Bài giảng Âm nhạc Lớp 6 - Tiết 11: Ôn tập bài hát "Hành khúc tới trường". Ôn tập TĐN số 4. Âm nhạc thưởng thức "Sơ lược về dân ca Việt Nam"

 Kho tàng dân ca Việt Nam rất phong phú và đa dạng bao gồm: Quan họ Bắc Ninh, hát Xoan Phú Thọ, Ví dặm Nghệ An, Hò Huế, Sắc bùa, Lí Nam Bộ, Chầu văn.

 Dân ca gắn bó với đời sống văn hoá và tinh thần cộng đồng các dân tộc, có bản sắc riêng.

 

ppt27 trang | Chia sẻ: Kiên Trung | Ngày: 11/12/2023 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Âm nhạc Lớp 6 - Tiết 11: Ôn tập bài hát "Hành khúc tới trường". Ôn tập TĐN số 4. Âm nhạc thưởng thức "Sơ lược về dân ca Việt Nam", để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sinh viên: Bùi Thị Anh Ph ươ ng Lớp C33N Môn Âm Nhạc Lớp 6 TR Ư ỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT Tiết 11 I.Ôn tập bài hát: HÀNH KHÚC TỚI TR Ư ỜNG II.Ôn tập Tập đ ọc nhạc: TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 4 III.Âm nhạc th ư ờng thức: S Ơ L Ư ỢC VỀ DÂN CA VIỆT NAM I.Ôn tập bài hát: Khởi đ ộng giọng II.Ôn tập Tập đ ọc nhạc: TĐN số 4 Đọc gam đ ô tr ư ởng Vừa phải Nhạc:MôDa Các em xem đ oạn video clip sau và đ oán xem đ ây là bài hát gì? LÍ KÉO CHÀI – DÂN CA NAM BỘ S Ơ L Ư ỢC VỀ DÂN CA VIỆT NAM III.Âm nhạc th ư ờng thức: Dân ca là những bài hát do nhân dân sáng tác, không rõ tác giả. Đầu tiên do một ng ư ời nghĩ ra rồi truyền miệng qua nhiều ng ư ời, từ đ ời này sang đ ời khác. 1.Dân ca là gì? 2.Tại sao dân ca lại mang những nét khác nhau? Do đ ịa lý môi tr ư ờng, ngôn ngữ, phong tục từng dân tộc, từng vùng khác nhau nên dân ca mang những nét khác nhau. Kho tàng dân ca Việt Nam rất phong phú và đ a dạng bao gồm: Quan họ Bắc Ninh, hát Xoan Phú Thọ, Ví dặm Nghệ An, Hò Huế, Sắc bùa, Lí Nam Bộ, Chầu v ă n... Dân ca gắn bó với đ ời sống v ă n hoá và tinh thần cộng đ ồng các dân tộc, có bản sắc riêng. 3.Các vùng dân ca Việt Nam: -Dân ca các dân tộc miền núi phía Bắc -Dân ca đ ồng bằng Bắc Bộ -Dân ca Quan họ Bắc Ninh -Dân ca Thanh Hoá, Nghệ Tĩnh -Dân ca miền Trung -Dân ca Tây Nguyên -Dân ca Nam Bộ Các vùng dân ca Việt Nam Dân ca các dân tộc miền núi phía Bắc Các vùng dân ca Việt Nam Dân ca đ ồng bằng Bắc Bộ Hát Xoan Phú Thọ Các vùng dân ca Việt Nam Dân ca quan họ Bắc Ninh Bèo dạt mây trôi Các vùng dân ca Việt Nam Dân ca Thanh Hoá, Nghệ Tĩnh Các vùng dân ca Việt Nam Dân ca Miền trung: Ca Hueỏ Các vùng dân ca Việt Nam Dân ca Tây Nguyên: Các vùng dân ca Việt Nam Dân ca Nam Bộ: Dân ca là sản phẩm tinh thần quý giá của cha ông đ ể lại, chúng ta cần phải trân trọng, giữ gìn, học tập và phát triển. 4.Chúng ta phải làm gì đ ể giữ gìn và bảo vệ truyền thống v ă n hoá của dân tộc? TRÒ CHƠI ÂM NHẠC V Í D Ặ M N G H Ệ A N C H Â U V Ă N L Í N A M B Ộ S Ắ C B Ù A N H Q U A N H Ọ B Ắ C N I 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Củng cố Bài học hôm nay có mấy nội dung? 3 nôi dung: +Ôn bài hát: Hành khúc tới tr ư ờng +Ôn tập đ ọc nhạc: TĐN số 4 +Âm nhạc th ư ờng thức: S ơ l ư ợc về dân ca Việt Nam Dặn dò! - Thể hiện tốt bài hát Hành khúc tới tr ư ờng . - Đặt lời ca cho bài TĐN số 4. - Nghe và thuộc một số bài dân ca các miền. - S ư u tầm các làn đ iệu dân ca . Cảm ơn quý thầy cô! CHÚC HỘI THI THÀNH CÔNG TỐÂT ĐẸP! Đây là một thể loại dân ca ở Nghệ An? Đây là một thể loại dân ca mà khi hát có nhạc đ ệm? Đây là một đ iệu hát của Nam Bộ? Đây là một đ iệu hát dân ca của Trung Bộ? Các em nghe đ oạn nhạc sau và đ oán xem đ ây là làn đ iệu dân ca gì?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_am_nhac_lop_6_tiet_11_on_tap_bai_hat_hanh_khuc_toi.ppt