Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán tiền lương và bảo hiểm tại xí nghiệp xây dựng Sông Đà 903

Xí nghiệp XD Sông Đà 903 là Công ty Nhà nước, đơn vị thành viên của Tổng Công ty xây dựng Sông Đà. Công ty do Bộ trưởng Bộ xây dựng quyết định thành lập theo quyết định số 130A /BXD - TCLĐ ngày 26/3/96.

Công ty có các nhiệm vụ chính sau đây:

- xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, nhà ở và xây dựng khác .

- San lấp, đào đắp măt bằng xây dựng

- Kinh doanh nhà ở và trang trí nội thất

- kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng.

- Dược xuất nhập khẩu trực tiếp máy móc xây dựng và vật liệu xây dựng.

- Được liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để xây dựng và kinh doanh khách sạn, du lịch.

Công ty có :

1. Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam

2. Tên riêng là Xí nghiệp XD Sông Đà 903 ( Viết tắt là SONGDA 903)

3. Trụ sở giao dịch đóng tại phường Văn Mỗ - thị xã Hà Đông - tỉnh Hà Tây.

4. Con dấu, tài khoản mở tại kho bạc Nhà nước và các ngân hàng trong nước.

5. Vốn và tài sản, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ trong phạm vi số vốn do Công ty quản lý.

6. Bảng cân đối tài sản, các quỹ theo qui định của điều lệ tổ chức và hoạt động và qui chế tài chính của Tổng công ty Xây dựng Sông Đà.

7. Điều lệ tổ chức và hoạt động, bộ máy quản lý và điều hành.

* Công ty được quản lý và điều hành bởi giám đốc.

* Công ty chịu sự quản lý của Nhà nước của các bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan này với tư cách là cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước theo qui định tại luật DN Nhà nước và các qui định khác của pháp luật.

Công ty chịu sự điều hành và quản lý trực tiếp của Tổng công ty XD Sông Đà.

 

doc82 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 938 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán tiền lương và bảo hiểm tại xí nghiệp xây dựng Sông Đà 903, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKT201.doc
Tài liệu liên quan