Tra cứu kiến thức Sinh học lớp 11

Sinh thái học

 

I. Sinh thái học cá thể

 

1. Môi trường và các nhân tố sinh thái

 

2. Sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống

 

 

 

II. Quần xã và hệ sinh thái

 

1. Quần thể

 

2. Quần xã sinh vật

 

3. Diễn thế sinh thái

 

4. Hệ sinh thái

 

 

 

III. Sinh quyển và con người

 

1. Sinh quyển và tài nguyên

 

2. Tác động của con người và hậu quả của nó đối với sinh quyển

 

3. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

 

 

 

Cơ sở di truyền học

 

I. Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền

 

1. Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử axit nuclêic và prôtêin

 

2. Sinh tổng hợp prôtêin

 

3. Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào

 

 

 

II. Các quy luật di truyền

 

1. Menđen và di truyền học

 

2. Lai một cặp tính trạng

 

3. Lai hai và nhiều cặp tính trạng

 

4. Liên kết gen

 

5. Hoán vị gen

 

6. Tác động qua lại giữa các gen

 

7. Sự di truyền giới tính

 

8. Di truyền liên kết với giới tính

 

9. Sự di truyền qua tế bào chất

 

chmChia sẻ: longpd | Ngày: 23/07/2013 | Lượt xem: 879 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tra cứu kiến thức Sinh học lớp 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • chmsinh11.chm