Tin học văn phòng - Chương 2: Các lệnh xử lý tập tin

Mở tập tin

• Lưu và đóng tập tin

• In nội dung tập tin

pdf12 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 29/08/2016 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tin học văn phòng - Chương 2: Các lệnh xử lý tập tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV: Huỳnh Phước Hải Chương 2: Các lệnh xử lý tập tin GV: Huỳnh Phước Hải Nội dung • Mở tập tin • Lưu và đóng tập tin • In nội dung tập tin GV: Huỳnh Phước Hải Mở tập tin • Tạo tập tin mới: Tiến hành một trong 3 cách sau: C1: Kích chuột vào menu File, Chọn New C2: Kích chuột vào nút New trên thanh công cụ chuẩn C3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N (A) (B) GV: Huỳnh Phước Hải Mở tập tin • Mở tin đã có File\Open GV: Huỳnh Phước Hải Mở tập tin • Mở nhiều tập tin • Nếu như có có quá nhiều tập tin được mở cùng một lúc thì hãy đóng bớt chúng lại cho đỡ rối màn hình. Rất nhiều tệp đã được tạo mới hoặc mở Mỗi hình chữ nhật tương ứng với một tệp Đóng tài liệu đang soạn thảo Taskbar GV: Huỳnh Phước Hải Chèn nội dung file vào ngay con trỏ văn bản • Lệnh Insert\New chèn nội dung tập tin có sẳn trên đĩa vào vị trí con trỏ văn bản. Các bước thự hiện: – Đặt con trỏ ngay vị trí cần chèn – Chọn lệnh Insert\File – Chọn tên ổ đĩa, thư mục chứa tập tin, tên tập tin – Chọn OK GV: Huỳnh Phước Hải Tại sao phải lưu tập tin? • Văn bản soạn thảo ra, muốn lưu giữ lại, phải ghi nó lên tập tin trên đĩa (mỗi văn bản một tập tin). • Khi lưu một văn bản mới tạo, phải đặt tên cho tập tin văn bản (1 lần duy nhất). • Khi soạn thảo một văn bản đã đặt tên, việc lưu tập tin (Save, Ctrl+S,) đảm bảo cho những phần thay đổi được cập nhật lên tập tin trên đĩa. Nói cách khác, nếu chúng ta gõ thêm chữ vào văn bản mà không lưu lại thì lượng chữ gõ thêm không nằm trên tập tin và sẽ bị mất đi khi thoát khỏi Word. GV: Huỳnh Phước Hải Ghi/lưu tập tin • Kích chuột vào menu File, chọn Save, hoặc: • Nhấn tổ hợp phím Ctrl+S Sau đó, nếu như tệp văn bản chưa được đặt tên thì hộp thoại lưu văn bản (xem hình) được hiển thị cho phép lưu văn bản: • Chọn thư mục sẽ chứa • Gõ tên tài liệu • Chọn kiểu tài liệu (mặc định là .doc) • Nhấn Save để lưu tài liệu Thư mục chứa Hộp thoại lưu tài liệu Tên tài liệu Kiểu tài liệu GV: Huỳnh Phước Hải Lưu tập tin vào đĩa với tên khác • Lệnh File\Save As cho phép bạn lưu tin tin đang làm việc vào đĩa với tên khác, hộp thoại và các bước thực hiện giống như lưu tập tin chưa đặt tên • Bạn dùng lệnh File\Save As khi cần giữ nguyên nội dung của tập tin cũ và lưu nội dung hiện hành sang 1 tập tin mới GV: Huỳnh Phước Hải Lưu tất cả tập tin • Lệnh File\Save All dùng để lưu tất cả các tập tin đang mở • Nếu tập tin nào chưa có tên thì Win Word sẽ yêu cầu bạn đặt tên GV: Huỳnh Phước Hải In nội dung tập tin ra màn hình • In nội dung tập tin lên màn hình: File\Preview, để kiểm tra toàn diện văn bản trước khi cho ra máy in Xem chi tiết chức năng từng nút lệnh ở trang 16 GV: Huỳnh Phước Hải In nội dung tập tin ra máy in • Lệnh File\Print dùng để đưa nội dung văn bản ra máy in và in trên giấy Chọn số bản cần in Chọn tên máy in Chọn số trang cần in -All: tất cả -Trang hiện hành - từ đến

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphan_2_file_9958.pdf
Tài liệu liên quan