Toán cao cấp A1 - Bài 1: Giới hạn

(Bản scan)

Giới thiệu: Trong bài học này sẽ giới thiệu khái niệm về giới hạn của hàm số một biến và các kỹ thuật cơ bản để tính giới hạn.

Đầu tiên ta tìm hiểu định nghĩa về giới hạn.

Cho f(x) xác định trên một khoảng mở quanh x0 và có thể không xác định tại x0. Ta nói f(x) có giới hạn là L khi x tiến về x0...

ppt14 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Ngày: 28/05/2013 | Lượt xem: 3613 | Lượt tải: 6download

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBai01.ppt
Tài liệu liên quan