Tiêu chuẩn Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng chủ yếu cho thoại tương tự - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 232: 2005"Thiết bị vô tuyếnlưu động mặt đất có

ăng ten liền dùng chủ yếu cho thoạitương tự - Yêu cầu kỹ thuật"được xây dựng

trên cơ sở chấp thuận nguyên vẹn tiêu chuẩn EN 300 296-1 V1.1.1 (2001-03), có tham

khảo các tài liệu ETS 300 296, EN 300 296-2, ETR 027, ETR 028 của Viện Tiêu

chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI).

Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 232: 2005 do Viện Khoa học Kỹ thuậtBưu điện

(RIPT) biên soạn theo đề nghị của Vụ Khoa học - Công nghệ vàđược ban hành theo

Quyết định số 28/2005/QĐ-BBCVT ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng BộBưu

chính, Viễn thông.

Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 232: 2005được ban hànhdưới dạng song ngữ (tiếng

Việt và tiếng Anh). Trong trường hợp có tranh chấp về cách hiểu do biên dịch, bản

tiếng Việtđược áp dụng.

pdf140 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 29/11/2013 | Lượt xem: 643 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tiêu chuẩn Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng chủ yếu cho thoại tương tự - Yêu cầu kỹ thuật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftcn_2068_232.pdf
Tài liệu liên quan