Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining) - Chương 6: Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lương: phân tích phương sai

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH LIÊN HỆ GIỮA BIẾN NGUYÊN

NHÂN ĐỊNH TÍNH VÀ BIẾN KẾT QUẢ ĐỊNH LƯƠNG:

PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI

pdf12 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining) - Chương 6: Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lương: phân tích phương sai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
6/11/2015 12:36 PM 1 CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH LIÊN HỆ GIỮA BIẾN NGUYÊN NHÂN ĐỊNH TÍNH VÀ BIẾN KẾT QUẢ ĐỊNH LƯƠNG: PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI 6/11/2015 12:36 PM 2 6/11/2015 12:36 PM 3 6/11/2015 12:36 PM 4 6/11/2015 12:36 PM 5 6/11/2015 12:36 PM 6 6/11/2015 12:36 PM 7 6/11/2015 12:36 PM 8 6/11/2015 12:36 PM 9 6/11/2015 12:36 PM 10 6/11/2015 12:36 PM 11 OUTPUT 6/11/2015 12:36 PM 12 OUTPUT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_khai_pha_du_lieu_data_mining_chuong_6_phan_tich_li.pdf