Trị giá tính thuế theo phương pháp suy luận

Phương pháp suy luận là áp dụng tuần tự,

linh hoạt các phương pháp xác định trị giá

tính thuế quy định từ điều 6, điều 8, điều

9, điều 10 điều 11 của Thông tư 39 và

dừng ngay tại phương pháp trị giá tính

thuế.

pdf15 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 18/08/2016 | Lượt xem: 556 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Trị giá tính thuế theo phương pháp suy luận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
11/6/2015 1 -Phương pháp suy luận là áp dụng tuần tự, linh hoạt các phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định từ điều 6, điều 8, điều 9, điều 10 điều 11 của Thông tư 39 và dừng ngay tại phương pháp trị giá tính thuế. 11/6/2015 2 ĐiỀU KiỆN ÁP DỤNG  Phù hợp với các quy định tại khoản 2 điều này (điều 12 TT 39).  Phải dựa vào các tài liệu, số liệu, thông tin có sẵn tại thời điểm xác định trị giá tính thuế 11/6/2015 3 1. GIÁ BÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA NƯỚC NHẬP KHẨU 2. GIÁ BÁN HÀNG HÓA Ở THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA NƯỚC XUẤT KHẨU 3. GIÁ BÁN HÀNG ĐỂ XUẤT KHẨU ĐẾN NƯỚC KHÁC 11/6/2015 4 4. Chi phí sản xuất hàng hóa, trừ chi phí sản xuất của hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại điều 11 TT này 5. Giá tính thuế tối thiểu 6. Các loại giá giả định 7. Sử dụng trị giá cao hơn trong hai trị giá thay thế để làm trị giá tính thuế 11/6/2015 5 3.MỘT SỐ VÍ DỤ LINH HoẠT VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THUẾ  3.1) Vận dụng phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu giống hệt hoặc hàng hoá nhập khẩu tương tự 11/6/2015 6 Hàng hóa 90 60 3.2) Vận dụng phương pháp xác định trị giá tính thuế theo phương pháp trị giá khấu trừ bằng một trong các cách sau đây: 3.2.1) Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập khẩu mà không xác định được đơn giá dùng để khấu trừ thì lựa chọn đơn giá được bán ra với số lượng lũy kế lớn nhất trong vòng 120 ngày kể từ ngày nhập khẩu của lô hàng được lựa chọn để khấu trừ. 11/6/2015 7 3.2.2 ) Nếu không có đơn giá bán lại của chính hàng hóa nhập khẩu giống hệt hoặc hàng hoá nhập khẩu tương tự cho người không có quan hệ đặc biệt với người nhập khẩu thì lựa chọn đơn giá bán lại hàng hóa cho người mua có quan hệ đặc biệt ,với điều kiện quan hệ này không ảnh hưởng đến giá cả giao dịch 11/6/2015 8 3.3) Trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu được xác định bằng trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu giống hệt đã được xác định theo phương pháp trị giá khấu trừ hoặc phương pháp trị giá tính toán. 11/6/2015 9 3.4) Trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu được xác định bằng trị giá tính thuế của hàng hoá nhập khẩu tương tự đã được xác định theo phương pháp trị giá khấu trừ hoặc phương pháp trị giá tính toán 11/6/2015 10 TÌNH HUỐNG 1. MỘT CÔNG TY A Ở VN NHẬP MỘT LÔ HÀNG RƯỢU VANG ĐỎ TỪ CTY B Ở PHÁP, DO LÀM ĂN LÂU NĂM VÀ CÓ QUAN HỆ HỌ HÀNG NÊN CTY B SAU KHI GIAO HÀNG LÊN TÀU RỒI MỚI THÔNG BÁO . CHẲNG MAY TÀU ĐI GiỮA ĐƯỜNG GẶP BÃO,HÀNG HÓA BỊ TỔN THẤT. KHI HÀNG CẬP BẾN SAU QUÁ TRÌNH KIỂM ĐỊNH ,CƠ QUAN HẢI QUAN THÔNG BÁO SỐ LƯỢNG RƯỢC CÒN LÀ 200 CHAI. 11/6/2015 11 BIẾT CÁCH ĐÓ 2 THÁNG CTY A CÓ NHẬP MỘT LÔ HÀNG RƯỢU VANG TRẮNG TỪ CÔNG TY B VỚI ĐƠN GIÁ LÀ 21USD/CHAI.VÀ 3 THÁNG TRƯỚC A CÓ NHẬP TỪ B MỘT LÔ RƯỢU VANG ĐỎ SỐ LƯỢNG 500 CHAI VỚI ĐƠN GIÁ LÀ 20USD/CHAI,PHÍ VẬN CHUYỂN LÀ 80USD,BAO HIỂM 2%FOB. XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ CỦA LÔ HÀNG TRÊN ? 11/6/2015 12 CÔNG TY C DO LÀM ĂN LÂU DÀI VỚI CTY G Ở HÀ LAN,NHÂN DỊP RA MẮT SẢN PHẨM MỚI CÔNG TY G GỬI TẶNG CHO CÔNG TY C MỘT LƯỢNG LỚN SẢN PHẨM LÀM HÀNG MẪU VÀ TiỆN CHO ViỆC THĂM DÒ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM .SẢN PHẨM LÀ NƯỚC HOA HƯƠNG HOA HỒNG ĐỎ VỚI SỐ LƯỢNG LÀ 100 CHAI .DO LÀ HÀNG TẶNG NÊN KHÔNG CÓ ĐƠN GIÁ .XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ CUA LÔ HÀNG TRÊN 11/6/2015 13 BÍET BA THÁNG TRƯỚC CÔNG TY H Ở ViỆT NAM CÓ MUA MỘT LÔ HÀNG NƯỚC HOA HƯƠNG HOA HỒNG VÀNG TỪ CTY G VỚI GIÁ 50USD/CHAI,CHI PHÍ VẬN CHUYỂN 60USD,BẢO HiỂM 2%FOB,CTY TRÃ TiỀN SỬ DỤNG NHÃN HiỆU LÀ 100USD/NĂM.CHI PHÍ LƯU KHO TẠI CẢNG LÀ 40USD, VẬN CHUYỂN TỪ CẢNG VỀ CỘNG TY LÀ 30USD. 11/6/2015 14 11/6/2015 GVBM: CÔ DUNG 15 THANK YOU FOR LISTENING

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftri_gia_hai_quan_bai2_5596.pdf
Tài liệu liên quan