Toán - Tập hợp

Một số khái niệm

◦ Tập hợp, tập con

◦ Lực lượng

◦ Tập lũy thừa

 Một số toán tử

◦ Hội

◦ Giao

◦ Bù

◦ Tích Cartesian (tích Đề-các

pdf10 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 02/09/2016 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Toán - Tập hợp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhắc lại TOÁN Tập hợp Dàn bài Một số khái niệm ◦ Tập hợp, tập con ◦ Lực lượng ◦ Tập lũy thừa Một số toán tử ◦ Hội ◦ Giao ◦ Bù ◦ Tích Cartesian (tích Đề-các) Tập hợp  Một tập hợp là tập của các phần tử khác nhau được biểu diễn bởi ◦ Cách 1: liệt kê mọi phần tử, ví dụ Tập các số chẵn dương nhỏ hơn 5 là {2, 4} ◦ Cách 2: mô tả tính chất của các phần tử. Ví dụ {x | x chia hết cho 2, 0 < x < 5}  Tập con của một tập cho trước ( ),B A x x B x A⊆ ⇔ ∀ ∈ → ∈ Lực lượng  Lực lượng của tập S là số lượng phần tử có trong S, được ký hiệu là |S|  Có 4 trường hợp ◦ |S| = 0, khi đó S=Ø ◦ |S| hữu hạn, ví dụ S={1,2,3} ◦ S vô hạn đếm được, ví dụ S là tập số nguyên ◦ S vô hạn không đếm được, ví dụ S là tập số thực Tập lũy thừa  Tập lũy thừa của tập S là tập của tất cả các tập con của S, được ký hiệu là P(S)  Ví dụ: S={1,2}, P(S)={Ø,{1},{2},{1,2}}  P(S) có 2|S| phần tử Dàn bài Một số khái niệm ◦ Tập hợp, tập con ◦ Lực lượng ◦ Tập lũy thừa Một số toán tử ◦ Hội ◦ Giao ◦ Trừ ◦ Tích Cartesian (tích Đề-các) Phép hội { } 1 2 1 | ... n i n i S A B x x A x B A A A A = = ∪ = ∈ ∨ ∈ = ∪ ∪ ∪U Phép giao { } 1 2 1 | ... n i n i S A B x x A x B A A A A = = ∩ = ∈ ∧ ∈ = ∩ ∩ ∩I Phép trừ { }\ |S A B x x A x B= = ∈ ∧ ∉ Tích Cartesian { }( , ) |S A B x y x A y B= × = ∈ ∧ ∈

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf05_nhac_lai_tap_hop_1862.pdf
Tài liệu liên quan