Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 0: Giới thiệu - Hồ Thị Bích Nhơn

Mô tả môn học

Cung cấp kiến thức cơ bản về kế toán để sinh viên nắm được cách thức ghi nhận, đánh giá, trình bày và công bố những yếu tố cơ bản trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

pptx12 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 0: Giới thiệu - Hồ Thị Bích Nhơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giới thiệuMôn học Kế toán tài chính 1KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCMGV: Hồ Thị Bích NhơnMô tả môn họcCung cấp kiến thức cơ bản về kế toán để sinh viên nắm được cách thức ghi nhận, đánh giá, trình bày và công bố những yếu tố cơ bản trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vị trí trong chương trìnhKiểm toánKế toán tài chínhNguyên lý kế toánThuếTài chínhLuậtQuản trịKế toán tài chínhKế toán tài chính 1Các yếu tố cơ bảnKế toán tài chính 2Các vấn đề nâng caoKế toán tài chính 3Trình bày BCTCKế toán tài chính 1Các khoản mục cơ bảnBảng Cân đối kế toánTài sảnNợ phải trảVốn chủ sở hữuBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanhDoanh thuChi phíMục tiêuKết thúc học phần, sinh viên có thể:Trình bày những vấn đề chung về kế toán tài chính và hệ thống kế toán VNGiải thích được từng chuẩn mực kế toán Việt Nam liên quan đến các khoản mục cơ bản trên BCTC Mục tiêuVận dụng được hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam cho các nghiệp vụ cơ bản trong DN.Giải thích được việc trình bày và công bố các khoản mục trên báo cáo tài chính. Mục tiêuTrình bày mục tiêu cung cấp thông tin của kế toán tài chinh, phân biệt với số liệu kê khai thuế trong từng phần hành kế toán. Trình bày việc tổ chức công tác chứng từ và ghi sổ kế toán cho phù hợp với từng phần hành kế toán.Lịch trìnhBuổi thứNội dung1Giới thiệu môn họcChương 1 - Tổng quan về kế toán tài chính2Chương 1 - Phần 1Tổng quan về kế toán tài chính (t.t)Chương 1 - Phần 2 Giới thiệu hệ thống tài khoản3Chương 1 - Phần 2 Giới thiệu hệ thống tài khoản (t.t), đạo đức nghề nghiệp4Chương 2- Kế toán tiền và nợ phải thu5Chương 2- Kế toán tiền và nợ phải thu (t.t)6Chương 2- Bài tập chương 1, 2Chương 3- Kế toán hàng tồn kho 7Chương 3- Kế toán hàng tồn kho (t.t)8Chương 3- Kế toán hàng tồn kho (t.t)Bài tập chương 39Chương 4- Kế toán tài sản cố định Buổi thứNội dung10Chương 4 - Kế toán tài sản cố định (t.t)11Chương 4 - Kế toán tài sản cố định (t.t)+ Bài tập chương 412Kiểm tra giữa kỳ13Chương 5- Kế toán nợ phải trả14Chương 5- Kế toán nợ phải trả (t.t)Bài tập chương 515Chương 6- Kế toán vốn chủ sở hữu16Chương 6- Kế toán vốn chủ sở hữu (t.t) Bài tập chương 617Chương 7- Kế toán DT, CP và XĐKQ18Chương 7- Kế toán DT, CP và XĐKQ (t.t)19Chương 7- Kế toán DT, CP và XĐKQ (t.t) + Bài tập chương 720Lịch trìnhTài liệu tham khảoTìm hiểu các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Vũ Hữu Đức, Trần Thị Giang Tân, Nguyễn Thế Lộc.Các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống Kế toán doanh nghiệp, Bộ Tài chínhChế độ kế toán áp dụng năm 2015 và các văn bản pháp lý liên quan. Học liệu của khoa Kế toán Kiểm toán.Kiểm traKiểm tra giữa kỳ 75-90 phút, chiếm tỷ lệ 40% số điểm môn học:Trắc nghiệm (25- 30 câu): 6 điểmTự luận (2-3 bài): 4 điểm Bài tập làm thêm được cộng điểm giữa kỳ (Không quá 1,5 điểm)Thi cuối kỳ 90 phút, chiếm tỷ lệ 60% số điểm môn học:Trắc nghiệm (30 câu): 6 điểmTự luận (2-3 bài): 4 điểm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxbai_giang_ke_toan_tai_chinh_1_chuong_0_gioi_thieu_ho_thi_bic.pptx