Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương IV: Thị trường tài chính

Giới thiệu chương

Tài liệu tham khảo detail

Cấu trúc chương

Tổng quan về thị trường tài chính

Phân loại thị trường tài chính

Các chủ thể tham gia thị trường tài chính

Các công cụ trên thị trường tài chính

pdf8 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 317 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương IV: Thị trường tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương IV Thị trường tài chính Giới thiệu chương Tài liệu tham khảo detail Cấu trúc chương Tổng quan về thị trường tài chính Phân loại thị trường tài chính Các chủ thể tham gia thị trường tài chính Các công cụ trên thị trường tài chính I. Tổng quan về thị trường tài chính 1. Sự hình thành của thị trường tài chính a. Sự cần thiết khách quan của thị trường tài chính detail b. Định nghĩa thị trường tài chính detail 2. Vai trò của thị trường tài chính a. Là kênh dẫn vốn có hiệu quả b. Tạo môi trường sinh lợi cho các chủ thể kinh tế c. Góp phần ổn định ưu thông tiền tệ II. Phân loại thị trường tài chính 1. Căn cứ thời hạn luân chuyển của dòng vốn detail 2. Căn cứ nguồn gốc chứng khoán detail 3. Căn cứ phương thức tổ chức và giao dịch detail III. Chủ thể tham gia thị trường tài chính 1. Chủ thể tham gia thị trường tiền tệ detail 2. Chủ thể tham gia thị trường vốn detail IV. Các công cụ trên thị trường tài chính 1. Các công cụ của thị trường tiền tệ detail 2. Các công cụ của thị trường vốn detail Hết chương IV Thuậtngữ cầnchúý Thị trường tiềntệ Chứng từ phái sinh Thị trường vốn Bảochứng phiếu Nhà đầucơ Chứng quyền Nhà đầutư Hợp đồng quyềnchọn Tín phiếu Hợp đồng kỳ hạn Thương phiếu Hợp đồng tương lai NCD Hợp đồng hoán đổi Chứng khoán Thị trường tậptrung Cổ phiếu Thị trường OTC Trái phiếu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ly_thuyet_tai_chinh_tien_te_chuong_iv_thi_truong_t.pdf
Tài liệu liên quan