Thương mại điện tử - Quản trị chuỗi cung ứng điện tử

Trình bày được khái niệm quản lý chuỗi

cung ứng và chuỗi giá trị

• Mô tả được hệ thống quản trị chuỗi cung

ứng

• Giải thích quá trình hoạt động của hệ thống

thông tin quản trị chuỗi cung ứng

pdf13 trang | Chia sẻ: hongha80 | Ngày: 08/10/2019 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Thương mại điện tử - Quản trị chuỗi cung ứng điện tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5/29/2016 1 QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG ĐIỆN TỬ Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn • Trình bày được khái niệm quản lý chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị • Mô tả được hệ thống quản trị chuỗi cung ứng • Giải thích quá trình hoạt động của hệ thống thông tin quản trị chuỗi cung ứng MỤC TIÊU K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn NỘI DUNG • Các thành phần của hệ thống phân phối • Loại hình Logistics cho kênh phân phối • Quản lý chuỗi cung ứng • Phân phối phần mềm điện tử • Bảo mật bằng kỹ thuật thủy ấn 5/29/2016 2 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Loại hình Logistics QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG ĐIỆN TỬ Quản lý chuỗi cung ứng Phân phối phần mềm Các thành phần Bảo mật bằng kỹ thuật thủy ẩn K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG PHÂN PHỐI • Phân phối – Chuyển hàng hóa từ nhà sản xuất đến khách hàng • Đối tác tham gia phân phối – Nhà bán buôn, bán lẻ – Môi giới, đại lý • Hàng hóa – Sản phẩm, dịch vụ số K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG PHÂN PHỐI Hệ thống phân phối Kênh phân phối Kênh trực tiếp Kênh gián tiếp Logistics cho phân phối Kho hàng/bảo quản Mạng lưới vận chuyển Dịch vụ • Môi giới • Chi nhánh • Nhà bán buôn • Nhà bán lẻ • Nhượng quyền • Kho hàng • Đường bộ • Đường thủy • Đường không • D/v giao nhận • Tự động • eShop • Trung gian thông tin • Thư viện điện tử • Mạng truyền thông • Xử lý vấn đề/ sửa chữa từ xa 5/29/2016 3 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Các thành phần QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG ĐIỆN TỬ Quản lý chuỗi cung ứng Phân phối phần mềm Loại hình Logistics Bảo mật bằng kỹ thuật thủy ẩn K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn ĐÁNH GIÁ PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN Phổ cập sản phẩm, dịch vụ số Không giới hạn số lượng, khối lượng Không giới hạn thời gian Không giới hạn không gian Vấn đề bản quyền sản phẩm số Vấn đề kết nối truyền thông Vấn đề chi phí Vấn đề con người và xã hội Vấn đề về chất lượng Có ưu thế về giá cả và chi phí 5/29/2016 4 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn PHÂN PHỐI TRUYỀN THỐNG K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn ĐÁNH GIÁ PHÂN PHỐI TRUYỀN THỐNG PHÂN PHỐI TRUYỀN THỐNG Thời gian tải nội dung số ngắn Chất lượng đảm bảo Đảm bảo vấn đề bản quyền Khối lượng dữ liệu lưu trữ lớn Vấn đề sử dụng, lưu trữ, bảo quản Vấn đề tương thích Vấn đề về địa điểm Vấn đề về thời gian K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn PHÂN PHỐI HỖN HỢP Lưu kho và vận chuyển Điểm giao hàng 5/29/2016 5 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Loại hình Logistics QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG ĐIỆN TỬ Các thành phần Phân phối phần mềm Quản lý chuỗi cung ứng Bảo mật bằng kỹ thuật thủy ẩn K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn TỔNG QUAN VỀ CHUỖI CUNG ỨNG • Chuỗi cung ứng – Hệ thống các tổ chức, con người, hoạt động, thông tin và các nguồn lực liên quan tới việc chuyển sản phẩm hay dịch vụ từ nhà cung cấp đến khách hàng – Hệ thống tất cả những vấn đề liên quan trực tiếp hay gián tiếp nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng • Quản trị chuỗi cung ứng – Sự phối hợp tất cả các hoạt động của tổ chức từ nhà cung cấp và các đối tác đến khách hàng của họ K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHUỖI CUNG ỨNG 5/29/2016 6 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn NHỮNG ĐỘNG CƠ CHÍNH CỦA CHUỖI CUNG ỨNG SẢN XUẤT Sản xuất gì? Bằng cách nào HÀNG TỒN KHO Sản xuất lƣu trữ bao nhiêu? ĐỊA ĐIỂM Nơi nào tốt nhất? • Cần tồn kho mặt hàng nào? • Cần dự trữ bao nhiêu nguyên liệu, bán thành phẩm hay thành phẩm • Xác định mức độ tồn kho và điểm tái đặt hàng tốt nhất là bao nhiêu • Thị trường cần sản phẩm nào? • Khi nào sản xuất? • Số lượng bao nhiêu? • Sản xuất bằng cách nào? • Nhà máy sản xuất và lưu trữ hàng tồn cần đặt ở đâu? • Đâu là vị trí hiệu quả nhất? • Có nên sử dụng nhà máy có sẵn hay xây mới? • Làm thế nào để vận chuyển hàng tồn từ vị trí này đến vị trí khác? • Vận chuyển bằng phương tiện gì là đỡ tốn kém nhất? VẬN CHUYỂN Chở sản phẩm bằng cách nào THÔNG TIN Nền tảng đƣa ra quyết định K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn BỐN CHU KỲ CỦA CHUỖI CUNG ỨNG Chu kỳ mua hàng của khách Trình tự các bước thực hiện – Marketing – Bán hàng – Dịch vụ hậu mãi Chu kỳ bổ sung dự trữ Lựa chọn phương án logistics cho phân phối – Phân phối trực tuyến – Phân phối truyền thống – Phân phối hỗn hợp Chu kỳ sản xuất Lựa chọn phương án sản xuất – Sản xuất theo đơn hàng – Sản xuất đúng thời điểm Chu kỳ mua hàng Chiến lược mua hàng – Bên bán làm trung tâm – Bên mua làm trung tâm – Sàn giao dịch điện tử K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn MÔ HÌNH THAM CHIẾU CHUỖI CUNG ỨNG (SCOR) • Nguyên lý – Hệ thống hóa những dạng chuỗi cung ứng phức tạp và đa dạng – Kiểm soát bằng các quy trình chuẩn • Nội dung – Mô tả các hoạt động ở mỗi bước trong quy trình – Thước đo thực hiện, các hoạt động tốt nhất, phần mềm chức năng 5/29/2016 7 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn MÔ HÌNH THAM CHIẾU CHUỖI CUNG ỨNG (SCOR) Hoạch định (P) Sản xuất (M) Mua hàng (S) Giao hàng (D) 1 Đơn hàng của khách 2 Yêu cầu sản xuất 3 Yêu cầu phân bổ NVL 4 Đặt mua vật liệu 5 Cung cấp vật liệu 6 Cung cấp phụ tùng 7 Cung cấp sản phẩm 8 Đáp ứng sản phẩm 9 Dự báo thị trường 10 Dự báo mua hàng 11 Cơ hội mua hàng 12 Cơ hội sản xuất 13 Cơ hội phân phối 14 Cơ hội chuỗi cung ứng K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn SẢN XUẤT HÀNG LOẠT Sản xuất hàng loạt Tăng lợi nhuận theo quy mô Chuẩn hóa theo diện rộng Chuỗi cung ứng Truyền thông SẢN PHẨM • Cùng tiêu chuẩn • Số lượng lớn K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn SẢN XUẤT HÀNG LOẠT Nhu cầu khách hàng thay đổi Cạnh tranh khốc liệt ? 5/29/2016 8 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn SẢN XUẤT HÀNG LOẠT SẢN XUẤT THEO ĐƠN HÀNG K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn SẢN XUẤT THEO ĐƠN HÀNG Sản xuất theo đơn hàng Định hướng khách hàng Không tồn kho Chi phí sản xuất cao Hệ thống sản xuất SẢN PHẨM • Theo yêu cầu cụ thể • Từng đơn vị sản phẩm K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU Sản xuất hàng loạt Sản xuất theo đơn hàng Tồn kho lớn Chi phí quảng cáo cao Tăng lợi nhuận theo quy mô Chuẩn hóa theo diện rộng Chi phí sản xuất cao Hệ thống sản xuất linh hoạt Không tồn kho Định hướng khách hàng SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU Sản xuất đại trà theo yêu cầu khách hàng 5/29/2016 9 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn CHUỖI GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU Hoạch định chiến lược doanh nghiệp và tài chính Phát triển nhân sự Nghiên cứu và phát triển Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Sản xuất và lắp ráp theo đơn hàng Phân phối theo yêu cầu khách hàng Dịch vụ hướng tới khách hàng Nghiên cứu nhu cầu khách hàng Sản xuất theo yêu cầu khách hàng Mua vật liệu theo yêu cầu Marketing và dự báo bán hàng Logistics đầu vào Sản xuất sẵn các chi tiết phổ biến K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Loại hình Logistics QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG ĐIỆN TỬ Các thành phần Quản lý chuỗi cung ứng Phân phối phần mềm điện tử Bảo mật bằng kỹ thuật thủy ẩn K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn PHẦN MỀM MÁY TÍNH • Chương trình máy tính – Tập hợp các câu lệnh, chỉ thị được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự nhất định để thực hiện một số nhiệm vụ, chức năng, • Phần mềm máy tính – Tập hợp của một hoặc nhiều chương trình máy tính và các dữ liệu liên quan • Phân loại phần mềm máy tính – Phần mềm hệ thống – Phần mềm ứng dụng – Trình điều khiển 5/29/2016 10 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn MÔ HÌNH PHÂN PHỐI PHẦN MỀM MÁY TÍNH (ESD) Nhà sản xuất phần mềm Nhà cung cấp dịch vụ tài chính Kho chứa phần mềm (BOB farrm) Trung tâm xử lý thanh toán Nhà bán lẻ trực tuyến Nhà bán lẻ trực tuyến Nhà bán lẻ trực tuyến • Sản xuất, đóng gói phần mềm – Đăng ký (số nhận diện duy nhất) – Lưu trữ phương thức thanh toán • Kích hoạt phần mềm • Khóa số • Chứng chỉ số • Quảng cáo • Hỗ trợ & tư vấn • Phần mềm hệ thống • Phần mềm ứng dụng K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn CẤU TRÚC HỆ THỐNG PHÂN PHỐI PHẦN MỀM MÁY TÍNH CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN Catalog sản phẩm Giỏ mua hàng Quản lý hàng hóa Đăng ký Chứng chỉ cấp phép Tải xuống Hóa đơn điện tử Cấp chứng chỉ Lưu dữ liệu Kho chứa phần mềm Điều hành thanh toán Trung tâm chứng chỉ Trung tâm xử lý thanh toán NCC dịch vụ thanh toán Các chức năng của ESD Các dịch vụ của ESD K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn TỔ CHỨC CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN Catalog sản phẩm Kiểm soát truy cập Giỏ mua hàng Quản lý đơn hàng Giao hàng trực tuyến 5/29/2016 11 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn THANH TOÁN TRƢỚC KHI TẢI PHẦN MỀM • Đặt mua từ cửa hàng trực tuyến • Xác lập đơn hàng • Khởi động quá trình thanh toán • Thực hiện thanh toán điện tử • Tải phần mềm • Nhận khóa số K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn THANH TOÁN SAU KHI TẢI PHẦN MỀM • Chọn phần mềm từ cửa hàng • Tải bản dùng thử • Nhận khóa số • Thanh toán K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Loại hình Logistics QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG ĐIỆN TỬ Các thành phần Quản lý chuỗi cung ứng Bảo mật bằng kỹ thuật thủy ẩn Phân phối phần mềm điện tử 5/29/2016 12 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn BẢO VỆ BẢN QUYỀN SẢN PHẨM SỐ K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn BẢO VỆ BẢN QUYỀN SẢN PHẨM SỐ • Kỹ thuật thủy ẩn (watermarks) – Sử dụng dạng mẫu hình không dễ nhận thấy để đánh dấu quyền sở hữu sản phẩm số • Thuật toán thủy ẩn – Quy trình nhúng (nhúng thủy ẩn) – Quy trình lựa chọn (phục hồi thủy ẩn) K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn BẢO VỆ BẢN QUYỀN SẢN PHẨM SỐ Kỹ thuật thủy ẩn Quy trình nhúng Quy trình phục hồi 5/29/2016 13 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn BẢO VỆ BẢN QUYỀN SẢN PHẨM SỐ W A T E R M A R K Quyền tác giả Tính xác thực Mã khóa Thời gian sản xuất Dấu vân tay số Chủ sở hữu Khách hàng CHỐNG SAO CHÉP BẢO VỆ QUYỀN TÁC GIẢ K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn TÓM TẮT • Các thành phần của hệ thống phân phối • Loại hình Logistics cho kênh phân phối • Quản lý chuỗi cung ứng • Phân phối phần mềm điện tử • Bảo mật bằng kỹ thuật thủy ấn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfeb_chapter05_scm_1165.pdf