Viết một đề cương cương nghiên cứu

CƯƠNG LĨNH CỦA NGHIÊN CỨU

• KẾHOẠCH NGHIÊN CỨU

–MÔ TẢTOÀN BỘQUI TRÌNH MÀ NGHIÊN

CỨU PHẢI THỰC HIỆN, TIẾN HÀNH

–KẾHOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NHÀ

NGHIÊN CỨU

– CÓ NHIỀU BƯỚC ĐỂTHỰC HI

pdf8 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 07/09/2016 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Viết một đề cương cương nghiên cứu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VIẾT MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU PGS, TS, BS LÊ HOÀNG NINH VIỆN V.S-Y TẾ CÔNG CỘNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LÀ GÌ? • CƯƠNG LĨNH CỦA NGHIÊN CỨU • KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU – MÔ TẢ TOÀN BỘ QUI TRÌNH MÀ NGHIÊN CỨU PHẢI THỰC HIỆN, TIẾN HÀNH – KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NHÀ NGHIÊN CỨU – CÓ NHIỀU BƯỚC ĐỂ THỰC HIỆN QUI TRÌNH NẦY CẤU TRÚC CỦA MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU • KHÁC NHAU : . TÙY CƠ QUAN YÊU CẦU . TÙY LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU • TUY NHIÊN CÓ NHỮNG ĐIỄM CHUNG RÂT PHỔ BIẾN SAU ĐÂY: . VẤN ĐỀ GÌ . Ý NGHĨA V.ĐỀ .PHƯƠNG PHÁP . KẾ HOẠCH THỜI GIAN . KẾ HOẠCH KINH PHÍ . NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI/NHÓM NGHIÊN CỨU ? KHUNG CHUNG CỦA MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 1. Tựa/ tên đề tài : sản phẩm có được sau khi hoàn thành đề tài 2. Mục tiêu của đề tài : – Mục tiêu chung – Mục tiêu chuyên biệt 3. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu ( ***) 4. Cơ sở khoa học của đề tài (background ) : – Hiểu biết hiện tại về vấn đề đang được nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu KHUNG CHUNG CỦA MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU(t.t) 5. Phương pháp nghiên cứu : – Loại hình thiết kế nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu: • P.p lấy mẫu, cỡ mẫu – Các biến và định nghĩa các biến số – Các thu thập dữ liệu/ đo đạt các biến số – Những sai lệch hê thống/ làm nhiễu có thể có làm ảnh hưởng tới kết quả nghiên cứu và cách hạn chế những sai lệch – Kế hoạch xử lý và phân tích dữ liệu – Lý giải, bàn luận, nhận định các kết quả nghiên cứu KHUNG CHUNG CỦA MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU(t.t) 6. Kế hoạch thời gian : Công việc ai làm khi nào h.thành đgiá . . 7. Nhân lực và trang thiết bị Công việc gì Ai bao nhiêu người “ cái gì bao nhiêu KHUNG CHUNG CỦA MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU(t.t) 8. Kế hoạch kinh phí: Cá nhân trang thiết bị công cụ khác vận chuyển, đi lại truyền thông, giao tiếp những kinh phí khác KHUNG CHUNG CỦA MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU(t.t) 9. Năng lực của người/nhóm nghiên cứu .Vị trí công tác hiện nay . Thông tin về quá trỉnh đào tạo, huấn luyện . Những kinh nghiệm trong nghiên cứu . Những bài báo được đăng tải

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfvietdecuong_pgstslehoangninh_1877.pdf