Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 : doanh thu và thu nhập khác - Những ảnh hưởng đến chế độ kế toán hiện hành

Doanh thu là một trong những khoản mục quan trọng và phức tạp trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Tính chất phức tạp của khoản mục này không chỉ do sự đa dạng cuả doanh thu và sự phức tạp và khó khăn trong việc đo lường doanh thu mà còn ở việc xác định thời điểm ghi nhận doanh thu. Trong thời gian đầu, doanh thu thường được hiểu là tiền thu từ nghiệp vụ bán hàng hay cung cấp dịch vụ và lấy thời điểm chuyển giao hàng hóa, dịch vụ làm cơ sở ghi nhận. Thực tiễn kinh doanh đã làm nảy sinh nhiều vấn đề ảnh hưởng đến việc ghi nhận doanh thu như : tiền thu bán hàng kéo dài qua nhiều thời kỳ, khoản nợ phải thu phát sinh từ nghiệp vụ bán hàng có khả năng không thu được, chi phí bảo hành sản phẩm có thể lớn, người mua có quyền trả lại hàng đã mua, việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ và có được xem là giao dịch tạo ra doanh thu hay không.v.v Và nhất là sự phát triển mạnh mẽ của nhiều loại dịch vụ trong nền kinh tế đã đặt ra những vấn đề mới mẻ cho kế toán doanh thu. Do vậy, trước khi chuẩn mực quốc tế về doanh thu ra đời, các quốc gia đã xây dựng các chuẩn mực liên quan để giải quyết các vấn đề trên.

 

doc30 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 2369 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 : doanh thu và thu nhập khác - Những ảnh hưởng đến chế độ kế toán hiện hành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCMdoanhthu.doc