Bài soạn môn Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Các ngôn ngữ thao tác dữ liệu

Trong mục này trình bày ngôn ngữ dữ liệu SQL (Structured Query Language), SQL là ngôn ngữ con dữ liệu được xác nhận là rất mạnh, phổ dụng và lại dễ sử dụng. SQL là ngôn ngữ phi thủ tục, chuẩn mực và điển hình. Do vậy hiện nay rất nhiều sản phẩm phần mềm đều được cài đặt SQL như Oracle, DB2,...

pdf10 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 996 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài soạn môn Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Các ngôn ngữ thao tác dữ liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChuong 3.pdf