Biện pháp quản lý xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Ngành giáo dục huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến khởi sắc. Tổng số trường học trong toàn huyện đạt chuẩn quốc gia rất nhiều nhưng số trường mầm non đạt chuẩn quốc gia thì rất khiêm tốn. Trong bài báo này, chúng tôi khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng và quản lý xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp mang tính đột phá và lâu dài nhằm quản lý xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

 

pdf8 trang | Chia sẻ: Thục Anh | Ngày: 14/05/2022 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Biện pháp quản lý xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbien_phap_quan_ly_xay_dung_truong_mam_non_dat_chuan_quoc_gia.pdf
Tài liệu liên quan