Ý nghĩa các hình mờ trên phim X quang phổi quy ước

Dựa theo vị trí tổn thương và các hội chứng người ta

chia ra các loại hình mờ sau:

 Hình mờ thành ngực

 Hình mờ màng phổi

 Hình mờ mô kẽ.

 Hình mờ phế nang

pdf146 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Ngày: 17/09/2016 | Lượt xem: 423 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Ý nghĩa các hình mờ trên phim X quang phổi quy ước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ NHU MÔ XẸP PHỔI TRÒN 7./ Hình mờ mạch máu:  Tăng khu trú khẩu kính mạch máu phổi  Tăng lan toả khẩu kính mạch phổi (Tăng tuần hoàn phổi chủ động ).  Phân bố lại mạch máu phổi (Tăng tuần hoàn phổi thụ động )  Giảm tuần hoàn phổi.  Tăng tuần hoàn phổi ở trung tâm và giảm ở ngoại biên. Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU LỚP CKI – K13 – C ĐHA a) Tăng khu trú khẩu kính mạch máu phổi:  Phình động mạch phổi dẫn đến thay đổi hình dạng trung thất.  Dò động tĩnh mạch phổi: Hình ảnh tròn nhận 1 nhánh động mạch khẩu kính tăng và từ đó cũng xuất phát 1 tĩnh mạch tăng về khẩu khính. Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU LỚP CKI – K13 – C ĐHA Phình động mạch phổi (T) Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU TĂNG KHU TRÚ KHẨU KÍNH MẠCH MÁU PHỔI Dò động tĩnh mạch phổi – (Pulmonary arteriovenous fistula) Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU TĂNG KHU TRÚ KHẨU KÍNH MẠCH MÁU PHỔI Pulmonary arteriovenous fistula Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU TĂNG KHU TRÚ KHẨU KÍNH MẠCH MÁU PHỔI b) Tăng tuần hoàn phổi chủ động :  Là trình trạng tăng lưu lượng máu trong ĐMP, còn gọi là tăng áp tiền mao mạch phổi.  Bình thường khả năng dự trữ mao mạch phổi gấp 8 lần lưu lượng tuần hoàn phổi bình thường.  Khi lưu lượng ĐMP tăng, Các ĐMP đều tăng khẩu kính từ trong ra ngoài, từ dưới lên nhưng vẫn giữ tỉ lệ như đối với phân bố mạch máu bình thường. SIMON phân ra 3 độ giãn nở của ĐMP gốc:  d = 2 – 4 mm  độ I  d = 4 – 9 mm  độ II  d > 9 mm  độ III  d là khoảng cách đo từ bờ xa nhất của ĐMP gốc đến đoạn nối tiếp giữa 2 điểm A và B TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU BÌNH THƯỜNG HÌNH MẮT KÍNH TĂNG THP CHỦ ĐỘNG HÌNH DẤU TRIỆN Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG Tăng tuần hoàn phổi chủ động có thể do:  Tăng cung lượng tim.  Bệnh lý tim bẩm sinh. Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG  Tăng cung lượng tim • Sinh lý: - Bệnh nhân sốt cao - Phụ nữ có thai - Vận động viên • BÖnh lý - ThiÕu m¸u m·n tÝnh. - ThiÕu vitamin B1. - Cêng gi¸p. - Rß ®éng tÜnh m¹ch Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG Bệnh lý tim bẩm sinh Có 2 loại  Bệnh tim bẩm sinh không tím: có luồng thông (T) – (P) -Thông liên nhĩ (ASD) - Thông liên thất (VSD) - Còn ống động mạch (PDA) - Sự trở về bất thường và không hoàn toàn của tĩnh mạch phổi (PAPVR)  Bệnh tim bẩm sinh có tím Có sự trộn lẫn máu TM và máu ĐM - Chuyển vị đại động mạch (TGA). - Thân chung động mạch (TA). - Sự trở về bất thường và hoàn toàn của tĩnh mạch phổi (TAPVR) Atrial septal defect-ASD TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍM Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU ASD BEFORE AND AFTER CLOSURE OF DEFECT TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍM Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍM Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU Ventricular septal defect-VSD TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍM Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU Patent ductus arteriosus PDA TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍM Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU Partial anomalous pulmonary venous return-PAPVR TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG KHÔNG TÍM Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU D-Transposition of great arteries(D-TGA) TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG CÓ TÍM Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU Truncus arteriosus-TA TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG CÓ TÍM Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU Total anomalous pulmonary venous return-TAPVR TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI CHỦ ĐỘNG CÓ TÍM Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU c) Tăng tuần hoàn phổi thụ động (Phân bố lại mạch máu phổi):  Là tình trạng tăng áp TMP, còn gọi là tăng áp sau mao mạch phổi.  Bình thường, sự phân bố mạch máu là theo trọng lực, bằng chứng là nếu người trông cây chuối được chụp phim ngực thì ta sẽ thấy khẩu kính của ĐMP ở 1/3 trên sẽ gấp đôi khấu kính của ĐMP ở 1/3 dưới.  Khi có tăng áp TMP, thì sẽ có hiện tượng tái phân bố mạch máu phổi. Khẩu kính mạch máu phổi ở 1/3 trên sẽ gấp đôi khẩu kính của mạch máu phổi ở 1/3 dưới.  Có 2 giả thiết: • Giả thuyết WEST: Cơ chế cơ học. • Giả thuyết SIMON: Cơ chế thần kinh Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU LỚP CKI – K13 – CĐHA BÌNH THƯỜNG HÌNH MẮT KÍNH TĂNG THP THỤ ĐỘNG HÌNH VÒNG NHẪN Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG – PHÂN BỐ LẠI MẠCH MÁU PHỔI Pulmonary edema Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG – PHÂN BỐ LẠI MẠCH MÁU PHỔI Nguyên nhân hay gặp:  Thường gặp nhất là hẹp van 2 lá.  Tất cả các nguyên nhân gây suy tim (T)  Thuyên tắc nhiều chỗ của ĐMP ở 2 đáy.  Khí phế thũng toàn tiểu thuỳ Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG – PHÂN BỐ LẠI MẠCH MÁU PHỔI Mitral stenosis Pulmonary edema in Mitral stenosis Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG – PHÂN BỐ LẠI MẠCH MÁU PHỔI Hemosiderosis in Mitral stenosis Mitral regurgitation Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG – PHÂN BỐ LẠI MẠCH MÁU PHỔI d) Giảm tuần hoàn phổi:  Có thể do thuyên tắc động mạch phổi 2 bên hay 1 bên.  Giảm tuần hoàn phổi một bên có thể do: • Thuyên tắc động mạch phổi một bên ngay tại gốc. • Động mạch phổi bị chèn ép một bên ngay tại gốc. Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG – PHÂN BỐ LẠI MẠCH MÁU PHỔI  Dấu hiệu bướu Hampton  Dấu hiệu này xuất hiện khi xảy ra nhồi máu phổi.  Điển hình bướu Hampton là bóng mờ đồng nhất hình chêm ở ngoại vi phổi có đáy nằm trên lá tạng màng phổi, đỉnh tròn hướng về phía rốn phổi. Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG – PHÂN BỐ LẠI MẠCH MÁU PHỔI Nhồi máu phổi Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG – PHÂN BỐ LẠI MẠCH MÁU PHỔI Valvular pulmonary stenosis Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI THỤ ĐỘNG – PHÂN BỐ LẠI MẠCH MÁU PHỔI e) Tăng tuần hoàn phổi ở trung tâm giảm ở ngoại vi  Có thể gặp trong:  Hội chứng Eisenmenger.  Tâm phế mạn.  Hẹp van 2 lá lâu năm.  Thuyên tắc ĐMP tái diễn nhiều năm.  Tăng áp ĐMP nguyên phát.  Cơ chế của hội chứng Eisenmenger: Sự tăng tuần hoàn phổi chủ động lâu ngày sẽ làm cho thành các tiểu ĐMP dày lên. Điều này khiến cho áp lực trong tiểu ĐMP gia tăng Tăng áp ĐMP. Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI Ở TRUNG TÂM – GIẢM Ở NGOẠI VI Eisenmenger’Ssyndrome/ASD Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI Ở TRUNG TÂM – GIẢM Ở NGOẠI VI Eisenmenger’s syndrome Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ MẠCH MÁU TĂNG TUẦN HOÀN PHỔI Ở TRUNG TÂM – GIẢM Ở NGOẠI VI LỚP: CKI - K13 - CĐHA Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ TRUNG THẤT 8./ Hình mờ trung thất  Bóng mờ trung thất  Vôi hoá a) Bóng mờ trung thất:  Bóng mờ trung thất chỉ xác định được trên phim chụp thẳng.  Bờ ngoài nét và đều.  Cong lồi về phía phổi.  Tiếp xúc với trung thất bởi góc có độ dốc nhẹ.  Bờ trong không rõ chìm trong trung thất.  Vì nguồn gốc của tổn thương trung thất chủ yếu phụ thuộc vào vị trí của nó, nên phải xác định vị trí các bóng mờ đó theo vùng trung thất. Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ TRUNG THẤT LỚP: CKI - K13 - CĐHA Lyphosarcoma (Hạch rốn phổi) BÓNG MỜ TRUNG THẤT U tuyến ức người lớn Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ TRUNG THẤT Tuyến giáp Tuyến giáp thõng Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY BÓNG MỜ TRUNG THẤT . HÌNH MỜ TRUNG THẤT Tuyến ức bình thường ở trẻ em (dấu hiệu cánh buồm) BÓNG MỜ TRUNG THẤT Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ TRUNG THẤT TERATOMA (Dấu hiệu che lấp rốn phổi) BÓNG MỜ TRUNG THẤT Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ TRUNG THẤT Khối u trung thất sau+ Calcification = Neuroblastoma BÓNG MỜ TRUNG THẤT Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ TRUNG THẤT Bệnh Hodgkin Bệnh Mycoplasme bệnh tuberculose BÓNG MỜ TRUNG THẤT Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ TRUNG THẤT Lao hạch rốn phổi (Bóng mờ đa cung cạnh (P) Khí quản) BÓNG MỜ TRUNG THẤT Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ TRUNG THẤT BRONCHOGENIC CYST BÓNG MỜ TRUNG THẤT Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ TRUNG THẤT Nang phế tâm mạc BÓNG MỜ TRUNG THẤT Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ TRUNG THẤT b) Vôi hoá:  Vôi hoá hạt không đều tập trung thành từng đám, thấy ở hạch lao.  Vôi hoá hình cung, dạng vỏ trứng gợi ý bệnh bụi phổi Asbestose, vôi hoá ở bệnh Saccoid và nấm phổi hiếm hơn.  Vôi hoá van tim , màng tim, phình mạch tim.  Vôi hoá động mạch chủ và các nhánh của nó, hoặc ĐM phổi, hình vôi hoá có dạng nửa vòng tròn và trùng với vị trí của mạch máu. Ý NGHĨA HÌNH MỜ TRÊN PHIM X.QUANG PHỔI THƯỜNG QUY HÌNH MỜ TRUNG THẤT VÔI HOÁ TRUNG THẤT Xin chân thành cảm ơn các bạn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfxq_y_nghia_hinh_mo_0675.pdf
Tài liệu liên quan