Xã hội chính trị học - Quan niệm và những vấn đề đặt ra

Xã hội chính trị học là một môn khoa học rất đặc thù và do đó cũng rất phức tạp, xét trên mọi khía cạnh của nó, từ đối tượng và phương pháp nghiên cứu, từ xác định bộ máy, khái niệm, phạm trù đến nội dung và những đặc điểm của nó với tư cách là một khoa học.

Nằm trong một tập hợp lớn các khoa học xã hội và nhân văn, xã hội học chính trị có vị trí và tầm quan trọng riêng của nó, góp phần vào việc nghiên cứu các vấn đề xã hội cũng như nghiên cứu phương diện xã hội  của chính trị trong quá trình phát triển.

pdf6 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 984 | Lượt tải: 1download
Nội dung tài liệu Xã hội chính trị học - Quan niệm và những vấn đề đặt ra, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfxa hoi chinh tri.pdf