Toán - Nhân một số thập phân với một số thập phân

Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4 m,

 chiều rộng 4,8 m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao

 nhiêu mét vuông?

 

ppt11 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 20/09/2016 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Toán - Nhân một số thập phân với một số thập phân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhiệt liệt chào mừngPHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO QUẬN CẨM LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN NHƯ HẠNHMÔN TOÁN: NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂNGIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ ÁI MỴ Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 20151/ Đặt tính rồi thực hiện tính:a/ 85,14x 15b/ 6,8 x 12Nêu qui tắc nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000....TOÁN:Kiểm tra bài cũ:ToánNhân một số thập phân với một số thập phâna) Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4 m, chiều rộng 4,8 m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông?Ta phải thực hiện phép tính:Ta có:6,4 m = dm4,8 m = dm3072 dm2 = m26448x2516252703(dm2)30,726,4 x 4,8 = ........ .( m2)6448Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2015ToánNhân một số thập phân với một số thập phân6,44,8x251625270(m2) Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên. Hai thừa số có tất cả hai chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái. Vậy 6,4 x 4,8 = 30,72,364485122563072 (dm2)xThứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2015ToánNhân một số thập phân với một số thập phânb) Ví dụ 2: 4,75 x 1,3 = ?4,751,3x52575716414, Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên. Hai thừa số có tất cả ba chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra ba chữ số kể từ phải sang trái.Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:- Nhân như nhân các số tự nhiên.- §Õm xem trong phÇn thËp ph©n cña c¶ hai thõa sè cã bao nhiªu ch÷ sè råi dïng dÊu phÈy t¸ch ë tÝch ra bÊy nhiªu ch÷ sè kÓ tõ ph¶i sang tr¸i.6,175Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2015ToánNhân một số thập phân với một số thập phânBài 1: Đặt tính rồi tính:c) Luyện tập :25,81,5x129025838,700,244,7x168961,128a)c)25,8 x 1,50,24 x 4,7Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2015ToánNhân một số thập phân với một số thập phânBài 2 :c) Luyện tập:a) Tính rồi so sánh giá trị của a x b và b x a:aba x bb x a2,364,23,052,72,36 x 4,2 = 9,9124,2 x 2,36 = 9,9123,05 x 2,7 = 8,2352,7 x 3,05 = 8,235Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán:Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi.a x b = b x aThứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2015ToánNhân một số thập phân với một số thập phânBài 2:c) Luyện tập:b) ViÕt ngay kÕt qu¶ tÝnh:4,34 x 3, 6 = 15,6249,04 x 16 = 144,64 3,6 x 4,34 = ............ 16 x 9,04 = ...........15,624 144,64Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2015ToánNhân một số thập phân với một số thập phânc) Luyện tập:Bài 3 ( tr 59)Tóm tắt Chiều dài : 15,62 m Chiều rộng : 8,4 mChu vi = (m)? Diện tích = m2 ?Bài giảiChu vi vườn cây hình chữ nhật là:( 15,62 + 8,4 ) x 2 = 48,04 ( m )Diện tích vườn cây hình chữ nhật là: 15,62 x 8,4 = 131,208 ( m2)Đáp số: Chu vi: 48,04 mDiện tích: 131,208 m2Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2015Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm2015Toán:CỦNG CỐ- DẶN DÒÔn lại cách nhân một số thập phân với một số thập phân. Làm bài tập 1 phần còn lại.Chuẩn bị bài: Luyện tập.Nhân một số thập phân với một số thập phânChúc mừng Thầy côKÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHOẺ HẠNH PHÚC ! CHÚC CÁC THẦY CÔ THẬT VUI, THẬT ẤM ÁP VÀ Ý NGHĨA!20- 11

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptnhan_mot_so_thap_phan_voi_mot_so_thap_phan_1127.ppt
Tài liệu liên quan