Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp - Chương 3: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán - Phan Thị Thúy Ngọc

Kế toán tiền mặt

Nguyên tắc kế toán

- Chỉ phản ánh vào tài khoản “Tiền mặt” giá trị tiền

thực tế nhập, xuất quỹ.

- Phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác số hiện có, tình

hình biến động các loại tiền phát sinh,

pdf38 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 357 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán đơn vị sự nghiệp - Chương 3: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán - Phan Thị Thúy Ngọc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ke_toan_don_vi_su_nghiep_chuong_3_ke_toan_von_bang.pdf