Vật lý 10 - Bài 15: Bào toán về chuyển động ném ngang

I. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

1. Chọn hệ tọa độ

2. Phân tích chuyển động ném ngang

3. Xác định các chuyển động thành phần

II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT

1. Dạng quỹ đạo

2. Thời gian chuyển động

III. THÍ NGHIỆM KIỂM CHỨNG

3. Tầm ném xa

pdf21 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 20/09/2016 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Vật lý 10 - Bài 15: Bào toán về chuyển động ném ngang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Phát biểu và viết công thức của lực hƣớng tâm. Nêu ví dụ về lực hƣớng tâm. Câu 2: Nêu một ứng dụng và một tác hại của chuyển động li tâm mà em biết. Ứng dụng: Máy vắt li tâm Tác hại: Ô tô sẽ trượt li tâm ở những chỗ rẽ nếu ô tô chạy quá nhanh  dễ gây tai nạn giao thông Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm. Ví dụ: Lực hấp dẫn giữa trái đất và vệ tinh nhân tạo đóng vai trò là lực hướng tâm - Ngƣời lái máy bay phải thả hàng cứu trợ từ vị trí nào để hàng rơi trúng mục tiêu? MỞ ĐẦU - Pháo thủ phải hƣớng nòng súng đại bác chếch một góc bằng bao nhiêu để bắn đạn trúng đích? MỞ ĐẦU - Vận động viên phải chọn góc ném bằng bao nhiêu để ném tạ, ném lao đƣợc xa nhất? MỞ ĐẦU GV: DƢƠNG QUỐC VIỆT BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VẬT LÍ 10 I. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG 1. Chọn hệ tọa độ 2. Phân tích chuyển động ném ngang 3. Xác định các chuyển động thành phần II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT 1. Dạng quỹ đạo 2. Thời gian chuyển động III. THÍ NGHIỆM KIỂM CHỨNG 3. Tầm ném xa I. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG I. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG 1. Chọn hệ tọa độ I. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG 2. Phân tích chuyển động ném ngang Chuyển động ném ngang được phân tích thành hai chuyển động thành phần Mx và My trên hai trục tọa độ Ox và Oy I. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG 3. Xác định các chuyển động thành phần - Chuyển động thành phần Mx theo trục Ox là chuyển động thẳng đều, với các phƣơng trình: + Gia tốc: ax = 0 + Vận tốc: vx = v0 + Tọa độ: x = v0t - Chuyển động thành phần My theo trục Oy là chuyển động rơi tự do, với các phƣơng trình: + Gia tốc: ay = g + Vận tốc: vy = gt + Tọa độ: y = ½gt2 Hãy áp dụng định luật II Niu- tơn theo mỗi trục tọa độ để tìm các gia tốc ax và ay của hai chuyển động thành phần? II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT 1. Dạng quỹ đạo Từ phương trình tọa độ của hai chuyển động thành phần, hãy xây dựng phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang? II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT 1. Dạng quỹ đạo Vậy quỹ đạo của vật ném ngang là một nhánh parabol II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT Nhận xét thời gian chuyển động của vật bị ném ngang với thời gian rơi tự do từ cùng một độ cao? II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT 2. Thời gian chuyển động Thời gian chuyển động của vật bị ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng một độ cao. Trong chuyển động ném ngang, thời gian của vật có phụ thuộc vào vận tốc ném ngang ban đầu không? II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT 3. Tầm ném xa Vận tốc ném ngang của vật có vai trò gì đối với chuyển động của vật? III. THÍ NGHIỆM KIỂM CHỨNG VẬN DỤNG Viên bi A có khối lƣợng gấp đôi viên bi B. Cùng một lúc tại mái nhà, bi A đƣợc thả rơi còn bi B đƣợc ném theo phƣơng ngang. Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy cho biết câu nào dƣới đây là đúng? A. Viên bi A chạm đất trước B. Viên bi B chạm đất trước C. Cả hai chạm đất cùng một lúc D. Vận tốc của hai vật lúc chạm đất luôn luôn bằng nhau VẬN DỤNG Một vật đƣợc ném ngang ở độ cao h = 80 m với vận tốc đầu v0 = 20 m/s. Lấy g = 10 m/s 2. a) Tính thời gian chuyển động và tầm bay xa của vật. ĐS: t = 4s ; L = 80m b) Lập phương trình quỹ đạo của vật. ĐS: y = 0,0125x2 VẬN DỤNG Anh lái xe mô tô phải chạy với vận tốc bao nhiêu để không bị rớt xuống đầm cá sấu? I. KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG 1. Chọn hệ tọa độ 2. Phân tích chuyển động ném ngang 3. Xác định các chuyển động thành phần II. XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT 1. Dạng quỹ đạo 2. Thời gian chuyển động III. THÍ NGHIỆM KIỂM CHỨNG 3. Tầm ném xa

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdffile356_6783.pdf
Tài liệu liên quan