Toán học - Thống kê máy tính – Giới thiệu

Thống kê liên quan đến việc trích xuất kiến

thức từ một tập dữ liệu thô.

 Các câu hỏi cần phải giải đáp

◦ Cần phải thu thập dữ liệu gìđể giải bài toán đang đặt

ra?

◦ Kích thước dữ liệu bao nhiêu làđủ?

◦ Những kết luận nào có thể thu được từ dữ liệu đó?

◦ Những kết luận đóđáng tin đến mức nào

pdf8 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 02/09/2016 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Toán học - Thống kê máy tính – Giới thiệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Thống kê máy tính – Giới thiệu 2Dàn bài  Thống kê máy tính là gì?  Trong course này? 3Thống kê máy tính là gì?  Thống kê liên quan đến việc trích xuất kiến thức từ một tập dữ liệu thô.  Các câu hỏi cần phải giải đáp ◦ Cần phải thu thập dữ liệu gì để giải bài toán đang đặt ra? ◦ Kích thước dữ liệu bao nhiêu là đủ? ◦ Những kết luận nào có thể thu được từ dữ liệu đó? ◦ Những kết luận đó đáng tin đến mức nào? 4Thống kê máy tính là gì (tt)  Thống kê máy tính: áp dụng sức mạnh tính toán của máy tính 5 6Trong course này?  Trong course này, chủ yếu sẽ áp dụng thống kê máy tính cho bài toán Patern Recognition 7Trong course này? (tt) Thu thập dữ liệu Phân tích dữ liệu Dự đoán Dữ liệu mới Mọi ứng dụng về thống kê đều có 8Trong course này? (tt)  Ví dụ: phân loại Táo, Lê tự động

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf09_gioi_thieu_thong_ke_may_tinh_2198.pdf
Tài liệu liên quan