Bài tập tài chính quốc tế

(Bản scan)

BT1: Tại thị trường Đức, ngân hàng X có nhu cầu 800000 SEK trong ngày, tiền đối ứng tạm dư là CAD. Hãy thực hiện giao dịch Swap cho NH

BT2: Tại thị trường Anh, Ngân hàng Y caaud EUR trong 90 ngày, tiền đối ứng họ có là 500000 CHF. Hãy thực hiện giao dịch Swap cho ngân hàng

pdf103 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1921 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Bài tập tài chính quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBai tap tai chinh quoc te.pdf
Tài liệu liên quan