Bài giảng Rò hậu môn

CÁC PHƢƠNG PHÁP

ĐIỀU TRỊ

• Cắt mô xơ đường rò (fistulectomy)

• Mở đƣờng rò (fistulotomy) .

• Cột dây thun (Prolonged seton drainage).

• Bơm keo sinh học (treament fibrin

sealant).

pdf8 trang | Chia sẻ: tieuaka001 | Lượt xem: 616 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Rò hậu môn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Rò hậu môn Bài giảng BS Gia đình Bệnh sinh PHAÂN LOAÏI Rò giữa cơ thắt Rò xuyên cơ thắt Rò trên cơ thắt Rò ngoài cơ thắt X-quang đường dò AES Ñöôøng roø haäu moân HÌNH MRI RÒ HẬU MÔN CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ • Cắt mô xơ đƣờng rò (fistulectomy) • Mở đƣờng rò (fistulotomy) . • Cột dây thun (Prolonged seton drainage). • Bơm keo sinh học (treament fibrin sealant).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfro_hau_mon_7591.pdf
Tài liệu liên quan