Xây dựng chương trình quản lý bán sách

- Mua hàng: Khi có nhu cầu mua thêm hàng thì bộ phận kinh doanh của cửa hàng sẽ có hợp đồng với các nhà cung cấp sách để nhập sách về nhà sách, sau đó nhà cung cấp đưa thông tin (Báo giá) các loại hàng về cho cửa hàng. Nếu đồng ý thì bộ phận kinh doanh của cửa hàng gửi hóa đơn đặt hàng đến nhà cung cấp sách. Sau đó nhà cũng cấp sách sẽ chuyển hàng về cho cửa hàng và kèm theo hóa đơn. Sau khi kiểm tra những hàng không đạt yêu cầu thì cửa hàng sẽ gửi trả lại cho nhà cung cấp sách. Hàng đã kiểm tra đủ tiêu chuẩn sẽ cho tiến hành nhập kho. Cuối tháng nhà cũng cấp gởi bảng đối chiếu nợ để cửa hàng đối chiếu nợ.

- Bán hàng: Đối với khách hàng mua sỉ thì trước hết họ phải viết vào một đơn đặt hàng (Nhà sách cung cấp). Sau khi đối chiếu với lượng hàng còn trong kho, nếu đủ thì sẽ tiến hành lập hóa đơn bán hàng và bán cho khách.

Đối với khách mua lẻ thì họ vào các quầy tự chọn loại hàng mà mình cần mua. Sau đó ra quầy thu ngân để thanh toán. Khách sẽ nhận được phiếu tính tiền kèm với hàng.

 

doc15 trang | Chia sẻ: luyenbuizn | Ngày: 02/01/2014 | Lượt xem: 765 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Xây dựng chương trình quản lý bán sách, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Contents 1. Mô tả bài toán nghiệp vụ ( Chức năng ) 1.1 Hoạt động của nhà sách Hoạt động của cửa hàng: mua hàng và bán hàng. Mua hàng: Khi có nhu cầu mua thêm hàng thì bộ phận kinh doanh của cửa hàng sẽ có hợp đồng với các nhà cung cấp sách để nhập sách về nhà sách, sau đó nhà cung cấp đưa thông tin (Báo giá) các loại hàng về cho cửa hàng. Nếu đồng ý thì bộ phận kinh doanh của cửa hàng gửi hóa đơn đặt hàng đến nhà cung cấp sách. Sau đó nhà cũng cấp sách sẽ chuyển hàng về cho cửa hàng và kèm theo hóa đơn. Sau khi kiểm tra những hàng không đạt yêu cầu thì cửa hàng sẽ gửi trả lại cho nhà cung cấp sách. Hàng đã kiểm tra đủ tiêu chuẩn sẽ cho tiến hành nhập kho. Cuối tháng nhà cũng cấp gởi bảng đối chiếu nợ để cửa hàng đối chiếu nợ. Bán hàng: Đối với khách hàng mua sỉ thì trước hết họ phải viết vào một đơn đặt hàng (Nhà sách cung cấp). Sau khi đối chiếu với lượng hàng còn trong kho, nếu đủ thì sẽ tiến hành lập hóa đơn bán hàng và bán cho khách. Đối với khách mua lẻ thì họ vào các quầy tự chọn loại hàng mà mình cần mua. Sau đó ra quầy thu ngân để thanh toán. Khách sẽ nhận được phiếu tính tiền kèm với hàng. Cuối tháng, bộ phận kinh doanh sẽ gửi báo cáo về doanh thu trong tháng và các sách bán chạy nhất trong tháng cho chủ cửa hàng. 1.2 Hồ sơ dữ liệu - Hợp đồng bán sách. - Loại sách. - Hóa đơn sách. - Danh mục sách mới. 2 . Mô hình nghiệp vụ 2.1 Biểu đồ hoạt động 2.2 Biểu đồ phân rã chức năng Các chức năng chi tiết (lá) Nhóm lần 1 Nhóm lần 2 Đăng nhập Bộ phận quản lý Quản lý bán sách Chuẩn bị hồ sơ Quy định chung Thống kê Cập nhật sách mới Mua hàng Mua sách Thanh toán Nhận đơn đặt hàng Bán hàng Bán sách Thanh toán Thống kê Quy định chung Chuẩn bị hồ sơ Đăng nhập Bộ phận quản lý Thanh toán Mua sách Cập nhật sách mới Mua hàng Thanh toán Bán sách Nhận đơn đặt hàng Bán hàng Quản lý bán sách 2.3 Ma trận thực thể chức năng Thực Thể Chức Năng Quản lý Danh mục sách mới Loại sách Kế hoạch bán Quy định giá bán Hóa đơn mua Hóa đơn bán Đơn đặt hàng Bảng báo giá Đăng nhập R Chuẩn bị hồ sơ C C C C C C Quy định chung R U C Thống kê C U Cập nhật sách mới U U Mua sách R Nhận đơn đặt hàng R Bán sách C R Thanh toán C C 2.4 Biểu đồ luồng dữ liệu 2.4.1 Biểu đồ ngữ cảnh 2.4.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 (Đỉnh) 2.4.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2 Mua sách Bán sách 2.5 Mô tả tiến trình Tiến trình: Mua sách. Who: Quản lý When: Hết hàng Input: Sách mới, những sách hết trong kho Output: Đơn đặt hàng Begin Open file Danh mục sách mới and những sách đã hết trong kho If found (danh mục sách mới) and count (loại sách) = 0 then Tạo đơn đặt hàng If hàng về Then Begin If Empty (sách mới) = true Then Begin Nhập kho; Tạo hóa đơn nhập; End; Else Trả lại nhà cung cấp; Thanh toán; Thống kê; End; End. Tiến trình: Bán sách. Who: Nhân viên When: Khách hàng mua sách hay có đơn đặt hàng. Input: Mã, đơn giá. Output: Hóa đơn bán hàng. Begin Find đơn đặt hàng, khách mua sách; If count (sách trong kho) > số lượng sách đặt Then Begin Xuất kho; Tạo hóa đơn; Thống kê sách bán; Thanh toán; End; Else Thông báo hết sách; End. 2.6 Mô hình E – R 2.6.1 Các thực thể ĐƠN ĐẶT HÀNG (DONDH): Thông tin lưu trữ về đặt hàng: Số phiếu Ngày SÁCH (SACH): Thông tin lưu trữ về sách: Mã sách. Tên sách. Đơn giá. HÓA ĐƠN NHẬP (HDNHAP): Thông tin lưu trữ: Số phiếu. Ngày nhập. KHÁCH (KHACH): Thông tin lưu trữ về khách: Mã khách. Tên khách. Địa chỉ. KHO (KHO): Thông tin lưu trữ về kho: Mã kho. Tên kho. Địa chỉ. Giá nhập. HÓA ĐƠN BÁN (HDBAN): Thông tin lưu trữ Số hóa đơn Đơn giá Số lượng NHÀ CUNG CẤP (NCC): Thông tin lưu trữ Mã nhà cung cấp. Tên nhà cung cấp. Địa chỉ nhà cung cấp. 2.6.2 Xác định mối quan hệ giữa các thực thể DDH nhiều SACH DDH NCC DDH SACH HDNHAP NCC KHACH HDBAN NCC SACH KHO nhiều NCC 2.6.3 Mô hình E-R 2.7 Mô hình quan hệ Từ mô hình E-R ta xây dựng mô hình quan hệ theo các bước sau. B1: Chuyển các thực thể thành các quan hệ tương ứng. DONDH(Số phiếu, Ngày) SACH(Mã sách, Tên sách, Đơn giá) HDNHAP(Số phiếu, Ngày nhập) KHACH(Mã khách, Tên khách, Địa chỉ) HDBAN(Số HD, Giá bán, Loại sách, Số lượng) NCC(Mã NCC, Tên, Địa chỉ) KHO(Mã kho, Tên kho, Địa chỉ, Giá nhập) B2: Chuyển đổi các mối quan hệ KHÁCH có nhiều HÓA ĐƠN BÁN đưa Mã Khách làm khóa ngoại trong HÓA ĐƠN BÁN. NHÀ CUNG CẤP nhận nhiều ĐƠN ĐẶT HÀNG: Đưa mã NCC làm khóa ngoại trong ĐƠN ĐẶT HÀNG. NHÀ CUNG CẤP cung cấp SÁCH cho nhiều KHO: Đưa Mã NCC làm khóa ngoại trong KHO, đưa Mã sách khóa ngoại trong KHO. NHÀ CUNG CẤP nhận nhiều HÓA ĐƠN NHẬP: Đưa Mã NCC làm khóa ngoại trong HÓA ĐƠN NHẬP. KHO có nhiều SÁCH:Đưa Mã kho làm khóa ngoại trong SÁCH. Kết quả như sau: DONDH(Số phiếu, MãNCC ,Ngày) SACH(Mã sách, Mã Kho,Tên sách, Đơn giá) HDNHAP(Số phiếu,Mã NCC, Ngày nhập) KHACH(Mã khách, Tên khách, Địa chỉ) HDBAN(Số HD, Mã khách,Giá bán, Loại sách, Số lượng) NCC(Mã NCC, Tên, Địa chỉ) KHO(Mã kho,Mã NCC, Mã sách, Tên kho, Địa chỉ, Giá nhập) B3: Chuẩn hóa: Tách SÁCH thành hai quan hệ. SACH(Mã sách,Tên sách) GIASACH(Mã sách, Mã Kho, Đơn giá) Tách KHO thành hai quan hệ: KHO(Mã kho , Tên kho, Địa chỉ) NHAPKHO(Mã kho,Mã NCC, Mã sách, Giá nhập) B4: Mô hình dữ liệu quan hệ: 2.8 Mô hình dữ liệu vật lý. - HÓA ĐƠN BÁN: TT Tên Kiểu Độ dài Diễn giải 1 Số HD Integer 5 Số Hóa Đơn 2 Mã khách Text 6 Mã Khách 3 Mã sách Text 6 Mã Sách 4 Tên sách Text 30 Tên Sách 5 Giá bán Integer 7 Giá Sách 6 Số lượng Integer 5 Số lượng sách bán - ĐƠN ĐẶT HÀNG: - SÁCH: - GIÁ SÁCH: - PHIẾU NHẬP: - KHÁCH: - NHÀ CUNG CẤP: - KHO: - NHẬP KHO: 3 . Đánh giá hệ thống quản lý. 3.1 Ưu điểm : Chương trình xây dựng thành công giúp cho việc quản lý buôn bán sách của cửa hàng sách thuận tiện hơn. Như đã biết chương trình hoạt động trên máy tính nên ít tốn nhân lực mà dữ liệu lại an toàn. 3.2 Hạn chế : Chưa phát triển hết được sự linh hoạt của hệ thống. Sự liên kết logic còn cần phải chặt chẽ hơn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docquanlybansach_6958.doc
Tài liệu liên quan