Vật lý - Chương 3. Động lực học hệ chất điểm - Động lực học vật rắn

Chuyển động của các vật rắn hay hệ chất điểm thường

phức tạp hơn chuyển động của chất điểm.

- Vật rắn là vật trong đó mọi phần trong nó không có vận

tốc tương đối so với nhau

pdf23 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 05/09/2016 | Lượt xem: 213 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Vật lý - Chương 3. Động lực học hệ chất điểm - Động lực học vật rắn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 3. Động lực học hệ chất điểm Động lực học vật rắn - Chuyển động của các vật rắn hay hệ chất điểm thường phức tạp hơn chuyển động của chất điểm. - Vật rắn là vật trong đó mọi phần trong nó không có vận tốc tương đối so với nhau. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 6.1. 6. 6.2. 6.3. 7.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfco_hoc_3_9998.pdf