Toán 5 - Bài giảng Hình tròn, đường tròn

Sau khi học xong bài này học sinh đạt được một

số mục tiêu như sau:

1. Về kiến thức:

-Nhận biết được hình tròn và đường tròn.

-Biết tất cá các bán kính đều bằng nhau và

đường kính dài gấp 2 lần bán kính.

pdf43 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 20/09/2016 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Toán 5 - Bài giảng Hình tròn, đường tròn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên cuộc thi UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning Tên bài giảng Tên môn, lớp Tác giả Email Số điện thoại Tên trường/huyện/tp Tháng năm BÀI GIẢNG HÌNH TRÒN, ĐƯỜNG TRÒN Môn: Toán Lớp: 5 Giáo viên: Bùi Thị Lan, Đỗ Văn Vũ, Nguyễn Thị Hà lanbui@gmail.com 0979200204 Trường tiểu học xã Pom Lót – Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên Tháng 01/2015 Phòng GD&ĐT huyện Điện Biên Trường tiểu học xã Pom Lót MÔN : TOÁN 5 Tổ 5 – chuyenmonto5sm2@gmai.com Nhóm tác giả: Bùi Thị Lan, Đỗ Văn Vũ, Nguyễn Thị Hà. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh đạt được một số mục tiêu như sau: 1. Về kiến thức: - Nhận biết được hình tròn và đường tròn. -Biết tất cá các bán kính đều bằng nhau và đường kính dài gấp 2 lần bán kính. 2.Về kĩ năng: - Biết sử dụng com pa để vẽ được hình tròn theo yêu cầu. 3. Về thái độ: - Tích cực trong học tập, cẩn thận, tỉ mỉ khi thực hành luyện tập. Các hoạt động chính Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (slide 4 - 7) Hoạt động 2: Củng cố cách vẽ hình tròn, giới thiệu đường tròn(slide 9 – 18 ) Hoạt động 3: Thực hành vẽ và nhận xét về độ dài bán kính và đường kính(slide 19 – 28 ) Hoạt động 4: Luyện tập (slide 29 - 34) Hoạt động 5: Trò chơi củng cố bài học(slide 35 - 42) Diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 4.5cm và chiều cao bằng 4 cm, là? Em làm đúng rồi! kích bất cứ đâu để tiếp tục. Em làm sai rồi! kích bất cứ đâu để tiếp tục. Your answer: Em phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục. Kết quả.Kết ả. Làm lại.Là lại. The correct answer is: Làm lại. A) 9 cm2 B) 18 cm2 C) 9 cm You answered this correctly! You did not answer this question completely Diện tích hình thang có độ dài đáy lớn bằng 6 cm, đáy bé và chiều cao bằng 3 cm, là? Em làm đúng rồi! kích bất cứ đâu để tiếp tục. Em làm sai rồi! kích bất cứ đâu để tiếp tục. Your answer: Em phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục. Kết quả.Kết ả. Làm lại.Là lại. The correct answer is: Làm lại. A) 13,5 cm2 B) 27 cm2 C) 27 m You answered this correctly! You did not answer this question completely Toán: Hình tròn, đường tròn * Củng cố cách vẽ hình tròn, giới thiệu đường tròn. Hãy nhớ lại cách vẽ hình tròn • Vẽ một hình tròn • Giới thiệu về đường tròn o o• Phân biệt hình tròn và đường tròn Đường tròn • Phân biệt hình tròn và đường tròn Hình tròn O Hãy nối các hình ảnh đồ vật với biểu tượng cho phù hợp. Cột 1 Cột 2 A . Biểu tượng hình tròn B. Biểu tượng đường tròn A Đĩa ăn B Vòng tay mã não A Đồng hồ B Nhẫn Em làm đúng rồi! kích bất cứ đâu để tiếp tục. Em làm sai rồi! kích bất cứ đâu để tiếp tục. Your answer: Em phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục. Kết quả.Kết ả. Làm lại.Là lại. The correct answer is: Làm lại. You answered this correctly! You did not answer this question completely *Thực hành vẽ và nhận xét về độ dài bán kính và đường kính • 1. Vẽ hình tròn tâm O, bán kính 2 cm. • 2. Vẽ 3 bán kính OA, OB, OC của hình tròn và so sánh độ dài của chúng. • 3.Vẽ đường kính MN của hình tròn và so sánh độ dài của chúng với các bán kính. Vẽ hình tròn tâm O bán kính 2cm Vẽ 3 bán kính OA, OB, OC của hình tròn và so sánh độ dài của chúng. A B C o OA, OB, OC là bán kính hình tròn OA = OB = OC = 2cm 2cm 2cm 2cm Có thể vẽ được bao nhiêu bán kính của hình tròn, nhận xét độ dài tất cả các bán kính đó? Theo em có thể vẽ được bao nhiêu bán kính trong một hình tròn? Em làm đúng rồi! kích bất cứ đâu để tiếp tục. Em làm sai rồi! kích bất cứ đâu để tiếp tục. Your answer: Em phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục. Kết quả.Kết ả. Làm lại.Là lại. The correct answer is: Làm lại. A) 1 B) 5 C) 10 D) Vô số You answered this correctly! You did not answer this question completely Em có nhận xét gì về độ dài của các bán kính trong một hình tròn? Em làm đúng rồi! kích bất cứ đâu để tiếp tục. Em làm sai rồi! kích bất cứ đâu để tiếp tục. Your answer: Em phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục. Kết quả.Kết ả. Làm lại.Là lại. The correct answer is: A) Tất cả các bán kính trong một hình tròn có độ dài khác nhau. B) Tất cả các bán kính trong mọt hình tròn đều dài bằng nhau. You answered this correctly! You did not answer this question completely Tất cả các bán kính của hình tròn đều bằng nhau. Vẽ đường kính MN và so sánh độ dài của nó với bán kính? • Đoạn thẳng MN nối 2 điểm M, N và đi qua tâm O Đường kính là đoạn thẳng nối 2 điểm trên đường tròn và đi qua tâm Đường kính dài gấp 2 lần bán kính. Luyện tập Bài tập 1: Vẽ hình tròn có a. Bán kính 3 cm. b. Đường kính 5 cm. Bài tập 1a: Vẽ hình tròn có bán kính 3 cm. Bài tập 1b: Vẽ hình tròn có đường kính 5 cm. Bài tập 2: Cho đoạn thẳng AB = 4cm. Hãy vẽ hai hình tròn tâm A và tâm B đều có bán kính 2 cm. Bài làm của em giống bài làm nào sau đây: Em làm đúng rồi! kích bất cứ đâu để tiếp tục. Em làm sai rồi! kích bất cứ đâu để tiếp tục. Your answer: Em phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục. Kết quả.Kết ả. Làm lại.Là lại. The correct answer is: Làm lại. A) B) C) D) E) You answered this correctly! You did not answer this question completely Đáp án bài tập 2: Trò chơi củng cố nội dung bài học. * Cách chơi: Có 4 câu hỏi trắc nghiệm, các em hãy lựa chọn câu trả lời đúng cho từng câu hỏi hoặc điền vào chỗ chấm để trả lời. * Luật chơi: Nếu em vượt qua 4 câu hỏi thì em mới giành chiến thắng trong trò chơi này, còn nếu chưa vượt qua thì em sẽ phải chơi lại từ đầu. Câu hỏi 1: Bạn Hà nói:”Trong một hình tròn chỉ có thể vẽ duy nhất một đường kính”? Em làm đúng rồi! kích bất cứ đâu để tiếp tục. Em làm sai rồi! kích bất cứ đâu để tiếp tục. Your answer: Em phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục. Kết quả.Kết ả. Làm lại.Là lại. The correct answer is: A) Đúng B) Sai You answered this correctly! You did not answer this question completely Câu hỏi 2: Trong một hình tròn độ dài đường kính như thế nào so với độ dài bán kính ? Em làm đúng rồi! kích bất cứ đâu để tiếp tục. Em làm sai rồi! kích bất cứ đâu để tiếp tục. Your answer: Em phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục. Kết quả.Kết ả. Làm lại.Là lại. The correct answer is: Làm lại. A) Bằng nhau B) Gấp đôi C) Gấp nhiều lần You answered this correctly! You did not answer this question completely Câu hỏi 3: Nối các từ ở cột A với các cụm từ ở cột B sao cho hợp lí Cột 1 Cột 2 A. Là đường mà đầu chì com pa vạch ra trên giấy. B. Là đoạn thẳng nối từ tâm đến 1 điểm trên đường tròn. C. Là đoạn thẳng nối 2 điểm bất kì trên đường tròn và đi qua tâm. D. Bằng một nửa độ dài đường kính. A Đường tròn. B Bán kính. C Đường kính. D Độ dài bán kính Em làm đúng rồi! kích bất cứ đâu để tiếp tục. Em làm sai rồi! kích bất cứ đâu để tiếp tục.Your answer: Em phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục. Kết quả.Kết ả. Làm lại.Là lại. The correct answer is: Làm lại. You answered this correctly! You did not answer this question co pletely Câu hỏi 4: Để vẽ hình tròn có đường kính 7 cm, ta cần mở khẩu độ compa bằng: Em làm đúng rồi! kích bất cứ đâu để tiếp tục. Em làm sai rồi! kích bất cứ đâu để tiếp tục. Your answer: Em phải trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục. Kết quả.Kết ả. Làm lại.Là lại. The correct answer is: Làm lại. You answered this correctly! You did not answer this question completely Để hoàn thành bài giảng tôi có sử dụng: - Phần mềm adobe presenter 7.0. - Tranh ảnh, video trên internet. - Phần mềm cắt, ghép video. -Phần mềm cắt, ghép nhạc. -Phần mềm Flash. TƯ LIỆU SỬ DỤNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhinh_tron_duong_tron_6073.pdf
Tài liệu liên quan