Bài giảng Tài chính doanh nghiệp

(Bản scan)

Nếu trao đổi lấy hàng hóa khác không tương tự thì việc trao đổi đó được thực coi là doanh thu và xác định bằng giá trị hợp lý của hàng hóa, dịch vụ nhận về, sau kho điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm

pdf110 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1774 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài giảng Tài chính doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBai giang tai chinh doanh nghiep.pdf
Tài liệu liên quan