Thương mại điện tử - Thương mại di động

Tổng quan về thƣơng mại di động

• Ứng dụng trên thiết bị di động

• Xu hƣớng thƣơng mại di động

• Triển khai thƣơng mại di động

• Triển vọng thƣơng mại di động tại Việt Nam

pdf14 trang | Chia sẻ: hongha80 | Ngày: 08/10/2019 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Thương mại điện tử - Thương mại di động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
6/13/2016 1 THƢƠNG MẠI DI ĐỘNG Khoa Hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn • Tổng quan về thƣơng mại di động • Ứng dụng trên thiết bị di động • Xu hƣớng thƣơng mại di động • Triển khai thƣơng mại di động • Triển vọng thƣơng mại di động tại Việt Nam NỘI DUNG K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn Các ứng dụng TMDĐ THƢƠNG MẠI DI ĐỘNG Xu hƣớng TMDĐ Triển khai TMDĐ Tổng quan Triển vọng tại Việt Nam 6/13/2016 2 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn Thƣơng mại di động là một loại hình thƣơng mại điện tử đƣợc thực hiện trên nền tảng công nghệ không dây (Kevin Duffey, 1997) THƢƠNG MẠI DI ĐỘNG M-COMMERCE K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn THIẾT BỊ DI ĐỘNG Màn hình Bộ vi xử lý Bộ nhớ Khả năng nhập liệu Băng thông Pin K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn TRUYỀN THÔNG DI ĐỘNG 6/13/2016 3 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG TOÀN CẦU K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn M-COMMERCE & 3R M-Commerce Đúng thông tin Đúng địa chỉ Đúng thời điểm K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn ĐẶC TRƢNG CỦA M-COMMERCE Tính rộng khắp Khả năng tiếp cận Sự định vị Tính cá nhân hóa Tính phát tán Tính tiện lợi Tính tƣơng giao 6/13/2016 4 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn Các ứng dụng TMDĐ THƢƠNG MẠI DI ĐỘNG Xu hƣớng TMDĐ Triển khai TMDĐ Các ứng dụng Triển vọng tại Việt Nam K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn CÁC ỨNG DỤNG TRÊN NỀN TẢNG DI ĐỘNG Thƣơng mại di động Doanh nghiệp di động Ngân hàng di động Thanh toán di động Dịch vụ theo vị trí Dịch vụ số K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn THANH TOÁN DI ĐỘNG MOBILE PAYMENT 6/13/2016 5 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn THANH TOÁN DI ĐỘNG MOBILE PAYMENT Phƣơng thức thanh toán Công nghệ di động Thích ứng cho phù hợp Phát triển giải pháp mới Dial-a-Coke Selecta mPayment Vodafone M-Pay K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn THANH TOÁN QUA CUỘC GỌI (Dial-a-Coke, Selecta m-Payment) K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn GIẢI PHÁP M-PAY CỦA VODAFONE 6/13/2016 6 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn NGÂN HÀNG DI ĐỘNG -MOBILE BANKING- mBanking KHÔNG PHẢI LÀ iBanking trên thiết bị di động K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn NGÂN HÀNG DI ĐỘNG -SMS BANKING- smsBanking KHÔNG PHẢI LÀ OTP sms xác nhận thực hiện giao dịch điện tử K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn DOANH NGHIỆP DI ĐỘNG MOBILE ENTERPRISE • Nền tảng di động trong doanh nghiệp – Con ngƣời, công nghệ hỗ trợ các ứng dụng điện toán di động bên trong doanh nghiệp (Fitton et al, 2012). – Top 10 công nghệ chiến lƣợc trong bảng xếp hạng của Gartner năm 2014 6/13/2016 7 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn DOANH NGHIỆP DI ĐỘNG MOBILE ENTERPRISE K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn DOANH NGHIỆP DI ĐỘNG MOBILE ENTERPRISE K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn THƢƠNG MẠI DI ĐỘNG THEO ĐỊA ĐIỂM (L-COMMERCE) • Phục vụ giao thông • Tìm cửa hàng gần nhất • Quảng cáo • Hiển thị thông tin vị trí • Gắn thẻ vị trí hình ảnh • Trợ lý ảo • Tìm thiết bị 6/13/2016 8 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn THƢƠNG MẠI DI ĐỘNG THEO ĐỊA ĐIỂM (L-COMMERCE) An toàn Thuận tiện Hiệu quả Địa điểm Hƣớng dẫn Tự hiệu chỉnh Ánh xạ Thời gian • Thiết bị xác định vị trí • Trung tâm định vị di động • Công nghệ dựa địa điểm • Nội dung địa lý • Nội dung địa phƣơng chuyên ngành • Hệ thống định vị toàn cầu • Hệ thống thông tin địa lý K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn CÁC THÀNH PHẦN CỦA L-COMMERCE Turban et al, 2015 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn QUY TRÌNH ĐỊNH VỊ PHƢƠNG TIỆN GIAO THÔNG 6/13/2016 9 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ TRÊN DI ĐỘNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MẠNG TRUYỀN THÔNG SẢN XUẤT NỘI DUNG K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn DỊCH VỤ NỘI DUNG SỐ TRÊN DI ĐỘNG Thông tin Báo chí Nhạc, phim Trò chơi Thể thao Giáo dục Y tế Thƣ viện K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn Các ứng dụng TMDĐ THƢƠNG MẠI DI ĐỘNG Tổng quan Triển khai TMDĐ Xu hƣớng TMDĐ Triển vọng tại Việt Nam 6/13/2016 10 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn XU HƢỚNG THƢƠNG MẠI DI ĐỘNG (1) Thế giới thực và thế giới trực tuyến tiếp tục “xích lại gần nhau” 82% khách hàng sử dụng điện thoại khi mua sắm tại các cửa hàng 50% khách hàng mua sắm trực tuyến cũng mua tại cửa hàng trong cùng thời gian Hơn 25% khách hàng mua sắm tại cửa hàng cũng mua trực tuyến trong 3 tháng gần đây K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn XU HƢỚNG THƢƠNG MẠI DI ĐỘNG (2) Mạng xã hội di động ngày càng phổ biến 2/3 Lƣợng truy cập vào Pinterest từ trình duyệt di động Hơn 60% Thời lƣợng truy cập phƣơng tiện xã hội trên di động Hơn ½ tỷ Ngƣời lƣớt “FB” trên di động K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn XU HƢỚNG THƢƠNG MẠI DI ĐỘNG (3) Ứng dụng trên di động tăng trƣởng chậm hơn so với web di động Morgan Stanley (2015) 6/13/2016 11 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn XU HƢỚNG THƢƠNG MẠI DI ĐỘNG (4) 64% khách hàng di động muốn thời gian tải web không quá 4 giây 1 trong 4 khách hàng dừng mua hàng trực tuyến nếu các bƣớc thực hiện quá phức tạp 40% Khách hàng di động tìm đến nơi có dịch vụ di động tốt hơn Chất lƣợng dịch vụ di động ngày càng đƣợc nâng cao K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn XU HƢỚNG THƢƠNG MẠI DI ĐỘNG (5) Các nhà bán lẻ đƣa ra ứng dụng thanh toán di động Các dịch vụ thanh toán di động phổ biến nhất K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn XU HƢỚNG THƢƠNG MẠI DI ĐỘNG (6) IoT tiếp tục là thị trƣờng đầy tiềm năng 6/13/2016 12 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn XU HƢỚNG THƢƠNG MẠI DI ĐỘNG (7) Volume: 28.8m (2014), 78.1m (2015) (Nguồn: IDC, 2016) Thiết bị đeo ngƣời tăng trƣởng với tốc độ chậm hơn K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn Các ứng dụng TMDĐ THƢƠNG MẠI DI ĐỘNG Tổng quan Xu hƣớng TMDĐ Triển khai TMDĐ Triển vọng tại Việt Nam K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn CÁC KHÍA CẠNH CỦA HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ Phần mềm ứng dụng Hệ điều hành Thiết bị phần cứng Mạng viễn thông AN TOÀN THÔNG TIN TRÊN DI ĐỘNG 6/13/2016 13 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn TRIỂN KHAI THƢƠNG MẠI DI ĐỘNG GPS Sóng Giao tiếp ngƣời – máy Tính phức tạp Băng thông Chuẩn bảo mật Nguồn điện Nhiễu Rào cản về công nghệ K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn TRIỂN KHAI THƢƠNG MẠI DI ĐỘNG Sự thích nghi Nhận thức Tính riêng tƣ Sức khỏe Sự tập trung Rào cản xã hội K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn Các ứng dụng TMDĐ THƢƠNG MẠI DI ĐỘNG Tổng quan Xu hƣớng TMDĐ Triển vọng tại Việt Nam Triển khai Việt Nam 6/13/2016 14 K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn TRIỂN VỌNG TẠI VIỆT NAM K in h d o a n h đ iệ n t ử : G iớ i t h iệ u m ô n h ọ c Khoa Hệ thống thông tin quản lý namth@buh.edu.vn • Tổng quan về thƣơng mại di động • Ứng dụng trên thiết bị di động • Xu hƣớng thƣơng mại di động • Triển khai thƣơng mại di động • Triển vọng thƣơng mại di động tại Việt Nam TÓM TẮT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfeb_chapter08_mbusiness_3045.pdf
Tài liệu liên quan