Công tác văn phòng cấp ủy và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy

MỤC TIÊU

- Hiểu được vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm

vụ của công tác văn phòng cấp ủy cơ sở.

- Nắm được nghiệp vụ, qui trình công tác văn

phòng cấp ủy cơ sở.

pdf11 trang | Chia sẻ: phuongt97 | Lượt xem: 775 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Công tác văn phòng cấp ủy và nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CẤP ỦY MỤC TIÊU - Hiểu được vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác văn phòng cấp ủy cơ sở. - Nắm được nghiệp vụ, qui trình công tác văn phòng cấp ủy cơ sở. TÀI LIỆU - Giáo trình TCLLCT – hành chính- nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, NXB Lý luận chính trị, 2014 - Hướng dẫn 11-HD/VPTW ngày 28 tháng 5 năm 2004 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức văn bản của Đảng NỘI DUNG 1 CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CẤP ỦY CƠ SỞ 2 NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CẤP ỦY CƠ SỞ 1. Công tác văn phòng cấp ủy cơ sở 1.1. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy cơ sở 1.1.1. Vị trí, vai trò - Văn phòng là bộ phận phụ trách công việc giấy tờ, hành chính của cơ quan, đơn vị; là bộ phận không thể thiếu, gắn liền với quá trình tồn tại và hoạt động, phát triển của đơn vị. - Văn phòng của cấp ủy cơ sở trực tiếp giúp cấp ủy cơ sở tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo hàng ngày, là “bộ óc thứ hai” của cấp ủy cơ sở. 1.1.2. Chức năng Tham mưu tổng hợp Phục vụ trực tiếp hoạt động cấp ủy Tổ chức thực hiện kiểm tra Làm công tác văn thư, lưu trữ Tổ chức các hội nghị; làm thư ký Nắm tình hình, chuẩn bị báo cáo định kỳ Lập, thực hiện chương trình công tác Giúp cấp ủy tiếp đón khách 1.1.3. NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG CẤP ỦY Thu nộp đảng phí; làm thủ quỹ 1.2. Nội dung công tác văn phòng cấp ủy cơ sở 1.2.1. Nội dung tham mưu cho cấp ủy - Tham mưu về tổ chức hoạt động - Giúp xây dựng và tổ chức làm việc theo chương trình công tác - Giúp xây dựng văn bản - Thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo 1.2.2. Nội dung của nhiệm vụ giúp việc cấp ủy - Phục vụ hội nghị - Chuẩn bị tài liệu, phương tiện làm việc của cấp ủy - Làm công tác đảng vụ - Làm công tác hậu cần 1.3. Phương thức tiến hành công tác văn phòng cấp ủy cơ sở - Phối hợp giữa văn phòng cấp ủy với các ban đảng của cấp ủy và cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc - Phối hợp giữa văn phòng cấp ủy với các cấp ủy viên - Phối hợp giữa văn phòng cấp ủy với các tổ chức chính quyền, đoàn thể - Quan hệ giữa văn phòng cấp ủy cơ sở với văn phòng cấp ủy cấp trên 2. Nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy cơ sở 2.1. Xây dựng chương trình công tác của cấp ủy 2.2. Công tác phục vụ hội nghị 2.3. Ghi biên bản hội nghị cấp ủy 2.4. Công tác thông tin 2.5. Công tác văn thư, lưu trữ 2.6. Công tác thư từ, tiếp dân

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcong_tac_van_phong_cap_uy_va_nghiep_vu_cong_tac_van_phong_ca.pdf
Tài liệu liên quan