Bài giảng Dạ dày - Lê Quang Tuyền

MỤC TIÊU BÀI GIẢNG:

1- MÔ TẢ ĐƯỢC VỊ TRÍ, HÌNH THỂ NGOÀI DẠ DÀY.

2- MÔ TẢ ĐƯỢC HÌNH THỂ TRONG CỦA DẠ DÀY.

3- MÔ TẢ VÒNG ĐỘNG MẠCH BỜ CONG NHỎ VÀ

BỜ CONG LỚN DẠ DẢY

pdf34 trang | Chia sẻ: tieuaka001 | Ngày: 28/09/2020 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Dạ dày - Lê Quang Tuyền, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THS.BS. LÊ QUANG TUYỀN BỘ MÔN GIẢI PHẪU DẠ DÀY DẠ DÀY MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1- MÔ TẢ ĐƯỢC VỊ TRÍ, HÌNH THỂ NGOÀI DẠ DÀY. 2- MÔ TẢ ĐƯỢC HÌNH THỂ TRONG CỦA DẠ DÀY. 3- MÔ TẢ VÒNG ĐỘNG MẠCH BỜ CONG NHỎ VÀ BỜ CONG LỚN DẠ DẢY 1- VỊ TRÍ: DẠ DÀY DẠ DÀY Ở VÙNG THƯỢNG VỊ DẠ DÀY GAN ĐỘNG MẠCH GAN RIÊNG ĐỘNG MẠCH VỊ TRÁI DẠ DÀY NGHÁCH GAN RUỘT ĐỘNG MẠCH THÂN TẠNG ĐỘNG MẠCH LÁCH 1- VỊ TRÍ: 2- ĐÁY VỊ 3- THÂN VỊ 4- HANG MÔN VỊ Ống Môn Vị 5- LỖ MÔN VỊ KHUYẾT GÓC KHUYẾT TÂM VỊ 1- VÙNG TÂM VỊ 2- PHÂN ĐOẠN: DẠ DÀY LỖ MÔN VỊ HÀNH TÁ TRÀNG CƠ THẮT MÔN VỊ ỐNG VỊ KHUYẾT TÂM VỊ DẠ DÀY 2- PHÂN ĐOẠN: NIÊM MẠC DƯỚI NIÊM MẠC LỚP CƠ DƯỚI THANH MẠC THANH MẠC DẠ DÀY 3- CẤU TẠO: CƠ DỌC CƠ VÕNG DẠ DÀY 3- CẤU TẠO: 3.1- LỚP CƠ: CƠ VÕNG CƠ CHÉO 3- CẤU TẠO: 3.1- LỚP CƠ: DẠ DÀY LỖ MÔN VỊ HÀNH TÁ TRÀNG KHUYẾT GÓC MIÊM MẠC ỐNG VỊ KHUYẾT TÂM VỊ DẠ DÀY 3- CẤU TẠO: 3.2- LỚP NIÊM MẠC: DẠ DÀY ĐỘNG MẠCH VỊ PHẢI ĐỘNG MẠCH VỊ TÁ TRÀNG ĐỘNG MẠCH GAN CHUNG ĐỘNG MẠCH LÁCH ĐỘNG MẠCH VỊ TRÁI DẠ DÀY 4- ĐỘNG MẠCH: 4.1- BỜ CONG NHỎ: DẠ DÀY 4- ĐỘNG MẠCH: 4.2- BỜ CONG LỚN: ĐỘNG MẠCH VỊ TÁ TRÀNG ĐỘNG MẠCH VỊ MẠC NỐI PHẢI ĐỘNG MẠCH LÁCH ĐỘNG MẠCH VỊ MẠC NỐI TRÁI ĐỘNG MẠCH THÂN TẠNG DẠ DÀY 4- ĐỘNG MẠCH: DẠ DÀY 4- ĐỘNG MẠCH: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DẠ DÀY 4- ĐỘNG MẠCH: DẠ DÀY 5- THẦN KINH: THẦN KINH X PHẢI THẦN KINH X TRÁI DẠ DÀY 6- BẠCH HUYẾT: TÁ TRÀNG TỤY BS. LÊ QUANG TUYỀN BỘ MÔN GIẢI PHẪU TÁ TRÀNG- TỤY MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1- MÔ TẢ ĐƯỢC VỊ TRÍ, HÌNH THỂ NGOÀI TÁ- TỤY 2- MÔ TẢ ĐƯỢC HÌNH THỂ TRONG CỦA TÁ TRÀNG 4- MÔ TẢ ĐỘNG MẠCH KHỐI TÁ TỤY 3- MÔ TẢ CẤU TẠO TUYẾN TỤY TÁ TRÀNG TÁ TRÀNG RUỘT GIÀ HỔNG -HỒI TRÀNG 1- VỊ TRÍ: ĐOẠN TRÊN (HÀNH TÁ TRÀNG) GÓC TÁ TRÊN L1 GÓC TÁ DƯỚI L3 ỐNG MÔN VỊ ĐOẠN XUỐNG ĐOẠN NGANG ĐOẠN LÊN GÓC TÁ HỔNG TRÀNG TÁ TRÀNG 2- PHÂN ĐOAN: NIÊM MẠC DƯỚI NIÊM MẠC LỚP CƠ DƯỚI THANH MẠC THANH MẠC TÁ TRÀNG 3- CẤU TẠO: TÁ TRÀNG NHÚ TÁ BÉ NHÖ TÁ LỚN VAN TRÀNG ỐNG MẬT CHỦ CHOLEDOQUE ỐNG TỤY PHỤ SANROTINI ỐNG TỤY CHÍNH WIRSUNG TÁ TRÀNG 3- CẤU TẠO: TÁ TRÀNG 3- CẤU TẠO: CƠ VÕNG ODDI NHÖ TÁ LỚN ỐNG TỤY CHÍNH ỐNG MẬT CHỦ BÓNG VATER TÁ TRÀNG ĐỘNG MẠCH THÂN TẠNG ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN THÂN TỤY ĐẦU TỤY KHUYẾT TỤY ĐUÔI TỤY 4- TUYẾN TỤY: LIÊN QUAN Ở KHUYẾT TỤY: TỤY - TRÊN: ĐỘNG MẠCH THÂN TẠNG - DƯỚI: ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN - SAU: ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG- TĨNH MẠCH CỦA TỤY TỤY  ĐỘNG MẠCH CUNG CẤP KHỐI TÁ- TỤY: 1- ĐỘNG MẠCH THÂN TẠNG: -ĐỘNG MẠCH LÁCH - ĐỘNG MẠCH VỊ TÁ TRÀNG 2- ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN: - ĐỘNG MẠCH TÁ TỤY DƯỚI - TỤY LƯNG - TỤY DƯỚI - ĐUÔI TỤY - TỤY LỚN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf1_170701094256_4244.pdf
Tài liệu liên quan