Bài giảng Kế toán đại cương - Chương 3: Phương pháp tài khoản và đối ứng tài khoản

Sau khi học xong chương này sinh viên sẽ :

- Hiểu khái niệm, đặc điểm tài khoản kế toán;

- Nắm vững cách ghi chép các loại tài khoản kế toán;

- Nắm vững phương pháp phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản;

- Nhận rõ mối quan hệ giữa tài khoản với các Báo cáo tài chính;

- Nắm vững nguyên tắc và phương pháp đối chiếu, kiểm tra số liệu của kế toán;

 

ppt38 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 2405 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán đại cương - Chương 3: Phương pháp tài khoản và đối ứng tài khoản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptTai khoan.ppt