Xây dựng đề kiến thức theo định hướng phát triển năng lực

B1. Xác định mục đích kiểm tra

B2. Xác định hình thức đề kiểm tra

B3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra

B4. Biên soạn câu hỏi theo ma trận

B5. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm

 

ppt5 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 07/09/2016 | Lượt xem: 243 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Xây dựng đề kiến thức theo định hướng phát triển năng lực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
www.themegallery.comCompany LOGO*Xây dựng đề KT theo định hướng PTNLQuy trìnhB1. Xác định mục đích kiểm traB2. Xác định hình thức đề kiểm traB3. Thiết lập ma trận đề kiểm traB4. Biên soạn câu hỏi theo ma trậnB5. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểmwww.themegallery.comCompany LOGO*5.2 Xây dựng đề KT theo định hướng PTNLYêu cầu: Tổ/nhóm thống nhất mục đích, hình thức, xây dựng ma trận cho tất cả các bài kiểm tra định kỳ;GV căn cứ vào ma trận đã được tổ/nhóm thống nhất để biên soạn đề kiểm tra cho từng lớp;Đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình;Giảm tỷ lệ Nhận biết, thông hiểu; tăng tỷ lệ Vận dụng (50-50);Tăng cường công tác quản lý (chỉ đạo, kiểm tra);Các ma trận được lưu giữ trong hồ sơ minh chứng của tổ/nhóm CM và hồ sơ CM của GV.www.themegallery.comCompany LOGO*KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (Dùng cho loại đề kiểm tra tự luận và trắc nghiệm khách quan) Cấp độTên chủ đề Nhận biếtThông hiểuVận dụngCộngCấp độ thấpCấp độ caoChủ đề 1Chuẩn KT, KN- Năng lực cần kiểm tra (Ch)(Ch)(Ch)(Ch)Số câu:Số điểm: Tỉ lệ: %Số câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câu... điểm= ...% Chủ đề 2(Ch)(Ch)(Ch)(Ch)Số câu:Số điểm:Tỉ lệ: %Số câu:Số điểm:Số câu:Số điểm:Số câu:Số điểm:Số câu:Số điểm:Số câu: .. điểm= ...% .............Chủ đề n(Ch)(Ch)(Ch)(Ch)Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: %Số câu:Số điểm:Số câu:Số điểm:Số câu:Số điểm:Số câu:Số điểm:Số câu: .. điểm= ...% Tổng số câu: Tổng số điểm:Tỉ lệ: %Số câu:Số điểm:%Số câu:Số điểm>%Số câu:Số điểm:%Số câu:Số điểmwww.themegallery.comCompany LOGO*KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan) Cấp độTên Chủ đề Nhận biếtThông hiểuVận dụngCộng Cấp độ thấpCấp độ caoTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLChủ đề 1 Chuẩn KT, KN- Năng lực cần kiểm tra (Ch)(Ch)(Ch)(Ch)(Ch)(Ch)(Ch)(Ch)Số câu:Số điểm: Tỉ lệ: %Số câu:Số điểm:Số câu:Số điểm:Số câuSố điểm:Số câu:Số điểm:Số câu:Số điểm:Số câu:Số điểm:Số câu:Số điểm:Số câu:Số điểm:Số câu... điểm=...% Chủ đề 2(Ch)(Ch)(Ch)(Ch)(Ch)(Ch)(Ch)(Ch)Số câu:Số điểm: Tỉ lệ: %Số câu:Số điểm:Số câu:Số điểm:Số câuSố điểm:Số câu:Số điểm:Số câu:Số điểm:Số câu:Số điểm:Số câu:Số điểm:Số câu:Số điểm:Số câu... điểm=...% Chủ đề n(Ch)(Ch)(Ch)(Ch)(Ch)(Ch)(Ch)(Ch)Số câu:Số điểm: Tỉ lệ: %Số câu:Số điểm:Số câu:Số điểm:Số câuSố điểm:Số câu:Số điểm:Số câu:Số điểm:Số câu:Số điểm:Số câu:Số điểm:Số câu:Số điểm:Số câu... điểm=...% Tổng số câu:Tổng số điểm:Tỉ lệ: %Số câu:Số điểm:%Số câu:Số điểm:%Số câuSố điểm%Số câuSố điểmwww.themegallery.comCompany LOGO*Hồ sơ quản lí Hồ sơ quản lý hoạt động Biên soạn đề kiểm tra Hiệu trưởng: +) Kế hoạch (là một nội dung trong kế hoạch năm học); +)Danh sách các bài kiểm tra định kỳ của các môn học (TT/Môn/Khối/lớp/Tiết PPCT) +) Ma trận đề kiểm tra của các bài kiểm tra được tổ chức tập trungTổ chuyên môn: +) Kế hoạch (là một nội dung trong kế hoạch năm học); +) Biên bản các phiên họp phân công, thảo luận về xây dựng ma trận đề kiểm tra(trong số BB của Tỏ, nhóm); +) Ma trận các bài kiểm tra định kỳ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxay_dung_de_kiem_tra_theo_nang_luc_2561.ppt
Tài liệu liên quan