Báo cáo Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu

(Bản scan)

Khái niệm: Vống bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động làm chức năng vật ngang giá chung trong các mối quan hệ, mua bán trao đổi. VD: Tiền VN, ngoại tệ, vàng bạc, kim loại quý, đá quý, ngân phiếu...

Đặc điểm: Là một bộ phận của vốn lưu động nhưng có tính lưu động nhất, dễ chuyển đổi thành tài sản khác nhất. Sự luân chuyển của nó liên quan đến hầu hết các giai đoạn sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ:

- Phản ánh kịp thời, đầy đủ chính xác số hiện có, tình hình biến động vốn bằng tiền của doanh nghiệp.

- Giám sát chặt chẽ tình hình sử dụng vốn bằng tiền, việc chấp hành chế độ quy định về quản lý tiền tệ, ngoại tệ, kim loại quý, việc chấp hành chế độ thanh toán không dùng tiền mặt.

pdf33 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 2180 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Báo cáo Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBao cao tot nghiep Ke toan von bang tien, dau tu ngan han va cac khoan phai thu .pdf
Tài liệu liên quan