Bài giảng Chương 3: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính

(Bản scan)

Để xác định giá thành đơn vị sản phẩm của từng giai đoạn, kế toán phải xác định kết quả sản xuất của giai đoạn đó bao gồm các sản phẩm hoàn thành và sản phẩm dở dang nghĩa là kế toán xác định sản phẩm hoàn thành tương được của giai đoạn

pdf22 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1024 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Chương 3: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKe toan chi phi va tinh gia thanh san pham.pdf