Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương V: Lý thuyết chung về tài chính

Giới thiệu chương V

Tại sao nghiên cứu tài chính

Tài liệu tham khảo

Kết cấu chương

•Khái niệm tài chính

•Chức năng và vai trò của tài chính

•Phân loại hệ thống tài chính

pdf8 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Ngày: 06/08/2021 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Lý thuyết Tài chính tiền tệ - Chương V: Lý thuyết chung về tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương V LýLý thuythuyếếtt chungchung vvềề ttààii chchíínhnh Giới thiệu chương V Tại sao nghiên cứu tài chính Tài liệu tham khảo Kết cấu chương •Khái niệm tài chính •Chức năng và vai trò của tài chính •Phân loại hệ thống tài chính I. Khái niệm tài chính  1. Định nghĩa detail 2. Đặc trưng của quan hệ tài chính detail II. Chức năng và vai trò của tài chính 1. Chức năng của tài chính a. Chức năng phân phối detail b. Chức năng giám sát detail 2. Vai trò của tài chính a. Đảm bảo nhu cầu về vốn cho các chủ thể kinh tế detail b. Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn detail III. Sự ra đời và phát triển của tài chính 1. Điều kiện ra đời của tài chính a. Sự hình thành của nền kinh tế hàng hoá- tiền tệ b. Sự ra đời và hình thành các chức năng của Nhà nước 2. Sự phát triển của tài chính IV. Phân loại hệ thống tài chính 1. Phân loại theo tính chất và vị trí trong hệ thống 2. Phân loại theo tính chất sở hữu 3. Phân loại theo phạm vi Hết chương V Các thuậtngữ cầnchúý •Tài chính •Tài chính công •Phân phối •Tài chính tư •Quỹ tiềntệ •Tài chính trong •Tín dụng nước •Bảohiểm •Tài chính quốctế •Ngân sách Nhà •Nềnkinhtế hàng nước hoá- tiềntệ •Trung gian tài chính •Giám sát

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ly_thuyet_tai_chinh_tien_te_chuong_v_ly_thuyet_chu.pdf
Tài liệu liên quan