Bài giảng Mạch tuần tự

Các mạch sốxét trước đây là các mạch tổ

hợp, các ngõ ra tại một thời điểm độc lập

với ngõ vào tại thời điểm đó.

z Đểbảo đảm hoạt động các mạch nhịp

nhàng, cần phải đồng bộcác mạch.

z Việc đồng bộhoá được thực hiện qua

một thiết bị định thời gọi là mạch tạo

xung đồng hồtạo ra một dãy xung đồng

hồtuần hoàn.

pdf54 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 978 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Mạch tuần tự, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf_2f3machtuantu.PDF