Đề tài Thực trạng và một số ý kiến để hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại công ty may 19/5 - Bộ Công An

Thị trường như chúng ta đã biết đó là nơi tiêu thụ, là nơi giao lưu giữa ngưòi bán với ngưòi mua. Vì vậy tiêu thụ và thị trường phải gắn liền với nhau sản phẩm tiêu thụ nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào mức độ sản xuất của thị trường. Trên cơ sở đó công ty sẽ có những kế hoạch sản suốt các sản phẩm mà thị trường đang cần và sẽ cần trong tương lai.

Để hoàn thành công tácnày đòi hỏi công ty phải tổ chức đươc đội ngũ điều tra nghiên cức thị trưòng, nắm bắt được các nghiệp vụ kink doanh maketing.

Hoạt động, thu nhập, phân tích, tổng hợp các thông tin từ đó đưa ra dự đoán chính xác về thị trường.

Trước mắt để tránh sự cồng kềnh trong bộ máy hành chính công ty có thể cử 1 số cán bộ phòng kế hoạch có sự đảm nhận, tyuển thêm nhưng vẫn nằm trong sự quản lý của phòng kế hoạch . Về lâu dài phải được tách riêng thành phòng Maketing.

Cùng với sự điều tra thị trường qua sách báo, công ty cần tăng cưòng điều tra trực tiếp với người tiêu dùng trên diện rộng. Công việc này đòi hỏi phải có thời gian và sự đầu tư hợp lý cũng như tinh thần ý thức trách nhiệm của nhânviên điều tra thị trường.

Các ý kiến đóng góp của người tiêu dùng sẽ được tập hợp về phòng kế hoạch để các nhân viên thị trường phân loại sử lý

Hàng tháng, quý các nhân viên phải báo cáo chính xác, chi tiết về từng thị trường và từng mảng thị trường do mình phụ trách để ban giám đốc có thể căn cứ vào đó đề ra phương hưóng biện pháp sản xuất tiêu thụ sản phẩm

+ Thứ 2: tăng cường áp dụng các biện pháp kinh tế tài chính có tính chất đòn bẩy thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Các biện pháp kinh tế tài chính có 1vị trí xứng đáng cho việc thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm. Cùng 1 loại sản phẩm như nhau về chất lượng, giá cả nhưng có thêm biện pháp kinh tế tài chính sẽ tạo cho sản phẩm có sức hấp dẫn hơn từ đó tiêu thụ sản phẩm cũng nhanh hơn.

 

doc110 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 782 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng và một số ý kiến để hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại công ty may 19/5 - Bộ Công An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKT058.doc
Tài liệu liên quan