Bài giảng Chứng khoán nợ- Trái phiếu (BONDS)

(Bản scan)

Ví dụ rủi ro:

Trái phiếu A như đã nêu ở trên với suất sinh lời dự kiến sau 1 năm là 9,6%

Tín phiếu kho bạc T- Bill thoeif hạn 1 năm cho lợi suất đáo hạn (= tỷ suất sinh lời dự kiến) là 9,6%

pdf86 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1790 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Chứng khoán nợ- Trái phiếu (BONDS), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCHUNG KHOAN NO , TRAI PHIEU.pdf
Tài liệu liên quan