Bài giảng Sơ đồ tư duy - Tâm Việt Group

Kỹ thuật hình hoạ

Khai phá tiềm năng bộ não

Kết hợp các năng lực tư duy

Sử dụng hiệu quả quỹ thời gian

 

ppt23 trang | Chia sẻ: Kiên Trung | Ngày: 09/12/2023 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Sơ đồ tư duy - Tâm Việt Group, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sơ đồ tư duy Tâm Việt Group 1 Khái niệm Kỹ thuật hình hoạ Khai phá tiềm năng bộ não Kết hợp các năng lực tư duy Sử dụng hiệu quả quỹ thời gian 2 Sơ đồ tư duy 3 Tony Buzan 4 5 Hứng thú !!! 6 Giải quyết vấn đề Sáng tạo 7 Tăng sức mạnh sáng tạo 8 Tập hợp & Lưu trữ Dữ liệu khổng lồ 9 Khi có sơ đồ tư duy Hạn chế ? Khổ giấy 10 Số lượng hay kết nối ? 11 Hàng trăm nghìn ý tưởng 12 Chi tiết 13 Hệ thống ý tưởng 14 Chi tiết & Tổng thể 15 Tăng khả năng Ghi nhớ 16 KÕt hîp hai b¸n cÇu n·o ThÓ thèng nhÊt Tèi ®a ho¸ 2 b¸n cÇu n·o 17 Thuận tiện Nhìn Đọc Suy ngẫm Ghi nhớ 18 Ứng dụng trong học tập Ghi nhớ Ghi chép Viết luận Viết báo cáo Thuyết trình Suy nghĩ Tập trung 19 Ghi chép Không lệ thuộc vào trình tự Giảm thiểu tối đa câu chữ Phát huy trí nhớ thị giác 20 Ứng dụng cá nhân Lên kế hoạch Tổ chức Phân tích vấn đề Giải quyết vấn đề Khởi tạo ý tưởng Lập danh sách ... 21 Ứng dụng trong tổ chức Lên kế hoạch Làm dự án Tổ chức Đàm phán Hội họp Đào tạo Phỏng vấn Đánh giá Khái quát 22 Tư duy theo sơ đồ Sơ đồ hóa tư duy 23

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_so_do_tu_duy_tam_viet_group.ppt
Tài liệu liên quan