Vệ sinh an toàn thực phẩm - Chương 3: Sự sinh sản và phát triển của sinh vật

1. Sự phân bào

- Phân bào nguyên nhiễm

- Phân bào giảm nhiễm

2. Sự hình thành giao tử

Hình thành giao tử ở thực vật hạt kín

Hình thành giao tử ở động vật có vú

3. Quá trình thụ tinh và phát triển phôi ở động vật có vú

4. Các hình thức sinh sản của sinh vật

pdf49 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 01/09/2016 | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Vệ sinh an toàn thực phẩm - Chương 3: Sự sinh sản và phát triển của sinh vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong3_3055.pdf
Tài liệu liên quan