Tin học 10 - Bài 5: Ngôn ngữ lập trình

Làm thế nào để

máy tính hiểu và

trực tiếp thực hiện

được thuật toán

Kết quả diễn tả thuật toán như vậy cho ta 1

chương trình, ngôn ngữ để viết chương trình đó

được gọi là ngôn ngữ lập trình

pdf32 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 20/09/2016 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Tin học 10 - Bài 5: Ngôn ngữ lập trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GiẢNG TIN HỌC LỚP 10 – HỌC KÌ I TUẦN 9 - TiẾT 17 BÀI 5 : NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH Giáo viên : Nguyễn Thúy Hồng Email : pexinh139.dbp@gmail.com Có mấy cách biểu diễn thuật toán Làm thế nào để máy tính hiểu và trực tiếp thực hiện được thuật toán Kết quả diễn tả thuật toán như vậy cho ta 1 chương trình, ngôn ngữ để viết chương trình đó được gọi là ngôn ngữ lập trình Có 2 cách: 1. Liệt kê 2. Sơ đồ khối Tin học 10 Ta cần diễn tả thuật toán bằng một ngôn ngữ mà máy tính hiểu và thực hiện được . Tin học 10 • Ngôn ngữ máy 1 • Hợp ngữ 2 • Ngôn ngữ bậc cao 3 Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện được. Các lệnh viết dưới dạng ngôn ngữ máy ở dạng nhị phân hoặc hexa . Ngôn ngữ máy 01100001 : a 01100010 : b 01000001 : A 01000010 : B 00101011 : + 1. Ngôn ngữ máy: Ngôn ngữ tự nhiên Ngôn ngữ máy Xin chao cac ban 1. Ngôn ngữ máy: Ưu điểm: Khai thác triệt để các đặc điểm phần cứng của máy tính. Nhược điểm: 1. Chương trình khó viết, mất nhiều công sức 2. Cồng kềnh, nhớ 1 cách máy móc các dòng số 3. Ngôn ngữ máy phức tạp phụ thuộc nhiều vào phần cứng 4. Không phổ biến, ứng dụng không cao 5. Khó hiệu chỉnh, khó cải tiến Vì vậy ngôn ngữ này không thích hợp với số đông người lập trình. 1. Ngôn ngữ máy: Hợp Ngữ cho phép người lập trình sử dụng một số từ (thường là viết tắt các từ tiếng anh) để thể hiện các lệnh cần thực hiện. Một số lệnh: + INPUT: Nhập giá trị + ADD: Phép cộng + SUB: Phép trừ + DIV: Phép chia 2. Hợp ngữ : Ví dụ : ADD AX,BX Chương trình hợp ngữ 2. Hợp ngữ : Ưu điểm: Chương trình dễ viết, dễ hiểu hơn ngôn ngữ máy. Nhược điểm: 1. Chương trình còn cồng kềnh, phức tạp 2. Khó nhớ , còn phụ thuộc vào loại máy 3. Máy tính không trực tiếp hiểu và thực hiện được chương trình, cần phải có chương trình hợp dịch để dịch từ hợp ngữ ra ngôn ngữ máy.  Vì vậy ngôn ngữ này chỉ thích hợp với các nhà lập trình chuyên nghiệp. 2. Hợp ngữ : Có ngôn ngữ nào tốt hơn hợp ngữ không? NGÔN NGỮ BẬC CAO - Ngôn Ngữ Bậc Cao là ngôn ngữ trong đó các câu lệnh của chương trình gần gũi với ngôn ngữ tự nhiên. -Có rất nhiều ngôn ngữ lập trình bậc cao được sử dụng như : Pascal, Java , C , C++, .. 3. Ngôn ngữ bậc cao : Thuật toán Nhập a, b S  a + b Đưa ra S; kết thúc. Ngôn ngữ lập trình Pascal: Read(a,b); S:= a+b; Write(‘dua ra s:’); 3. Ngôn ngữ bậc cao : Chương trình ngôn ngữ pascal 3. Ngôn ngữ bậc cao : Ưu điểm: - Là ngôn ngữ ít phụ thuộc vào các loại máy cụ thể - Chương trình viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ hiệu chỉnh, dễ nâng cấp, Nhược điểm: Máy tính không trực tiếp hiểu và thực hiện được chương trình, cần phải có chương trình dịch để dịch từ ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy.  Vì vậy ngôn ngữ này thích hợp với đa số người lập trình. 3. Ngôn ngữ bậc cao : 1 2 3 4 5 6 Bài tập trắc nghiệm Câu1 : Hãy ghép mỗi đặc điểm ở cột bên phải với ngôn ngữ lập trình ở cột bên trái : Ngôn ngữ lập trình Đặc điểm A. Máy có thể trực tiếp hiểu được B. Gần với ngôn ngữ tự nhiên C. Các câu lệnh sử dụng 1 số từ (thường là từ viết tắt của các từ tiếng anh) A Ngôn ngữ máy C Hợp ngữ B Ngôn ngữ bậc cao Đúng rồi ! Sai rồi ! Câu trả lời chính xác Kết quả đúng là: Kết quả là Câu trả lời sai rồi Chưa hoàn thành Trả lời Xóa Câu 1 : Hãy ghép mỗi đặc điểm ở cột bên phải với ngôn ngữ lập trình ở cột bên trái : Ngôn ngữ lập trình Đặc điểm A. Máy có thể trực tiếp hiểu được B. Gần với ngôn ngữ tự nhiên C. Các câu lệnh sử dụng 1 số từ (thường là từ viết tắt của các từ tiếng anh) A Ngôn ngữ máy C Hợp ngữ B Ngôn ngữ bậc cao Câu 2 : Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về ngôn ngữ máy Đúng rồi ! Sai rồi ! Câu trả lời chính xác Kết quả đúng là: Kết quả là Câu trả lời sai rồi Chưa hoàn thành Trả lời Xóa A) Ngôn ngữ máy: máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện được. Các câu lệnh là các dãy bit B) Ngôn ngữ pascal là ngôn ngữ máy C) Mỗi loại máy tính đều có 1 ngôn ngữ máy riêng D) Ngôn ngữ máy khai thác triệt để và tối ưu khả năng của máy tính Câu 2 : Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về ngôn ngữ máy A) Ngôn ngữ máy: máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện được. Các câu lệnh là các dãy bit B) Ngôn ngữ pascal là ngôn ngữ máy C) Mỗi loại máy tính đều có 1 ngôn ngữ máy riêng D) Ngôn ngữ máy khai thác triệt để và tối ưu khả năng của máy tính Câu 3 : Hình ảnh sau đây thể hiện ngôn ngữ gì Đúng rồi ! Sai rồi ! Câu trả lời chính xác Kết quả đúng là: Kết quả là Câu trả lời sai rồi Chưa hoàn thành Trả lời Xóa Ngôn ngữ bậc cao hoặc Ngôn ngữ pascal Câu 3 : Hình ảnh sau đây thể hiện ngôn ngữ gì Câu 4 : Có 3 loại ngôn ngữ lập trình đúng hay sai Đúng rồi ! Sai rồi ! Câu trả lời chính xác Kết quả đúng là: Kết quả là Câu trả lời sai rồi Chưa hoàn thành Trả lời Xóa A) True B) False Câu 4 : Có 3 loại ngôn ngữ lập trình đúng hay sai Đúng rồi ! Sai rồi ! Câu trả lời chính xác Kết quả đúng là: Kết quả là Câu trả lời sai rồi Chưa hoàn thành Trả lời Xóa A) Đúng B) Sai Câu 5 : Hoàn thành câu trả lời dưới đây bằng cách điền vào chỗ trống Đúng rồi ! Sai rồi ! Câu trả lời chính xác Kết quả đúng là: Kết quả là Câu trả lời sai rồi Chưa hoàn thành Trả lời Xóa Một chương trình viết bằng hợp ngữ phải được khi có thể thực hiện được trên máy tính trước dịch ra ngôn ngữ máy nhờ Câu 5 : Hoàn thành câu trả lời dưới đây bằng cách điền vào chỗ trống Một chương trình viết bằng hợp ngữ phải được dịch ra ngôn ngữ máy nhờ chương trình hợp dịch trước khi có thể thực hiện được trên máy Câu 6 : Trong phát biểu sau đây phát biểu nào sai A) Trong ngôn ngữ máy các lệnh viết dưới dạng mã nhị phân B) Hợp ngữ gần với ngôn ngữ máy nhưng cho phép ta sử dụng một số từ ( thường là từ viết tắt các từ tiếng Anh) để viết các câu lệnh C) Mỗi ngôn ngữ lập trình bậc cao hoặc hợp ngữ cần 1 chương trình viết bằng ngôn ngữ đó sang ngôn ngữ máy D) Hợp ngữ cần chương trình dịch Đúng rồi ! Sai rồi ! Câu trả lời chính xác Kết quả đúng là: Kết quả là Câu trả lời sai rồi Chưa hoàn thành Trả lời Xóa Câu 6 : Trong phát biểu sau đây phát biểu nào sai A) Trong ngôn ngữ máy các lệnh viết dưới dạng mã nhị phân B) Hợp ngữ gần với ngôn ngữ máy nhưng cho phép ta sử dụng một số từ ( thường là từ viết tắt các từ tiếng Anh) để viết các câu lệnh C) Mỗi ngôn ngữ lập trình bậc cao hoặc hợp ngữ cần 1 chương trình viết bằng ngôn ngữ đó sang ngôn ngữ máy D) Hợp ngữ cần chương trình dịch Quiz Your Score {score} Max Score {max-score} Number of Quiz Attempts {total-attempts} Question Feedback/Review Information Will Appear Here Review Quiz Continue Ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ máy Hợp ngữ Ngôn ngữ bậc cao Chương trình hợp dịch Chương trình dịch Tin học 10

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfngon_ngu_lap_trinh_9469.pdf
Tài liệu liên quan