Bài giảng Nguyên lý thẩm định giá - Chương 7: Quy trình thẩm định giá

Chương 7. Quy trình thẩm định

giá

• 7 1 T .1. Tổng quan về quy trình thẩm định giá

• 7.2. Quy trình thẩm định giá

pdf10 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 399 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Nguyên lý thẩm định giá - Chương 7: Quy trình thẩm định giá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 7. Quy trình thẩm định giá • 717.1. Tổng quan về quy trình thẩm định giá • 7.2. Quy trình thẩm định giá 1/3/2011 B02014- Quy trình thẩm định giá 1 7.1. Tổng quan về quy trình thẩm địnhiáh giá • Khái niệm •Tầm quan trọng của việc thực hiện quy trình th ẩm định giá 1/3/2011 B02014- Quy trình thẩm định giá 2 7.2 Quy trình thẩm định giá • Xác định vấn đề •Lập kế hoạch thẩm định giá • Khảo sát hiện trường vààth thu thập tài liệu • Phân tích tài liệu •Xác định giá trị tài sản • Báo cáo Th ẩm định giá. 1/3/2011 B02014- Quy trình thẩm định giá 3 Xác định vấn đề • Là khâu quan trọng, bao gồm các công việc sau: - Nhậnbin biếttv về tài sản -Xác định mục tiêu TĐG - Xác định phương pháp TĐG và tài liệu cần thiết cho việc định giá - Xác định ngày có hiệuul lựccc củavia việcTc TĐG -Thỏa thuận với khách hàng về mức phí và thời gian thựcchi hiện 1/3/2011 B02014- Quy trình thẩm định giá 4 Lập kế hoạch thẩm định giá: •Xác định các yếu tố cung cầu, chức năng, đặc tính, các quyền của tài sản, đặc điểm của thị trường •Xác định các tài liệu cần thiết và nguồn cung cấp tài liệu •Thiết kế chương trình nghiên cứu •Xác định trình tự thu thập và phân tích số liệu •Xác định đề cương báo cáo TĐG •Xác định hình thức trình bày báo cáo •Xác định lịch trình cụ thể 1/3/2011 B02014- Quy trình thẩm định giá 5 Khảo sát hiệntrn trường • Đốivi vớiiB BĐS: v ị trí th ựcct tế, pháp lý , chi tiết BĐS • Đốivi với Máy móc thiếttb bị: tính n ăng kỹ thuật, quy mô, đặc điểm, độ mới cũ • Đối vớiid doan h ng hiệp: QQôàhuy mô, ngành nghề hoạt động, thực trạng kinh doanh, tình hìn h tài c hín h. 1/3/2011 B02014- Quy trình thẩm định giá 6 Thu thập tài liệu - Lựacha chọn nguồn tài liệu -Kiểm chứng thông tin 1/3/2011 B02014- Quy trình thẩm định giá 7 Phân tích tài liệu • Phân tích thị trường • Phân tích tài sản • Phân tích so s án h • Phân tích việc sử dụng tốt nhất và có hiệu quả nhất 1/3/2011 B02014- Quy trình thẩm định giá 8 Bài tậpchp chương • Sinh viên tiến hành toàn bộ các bước trong quy trình để xác định giá trị tài sản đã đăng ký trong bài tậpcup cuốichi chương 1 1/3/2011 B02014- Quy trình thẩm định giá 9 Xác định giá trị tài sản • Lựacha chọnphn phương pháp TĐG phù hợp •Có thể áp dụng 1 hoặc nhiều phương pháp •Xác định giá trị tài sản 1/3/2011 B02014- Quy trình thẩm định giá 10

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_nguyen_ly_tham_dinh_gia_chuong_7_quy_trinh_tham_di.pdf