Xét nghiệm elisa phát hiện kháng nguyên ns1 trong chẩn đoán sốt dengue/sốt xuất huyết dengue

Đặt vấn đề: Sốt Dengue/sốt xuất huyết Dengue là một trong những bệnh truyền nhiễm quan trọng

nhất tại Việt Nam. Xét nghiệm ELISA phát hiện kháng nguyên NS1 của virút Dengue trong huyết thanh

bệnh nhân giúp phát hiện nhiễm virút Dengue trong giai đoạn sớm.

Mục tiêu: Xác định độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị tiên đoán dương và giá trị tiên đoán âm của xét

nghiệm ELISA phát hiện kháng nguyên NS1 bằng kít Platelia™ Dengue NS1 Ag.

Phương pháp: Tiền cứu, mô tả cắt ngang.

Kết quả: Độ nhạy của xét nghiệm ELISA bằng kít Platelia™ Dengue NS1 Ag là 94,90%, độ đặc hiệu là

100%, giá trị tiên đoán dương là 100% và giá trị tiên đoán âm là 94,44%.

Kết luận: Xét nghiệm ELISA phát hiện kháng nguyên NS1 của virút Dengue có thể ứng dụng rộng rãi

để chẩn đoán sớm sốt Dengue/SXH Dengue

pdf9 trang | Chia sẻ: tieuaka001 | Ngày: 30/09/2020 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Xét nghiệm elisa phát hiện kháng nguyên ns1 trong chẩn đoán sốt dengue/sốt xuất huyết dengue, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hác nhau hay không giữa bệnh nhân trong đáp ứng sơ nhiễm và đáp ứng tái nhiễm. Sử dụng kỹ thuật định lượng kháng nguyên NS1 của virút Dengue làm cơ sở cho việc nghiên cứu các yếu tố nguy cơ để dự báo sốc SXH. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Aaskov M. J. G. (2003). Dengue. J. Infect. Dis, 4: 66-71. 2. Alcon S., Talarmin A., Debruyne M., Falconar A., Deubel V., Flamand M. (2002). Enzyme- linked immunosorbent assay to dengue virus type 1 nonstructural protein NS1 reveals circulation of the antigen in the blood during the acute phase of disease in patients experiencing primary or secondary infections. J Clin Microbiol, 40: 376-381. 3. Bộ Y Tế, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS, dự án phòng chống sốt Dengue/sốt xuất huyết Dengue (2006). Giám sát, chẩn đoán và điều trị Bệnh sốt Dengue/Bệnh sốt xuất huyết Dengue. Nhà xuất bản Y Học, Hà Nội. 4. Bộ Y Tế, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS, Dự án phòng chống sốt Dengue/sốt xuất huyết Dengue Quốc gia (2007). Tổng kết họat động 2006 & kế hoạch 2007. 5. Bộ Y Tế, Viện Pasteur Thành phố Hố Chí Minh, Dự án Quốc gia phòng chống Sốt xuất huyết khu vực phía Nam (2008). Báo cáo tổng kết hoạt động 2007 và kế hoạch 2008 phòng chống Sốt xuất huyết khu vực phía Nam. 6. Bộ Y Tế. Chuyên đề Sốt Xuất huyết. 7. Bùi Thị Mai Phương, Nguyễn Thanh Hùng, Võ Thị Văn Lang, Tiêu Ngọc Trân, Nguyễn Trọng Lân, Nguyễn Phước Chưởng, Lise Fonsmark, Anja Poulsen (1999). Yếu tố nguy cơ trong sốt xuất huyết/ sốc sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em Việt Nam. Thời sự Y Dược học, V(3): 121-124. 8. Calisher C.H. (2005). Persistent emergence of dengue. Emerg Infect Dis, 11: 738-739. 9. Cao Minh Nga, Nguyễn Thanh Liêm (2007). Chẩn đoán Sốt xuất huyết Dengue bằng phương pháp ELISA phát hiện kháng nguyên NS1-Den. Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 11 (phụ bản số 1): 436-441. 10. Cuzzubbo A. J., Vaughn D. W., Nisalak A., Solomon T., Kalayanarooj S., Aaskov J., Dung N. M., Devine P. L. (1999). Comparison of PanBio Dengue Duo Enzyme- Linked Immunosorbent Assay (ELISA) and MRL Dengue Fever Virus Immunoglobin M Capture ELISA for Diagnossis of Dengue Virus Infection in Southeast Asia. Clin. Diagn. Lab. Immunol, 6: 705-712. 11. Do Quang Ha, Nguyen Thi Kim Tien, Vu Thi Que Huong, Huynh Thi Lim Loan, Cao Minh Thang (2000). Dengue Epidemic in Southern Vietnam, 1998. Emer. Infect Dis, 6(4): 422-425. 12. Dussart P., Labeau B., Lagathu G., Louis P., Nunes M.R.T., Rodrigues S.G., Herrmann C.S., Cesaire R., Morvan J., Flamand M., Baril L (2006). Evaluation of an Enzyme Immunoassay for Detection of Dengue Virus NS1 Antigen in Human Serum. Clin and vaccin immunol, 13:1185-1187. 13. Đỗ Quang Hà, Vũ Thị Quế Hương, Huỳnh Thị Kim Loan, Vũ Thiên Thu Ngữ, Hoàng Thị Như Đào, Cao Minh Thắng (2001). Họat động giám sát virus-Huyết thanh dịch sốt xuất huyết Dengue của 19 tỉnh phía Nam trong năm 2001. Thời sự Y Dược học, VII(2): 107-111. Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 13 * Phụ bản của Số 1 * 2009 Nghiên cứu Y học Chuyên Đề Nội Khoa 7 14. Đỗ Quang Hà, Hạ Bá Khiêm, Huỳnh Thị Kim Loan, Vũ Thị Quế Hương, Cao Minh Thắng, Vũ Thiên Thu Ngữ, Hoàng Thị Như Đào, Nguyễn Phúc Hiến, Duan J. Gubler, Lyle R. Petersen, Trần Nguyên Đức, Nguyễn Ngọc Hoan, Nguyễn Thế Kiên, Phạm Văn Thanh, Nguyễn Thanh Hiến, Nguyễn Lộ, Hồ Kim Loan, Hoàng Văn Chi, Trần Hữu Hậu (2004). Giám sát chủ động nhiễm trùng Dengue với sự trợ giúp của phòng thí nghiệm tại Thành phố Biên Hòa-Đồng Nai trong năm 2002. Thời sự Y Dược học, IX(1): 13-16. 15. Groen, J., P. Koraka, J. Velzing, C. Copra, and A. D. M. E. Osterhaus (2000). Evaluation of six immunoassays for detection of dengue virus-specific immunoglobulin M and G antibodies. Clin. Diagn. Lab. Immunol, 7: 867-871. 16. Gubler D.J. (1998). Dengue and dengue hemorrhagic fever. Clinical Microbiology Reviews, 11(3): 480-496. 17. Halstead S.B. (2005). More dengue, more questions. Emerg Infect Dis 11: 740-741. 18. Hồ Huỳnh Thùy Dương, Lê Huyền Ái Thúy, Trần Minh Trí (1997). Thử nghiệm chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue bằng kỹ thuật RT-PCR. Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 1(3): 145-149. 19. Kamarasary V., Chua S.K., Hassan Z., Wahab A.H., Chem Y.K., Mohamad M., Chua K.B. (2007). Evaluating the sensivity of a commercial dengue NS1 antigen-capture ELISA for early diagnosis of acute dengue virus infection. Singapore Med J, 48 (7): 669-673 20. Knipe D. M., Howley P. M. (2002). Fields Virology. Fourth edition. 21. Lê Bích Liên, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Trọng Lân, Lê Quốc Thịnh, Phạm Thị Anh Diệp, Lê Thị Cấm, Erik Deichmann Heegaard (2000). Chẩn đoán sốt xuất huyết bằng phản ứng khuếch đại chuỗi gien sao chép ngược (RT-PCR) tại Bệnh viện Nhi Đồng I. Thời sự Y Dươc học, V(3): 125-129. 22. Libraty D.H., Young P.R., Pickering D., Endy T.P., Kalayanarooj S., Green S., Vaughn D.W., Nisalak A., Ennis F.A.,Rothman A.L. (2002). High circulating levels of the dengue virus nonstructural protein NS1 early in dengue illness correlate with the development of dengue hemorrhagic fever. J Infect Dis, 186 (8): 1165-1168. 23. Malavige G. N., S. Fernando, D. J. Fernando, and S. L. Seneviratne (2004). Dengue viral infections. Postgrad. Med. J, 80: 588-601. 24. Nguyễn Thanh Bảo (2004), Virút Dengue, Virút học, Nhà xuất bản Y học: 119-126. 25. Paula S.O., Fonseca B.A.L. (2004). Dengue: A review of the laboratory tests a clinician must know to achieve a correct diagnosis. The Brazilian Journal of the Infectious Diseases, 8(6): 390-398. 26. Phạm Hùng Vân, Nguyễn Phạm Thanh Nhân, Nguyễn Văn Thịnh, Đỗ Thị Thanh Thủy, Võ Đức Xuyên An (2005). Chế tạo bộ thử nghiệm RT-PCR phát hiện và định type Dengue virus. Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 9: 30-37. 27. Sekaran S.D., Lan E.C., Mahesawarappa K.B., Appanna R., Subramaniam G. (2007). Evaluation of Dengue NS1 capture ELISA assay for the rapid detection of Dengue. J. Infect, Developing Countries. 1(2): 182-188. 28. Shu P.Y., Huang J.H. (2004). Current advances in dengue diagnosis. Clin Diagn Lab Immunol, 11: 642-650. 29. Stephenson J. R. (2005). Understanding dengue pathogenesis: implications for vaccine designe. Bulletin of World Health Organization, 83(4): 308-314. 30. Vũ Thị Quế Hương, Đỗ Quang Hà, Vũ Thiên Thu Ngữ, Hoàng Thị Như Đào, Huỳnh Thị Kim Loan, Cao Minh Thắng, Nguyễn Phúc Hiến (2004). Hoạt động giám sát virút-Huyết thanh dịch sốt xuất huyết Dengue khu vực phía Nam năm 2002. Thời Sự Y Dược học, IX(1): 10-12. 31. World Health Organization (1997), Dengue Haemorrhagic Fever: Diagnosis, Treatment, Prevention, and Control. World Health Organization. 32. World Health Organization (1999). Prevention and control of Dengue Haemorrhagic Fever-Conprehensive Guidelines. Regional Office for South East Asia. 33. World Health Organization (2004). Dengue diagnostics: proceedings of an international workshop. Proceedings of a joint TDR/WHO and PDVI workshop 4–6 October 2004 WHO/TDR. 34. Xu H., B. Di, Y.X. Pan, L.W. Qiu, Y.D. Wang, W. Hao, L.J. He, K. Y. Yuen and X.Y. Che (2006). Serotype 1-specific monoclonal antibody-based antigen capture immunoassay for detection of circulating nonstructural protein NS1: implications for early diagnosis and serotyping of dengue virus infections. J. Clin. Microbiol, 44: 2872-2878. 35. Young P., R., P. A. Hilditch, C. Bletchly, and W. Halloran (2000). An antigen capture enzyme-linked immuno- sorbent assay reveals high levels of the dengue virus protein NS1 in the sera of infected patients. J. Clin. Microbiol, 38: 1053-1057. Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 13 * Phụ bản của Số 1 * 2009 Nghiên cứu Y học Chuyên Đề Nội Khoa 8 Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 13 * Phụ bản của Số 1 * 2009 Nghiên cứu Y học Chuyên Đề Nội Khoa 9

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfxet_nghiem_elisa_ns1_6292.pdf