Đề tài Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở trung tâm Trắc địa bản đồ thuộc công ty địa chất mỏ TKV

Theo xu hướng và nhu cầu phát triển của thế giới hiện nay, các nước trên thế giới đang trên đà phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trọng tâm hướng về phát triển công nghiệp. Hoà cùng với sự phát triển kinh tế của cả nước, trong những năm qua ngành Than đã có những thay đổi vượt bậc. Điều này thể hiện qua việc Tổng Công ty Than Việt Nam chuyển đổi thành Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tháng 12/2005. Là một đơn vị trực thuộc Tập đoàn và hoạt động trong lĩnh vực thăm dò nghiên cứu địa chất, Công ty Địa chất mỏ - TKV cũng cuốn theo dòng chảy đó. Tuy mới được thành lập do tách một số đơn vị là công tác thăm dò địa chất của Công ty Địa chất và Khai thác khoáng sản trước đây nhưng những gì mà Công ty đã làm được và kế hoạch sẽ làm đã khẳng định tầm quan trọng cũng như những bước tiến dài trong những năm tiếp theo của Công ty.

Để phục vụ cho sự phát triển không ngừng đó, bên cạnh yếu tố thiết bị cơ sở vật chất, tài sản nói riêng và yếu tố con người nói chung của Công ty đóng vai trò quan trọng. Bởi chính những con người này thể hiện tiềm lực và là một yếu tố không thể thiếu tạo đà cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Một trong những hoạt động phục vụ cho việc quản lý cũng như sử dụng quỹ lương trong Công ty là công tác kế toán mà cụ thể là kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Công ty Địa chất mỏ - TKV là một thành viên của Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm vụ đề ra không chỉ giải quyết vấn đề thực hiện các chỉ tiêu của Tập đoàn giao mà tạo công ăn việc làm cho công nhân, vừa cải tiến công nghệ, vừa nâng cao năng suất lao động, để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý tài nguyên về chất lượng, số lượng sản phẩm, hạ giá thành, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động.

 

doc46 trang | Chia sẻ: zimbreakhd07 | Lượt xem: 812 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở trung tâm Trắc địa bản đồ thuộc công ty địa chất mỏ TKV, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC TT NỘI DUNG TRANG LỜI MỞ ĐẦU 2 Chương 1 TÌNH HÌNH CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY ĐỊA CHẤT MỎ - TKV 4 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Địa chất mỏ-TKV 5 1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty Địa chất mỏ-TKV 6 1.3 Công nghệ sản xuất của Công ty Địa chất mỏ-TKV 6 1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty Địa chất mỏ-TKV 7 1.5 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Địa chất mỏ-TKV 8 1.6 Tình hình tổ chức sản xuất và lao động của Công ty Địa chất mỏ-TKV 11 Kết luận chương 1 12 Chương 2 PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐỊA CHẤT MỎ - TKV NĂM 2006 13 2.1 Đánh giá chung về tình hình SXKD của Công ty Địa chất mỏ-TKV 14 2.2 Phân tích kết quả sản xuất và các nhân tố ảnh hưởng 15 2.3 Phân tích chi phí và giá thành sản phẩm 34 2.4 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận 38 2.5 Phân tích tình hình tài chính của C.ty Địa chất mỏ-TKV 38 Kết luận chương 2 50 LỜI MỞ ĐẦU Theo xu hướng và nhu cầu phát triển của thế giới hiện nay, các nước trên thế giới đang trên đà phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trọng tâm hướng về phát triển công nghiệp. Hoà cùng với sự phát triển kinh tế của cả nước, trong những năm qua ngành Than đã có những thay đổi vượt bậc. Điều này thể hiện qua việc Tổng Công ty Than Việt Nam chuyển đổi thành Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tháng 12/2005. Là một đơn vị trực thuộc Tập đoàn và hoạt động trong lĩnh vực thăm dò nghiên cứu địa chất, Công ty Địa chất mỏ - TKV cũng cuốn theo dòng chảy đó. Tuy mới được thành lập do tách một số đơn vị là công tác thăm dò địa chất của Công ty Địa chất và Khai thác khoáng sản trước đây nhưng những gì mà Công ty đã làm được và kế hoạch sẽ làm đã khẳng định tầm quan trọng cũng như những bước tiến dài trong những năm tiếp theo của Công ty. Để phục vụ cho sự phát triển không ngừng đó, bên cạnh yếu tố thiết bị cơ sở vật chất, tài sản nói riêng và yếu tố con người nói chung của Công ty đóng vai trò quan trọng. Bởi chính những con người này thể hiện tiềm lực và là một yếu tố không thể thiếu tạo đà cho sự phát triển bền vững của Công ty. Một trong những hoạt động phục vụ cho việc quản lý cũng như sử dụng quỹ lương trong Công ty là công tác kế toán mà cụ thể là kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Công ty Địa chất mỏ - TKV là một thành viên của Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm vụ đề ra không chỉ giải quyết vấn đề thực hiện các chỉ tiêu của Tập đoàn giao mà tạo công ăn việc làm cho công nhân, vừa cải tiến công nghệ, vừa nâng cao năng suất lao động, để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý tài nguyên về chất lượng, số lượng sản phẩm, hạ giá thành, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động. Để đạt được mục tiêu đó Công ty đã tổ chức phân công lao động hợp lý, thay đổi cơ cấu quản lý sao cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty. Với những kiến thức thu thập được trong thời gian học tập và nghiên cứu ở trường Đại học Giao thông vận tải theo chuyên ngành Quản trị kinh doanh và quá trình tìm hiểu thực tế trong thời gian thực tập nghiệp vụ cũng như thực tập tốt nghiệp, tác giả lựa chọn đề tài “Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Trung tâm Trắc địa Bản đồ - Công ty địa chất mỏ - TKV” cho báo cáo tốt nghiệp. Với mục đích tìm hiểu kỹ hơn về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương, trên cơ sở đó để khắc phục những thiếu sót và hạn chế trong quá trình hạch toán. Nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương ngoài mở đầu và kết luận: Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất chủ yếu của Công ty địa chất mỏ - TKV. Chương 2: Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của Công ty địa chất mỏ - TKV năm 2007. Do trình độ và thời gian có hạn nên trong báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự đóng góp quý báu của các thầy cô giáo và các bạn. Qua bản báo cáo này cho phép em được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các thầy cô và cô giáo - Thạc sĩ Ngô Thanh Hoa đã giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành báo cáo. Hà Nội, tháng 5 năm 2009 Tác giả Nguyễn Thị HIền Chương 1 TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY ĐỊA CHẤT MỎ - TKV 1.1- QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐỊA CHẤT MỎ – TKV. Công ty Địa chất mỏ - TKV là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định 616 ngày 24 tháng 4 năm 2003 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Than Việt Nam. Tiền thân là Đoàn thăm dò địa chất 9 được thành lập theo quyết định số 223/ĐC ngày 01 tháng 09 năm 1958 của sở Địa chất - Bộ công nghiệp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nhiệm vụ của đoàn địa chất 9 là nghiên cứu, tìm kiếm, thăm dò vùng than Hòn Gai, Cẩm Phả. Năm 1964 đoàn thăm dò 9 được nâng cấp và đổi tên thành Liên đoàn địa chất 9 thuộc Tổng cục địa chất Việt Nam. Tháng 04 năm 1991 Liên đoàn địa chất 9 được chuyển giao từ Tổng cục địa chất Việt Nam sang Bộ năng lượng và đổi tên thành Công ty Địa chất và Khai thác khoáng sản. Tháng 01 năm 1995 Công ty Địa chất và Khai thác khoáng sản được chuyển giao từ Bộ năng lượng về trực thuộc Tổng công ty Than Việt Nam theo quyết định số 91 của thủ Tướng Chính phủ. Ngày 01 tháng 05 năm 2003 Công ty Địa chất mỏ chính thức đi vào hoạt động theo quyết định số 616/QĐ-HĐQT TVN trên cơ sở tách một số xí nghiệp làm công tác khảo sát địa chất từ Công ty Địa chất và Khai thác khoáng sản. Căn cứ vào công văn số 1240/TB/VP ngày 16 tháng 11 năm 2006 “v/v đổi tên các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam”. Công ty Địa chất mỏ nay đổi tên thành Công ty Địa chất mỏ - TKV. Tên Công ty: Công ty Địa chất mỏ - TKV Trụ sở: Số 304 đường Trần Phú - thị xã Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh Điện thoại: 0333.862 453 - 0333.715 062 Fax: 0333.715 067 Công ty có biểu tượng riêng và có tư cách pháp nhân không đầy đủ theo pháp luật trong đó Giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty. Trải qua 49 năm thành lập từ Đoàn địa chất 9, Công ty đã đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế nhà nước nhiều thành tựu quan trọng. Tính đến nay Công ty đã thi công hơn 300 phương án tìm kiếm thăm dò khoáng sản vùng Đông bắc và Đồng bắc bộ, đặc biệt là đánh giá trữ lượng hai bể than Quảng Ninh và Đồng Bắc Bộ, chuẩn bị 97% trữ lượng cho ngành Than, thi công 208 triệu mét khoan, đào 14 triệu m3 hào thăm dò, 28374 m giếng thăm dò, 40640 lò thăm dò. Đã hoàn thành 340 báo các địa chất các loại trong đó có 92 báo cáo chuyên đề và đề tài khoa học. Đo vẽ lập mới, lập bổ sung 1000 km2 bản đồ địa hình các loại, Khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn cho trên 200 phương án. Thực hiện hàng chục nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý, quản trị khai thác ngành Than. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Công ty có 1334 thanh niên nhập ngũ, lực lượng tự vệ tham gia chiến đấu 192 trận, bắn rơi 2 máy bay Mỹ. Trong công cuộc xây dựng phòng thủ biên giới, cán bộ công nhân Công ty đã tham gia đào 7889m giao thông hào, xây dựng 347 điểm tựa chiến đấu, góp 125847 cây chông rào chắn biên giới ...những cống hiến của tập thể công nhân viên trong Công ty đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng những danh hiệu thi đua cao quý cho tập thể, cá nhân có đóng góp xứng đáng. Cụ thể là 01 huân chương độc lập hạng nhất, 24 huân chương lao động trong đó có 3 huân chương lao động hạng nhất, 4 huân chương lao động hạng nhì, 17 huân chương lao động hạng ba, 2 huân chương chiến công, 722 huân chương kháng chiến các loại, 1 lẵng hoa của Chủ tịch nước, một danh hiệu tập thể anh hùng lao động cho xí nghiệp Địa chất 906, 1 danh hiệu cá nhân anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, 2 danh hiệu cá nhân chiến sĩ thi đua toàn quốc và hàng trăm cờ thưởng thi đua của các Bộ, ngành các đoàn thể từ Trung ương tới địa phương. 1.2- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐỊA CHẤT MỎ – TKV. 1.2.1- Chức năng của Công ty Địa chất mỏ - TKV. Chức năng chủ yếu của Công ty Địa chất mỏ - TKV là tư vấn , tham mưu cho Tập đoàn TKV các vấn đề thuộc lĩnh vực Địa chất mỏ. 1.2.2: Nhiệm vụ của Công ty Địa chất mỏ - TKV. Điều tra cơ bản, thăm dò địa chất Than và các tài nguyên khoáng sản khác. Thăm dò trong quá trình khai thác mỏ, địa chất khai thác mỏ, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn. 1.2.3- Ngành nghề kinh doanh của Công ty Địa chất mỏ - TKV. - Khảo sát đo đạc địa hình bề mặt, đo đạc chuyên ngành mỏ lộ thiên và hầm lò, thành lập bản đồ các loại. - Đo địa vật lý Karôta, sản xuất vật liệu xây dựng và các dịch vụ địa chất (lập phương án, thăm dò, phương án thi công các công trình địa chất, lập báo cáo địa chất, nghiên cứu khoa học công nghệ). - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông , thuỷ lợi và các công trình xây dựng khác. - Dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ, vui chơi giải trí, phục vụ điều dưỡng bằng nguồn nước khoáng nóng 1.3- CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY ĐỊA CHẤT MỎ – TKV. Để tiến hành thi công sản xuất địa chất theo từng đề án hay nhiệm vụ của Tập đoàn TKV giao Công ty đều phải tiến hành tuần tự theo các bước sau: + Khảo sát thực địa, lập phương án trình duyệt. + Thi công các phương án được duyệt theo các công việc - Công tác địa chất (đo vẽ, chỉnh lý bản đồ địa chất, thu thập tài liệu lỗ khoan khai thác). - Công tác địa chất công trình, địa chất thuỷ văn (quan trắc lâu dài, đo mưa). - Công tác Trắc địa (lập lưới giải tích và giao hội tương đương, đưa các điểm công trình từ tthiết kế ra thực địa, đưa các điểm công trình chủ yếu từ thực địa vào bản đồ). - Công tác khoan máy (khoan địa chất, khoan trong lò). - Đo địa vật lý bằng phương pháp Karota lỗ khoan. - Công tác lấy mẫu (lấy mẫu than từ lõi khoan, lấy mẫu cơ lý đá từ lõi khoan, lấy mẫu khí khi khoan). Gia công mẫu (gia công mẫu than, gia công mẫu cơ lý đá). - Phân tích các loại mẫu (phân tích hoá than kỹ thuật, phân tích mẫu khí định tính, phân tích mẫu khí định lượng, phân tích mẫu cơ lý đá vách trụ). + Lập báo cáo địa chất, báo cáo thi công, báo cáo tổng kết. + Nghiệm thu, in nộp lưu trữ Nhà nước. Lập phương án kỹ thuật Lập phương án thi công Thi công phương án Xét duyệt khối lương Lập báo cáo tổng kết Thu thập tài liệu Hình 1-1: Sơ đồ công nghệ sản suất của Công ty Địa chất mỏ - TKV 1.4- CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY ĐỊA CHẤT MỎ – TKV. 1.4.1- Điều kiện tự nhiên. a- Vị trí địa lý. Công ty Địa chất mỏ - TKV là một đơn vị kinh tế nằm giữa trung tâm thị xã Cẩm phả thuộc phường Cẩm Thành - thị xã Cẩm phả - tỉnh Quảng Ninh. Phía tây cách thành phố Hạ Long 30 km, phía đông cách thị xã Móng Cái 100km. Văn phòng công ty nằm cạnh quốc lộ 18A b- Khí hậu. Khí hậu mang tính lục địa rõ rệt, một năm có hai mùa. - Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10, hướng gió chủ yếu là Nam - Đông Nam, độ ẩm trung bình 60¸80%, nhiệt độ trung bình 250C¸300C. Trong mùa mưa thường chịu ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới kèm theo mưa lớn, lượng mưa lớn nhất đo được là 488mm/ngày đêm. - Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 hướng gió chủ yếu là Bắc - Đông Bắc, độ ẩm trung bình 30¸40%, nhiệt độ trung bình 150C¸160C. Trong thời gian này thường ảnh hưởng của gió mùa Đông bắc kèm theo mưa phùn và giá rét nhiệt độ có thể xuống tới 50C. Lượng mưa trung bình hằng năm từ 1900¸2000mm. c- Sự phát triển kinh tế của vùng. Hoà cùng với sự phát triển kinh tế của cả nước Thị xã Cẩm Phả là khu công nghiệp đang phát triển với tiềm năng về khai thác khoáng sản là chủ yếu ngoài ra Cẩm Phả còn có các cảng biển phục vụ vận chuyển hàng hoá và du lịch biển ...với những điều kiện về kinh tế, xã hội thuận lợi của mình, Cẩm phả không ngừng phát triển thể hiện ở chỗ trên địa bàn thị xã có rất nhiều doanh nghiệp lớn, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ dân sinh kiên cố và hiện đại…thu hút các nhà đầu tư vào thị xã tạo ra môi trường cho các hoạt động kinh tế, văn hoá phát triển đây chính là những thế mạnh của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn là đòn bẩy để doanh nghiệp phát triển. 1.4.2- Trang thiết bị máy móc chủ yếu của Công ty. Công ty Địa chất mỏ - TKV là đơn vị chuyên ngành về công tác thăm dò địa chất cho Tập đoàn TKV, do đó máy móc thiết bị phục vụ cho công tác này có các đặc thù riêng biệt. Do điều kiện thực tế còn nhiều khó khăn nên năm qua, việc đầu tư mua sắm thiết bị của công ty hết sức hạn chế. Các thiết bị hầu hết đã già, cũ được sản xuất từ những năm 1980, một số thiết bị cũng có sự đổi mới về chất lượng nhưng mang tính chất nhỏ bé, không được đồng bộ. Toàn Công ty hiện đang có 32 bộ máy khoan các loại trong đó gồm: Loại máy Zup 1200 có 2 bộ đều sản xuất từ 1975. Loại máy Zup 650 có 8 bộ trong đó có 4 bộ được đưa vào sử dụng từ những năm 1984. Các loại máy CBA-500 và CK5-4 có 12 bộ thì có 6 bộ đưa vào hoạt động từ những năm 1986. Các loại máy khác có khoảng 10 bộ nhưng hầu hết đã cũ. Như vậy toàn bộ số thiết bị mà Công ty hiện có để đưa vào sử dụng, hầu hết đã già cỗi, chiếm 2/3 thiết bị đã sử dụng trên 10 năm. Do đó hiệu quả sử dụng không cao, năng suất thấp, thiết bị hỏng hóc và sự cố xảy ra thường xuyên. Bên cạnh đó các công tác chăm sóc bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định kỳ và thường xuyên không được chú trọng, thiếu sự kiểm tra giám sát chặt chẽ của các cấp quản lý, vật tư phụ tùng thay thế, sửa chữa quá thiếu và chất lượng không đảm bảo càng làm cho thiết bị nhanh chóng xuống cấp và không thể đem lại hiệu quả cao trong sản xuất (Bảng 1.1). 1.5- CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY ĐỊA CHẤT MỎ – TKV. Công ty Địa chất mỏ-TKV là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cơ cấu tổ chức của công ty Địa chất mỏ - TKV gồm có Cơ quan văn phòng công ty và bốn đơn vị trực thuộc. * Cơ quan văn phòng công ty gồm các phòng ban chức năng: + Phòng tài chính kế toán: Giúp việc giám đốc Công ty quản lý, thực hiện công tác tài chính của Công ty bao gồm: Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn trình Tập đoàn TVN xét duyệt, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác kế toán tài chính theo đúng quy định, theo dõi thống kê kinh tế và lập báo cáo nghiệp vụ kinh tế. + Phòng tổ chức lao động tiền lương: Giúp việc giám đốc Công ty quản lý công tác lao động tiền lương của Công ty bao gồm lập kế hoạch lao động, tiền lương ngắn hạn và dài hạn trình Tập đoàn TVN phê duyệt, lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công nhân viên, kiểm tra hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động trong Công ty. +Phòng kế hoạch vật tư: Giúp việc Giám đốc Công ty xây dựng quản lý chỉ đạo hướng dẫn và thực hiện, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn trình Tổng công ty xét duyệt, xây dựng, trình duyệt chi phí sản xuất lưu thông giá thành các đơn vị trực thuộc. Xây dựng kế hoạch, lập phương án mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sản xuất, đề xuất các giải pháp cải tiến quản lý nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, lập các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án duy trì sản xuất. + Phòng kỹ thuật địa chất và tin học: Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý chỉ đạo công tác kỹ thuật địa chất, ĐCCT - ĐCTV, địa vật lý, trắc địa, công nghệ thông tin, đề xuất các nhiệm vụ địa chất tìm kiếm thăm dò địa chất mỏ khảo sát ĐTCT-ĐCTV.... Lập phương án khảo sát địa chất Than chuẩn bị trữ lượng tài nguyên cho sự phát triển của ngành Than. Nghiên cứu kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới. Lập các báo cáo địa chất về thăm dò địa chất mỏ, lưu trữ các tài liệu kỹ thuật địa chất, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thành lập các tài liệu kỹ thuật. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý của Công ty. Điều hành hệ thống mạng nội bộ của Công ty, mạng internet của Tập đoàn TVN. + Phòng kỹ thuật sản xuất và an toàn: Giúp giám đốc Công ty theo dõi, quản lý, chỉ đạo, điều hành kỹ thuật thi công các công trình sản xuất địa chất, quản lý thiết bị cơ điện và bảo vệ môi trường. Kiểm tra giám sát công tác an toàn và bảo hộ lao động của Công ty, hướng dẫn các đơn vị xây dựng quy trình quy phạm an toàn kỹ thuật. + Văn phòng công ty: Giúp giám đốc Công ty tổng hợp các mặt hoạt động của Công ty bao gồm: Sản xuất kinh doanh, chính sách xã hội, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, Quản lý nghiệp vụ công tác hành chính, công tác thi đua, tuyên truyền, quản lý các phương tiện làm việc cho lãnh đạo và các phòng ban Công ty, chăm lo sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên... * Các đơn vị trực thuộc Công ty: + Xí nghiệp Địa chất Trắc địa Đông Triều: Trụ sở xã Yên Thọ - Đông Triều - Quảng Ninh có nhiệm vụ thăm dò đánh giá tài nguyên khu vực Đông Triều, Mạo Khê, Uông Bí, Hòn Gai - Quảng Ninh. + Xí nghiệp Địa chất Trắc địa Cẩm Phả: Trụ sở 304 Đường Trần Phú thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh có nhiệm vụ thăm dò tài nguyên khu vực thuộc Thị xã Cẩm Phả và Huyện đảo Khế Bào - Quảng Ninh. + Trung tâm Trắc địa Bản đồ: Trụ sở Km 5 - Cẩm Thạch - Cẩm Phả - Quảng Ninh có nhiệm vụ thành lập các loại bản đồ địa hình, đo vẽ tính khối lượng than tại các cảng và bến bãi, nghiệm thu khối lượng bốc xúc của các mỏ than, quản trắc dịch động các bờ mỏ.. + Trung tâm Dịch vụ & Du lịch Địa chất. Trụ sở Km 5 - Cẩm Thạch - Cẩm Phả - Quảng Ninh hoạt động dịch vụ phục vụ nhu cầu an dưỡng của cán bộ công nhân ngành Than và dân cư. Giám đốc công ty P. Giám đốc SXKD P. Giám đốc KT Phòng TCKT Phòng TCLĐTL Phòng KHVT Văn phòng Công ty Phòng KTĐC-TH Phòng KTSX-AT Xí nghiệp Địa chất Trắc địa Đông Triều Xí nghiệp Địa chất Trắc địa Cẩm Phả Trung tâm Trắc địa Bản đồ Trung tâm du lịch dịch vụ Địa chất Hình 1-2: Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của Công ty Địa chất mỏ - TKV Dựa trên sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty và chức năng của các phòng ban có thể thấy tổ chức quản lý của Công ty là phù hợp với điều kiện xản suất kinh doanh, thống nhất được sự điều hành của lãnh đạo Công ty. 1.6- TÌNH HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐỊA CHẤT MỎ – TKV. 1.6.1- Tổ chức sản xuất. Để đảm bảo cho sản xuất được hợp lý và an toàn các xí nghiệp trong Công ty đã bố trí cơ cấu tổ chức của đội sản xuất như hình 1.3. Với phương pháp tổ chức như vậy sẽ phân định được rõ chức năng, trách nhiệm của từng tổ sản xuất được cụ thể và phát huy sự năng động và sáng tạo trong công việc của mỗi các nhân một cách tối đa. Đội trưởng đội SX Tổ SX 01 Tổ SX 02 Tổ SX 03 Tổ SX 04 Tổ SX ….. Hình 1-3: Sơ đồ cơ cấu tổ chức sản xuất cấp phân xưởng Công ty Địa chất mỏ - TKV đang áp dụng chế độ làm việc 3 ca liên tục đối với công nhân khoan. Đối với các phòng ban làm việc gián tiếp thời gian làm việc từ 7h30 đến 16h30, thời gian nghỉ trưa từ 11h30 đến 13h. Đối với công nhân Trắc địa và công nhân gián tiếp làm ngoài công trường thì thời gia lao động là 8h/ngày. Thứ ca 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN Ca 1 Ca 2 Ca 3 Hình 1-4: Sơ đồ lịch đi ca của công nhân khoan - Công ty Địa chất mỏ - TKV 1.6.2- Tổ chức lao động. Hiện nay Công ty Địa chất mỏ - TKV tuyển chọn bố trí và sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật lao động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam . Số lượng lao động được tính trên cơ sở sản xuất thực tế, riêng lao động gián tiếp được bố trí theo biên chế, theo quy định, định mức tính đến 31/12/2007. Tổng số lượng lao động Công ty Địa chất mỏ - TKVnăm 2007 là 694 người giảm so với năm 2006 là 35 người. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1. Quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2007 của Công ty Địa chất mỏ - TKV có những thuận lợi và khó khăn sau. + Những thuận lợi: Trong chiến lược phát triển ngành Than từ nay đến năm 2010 có xét đến triển vọng năm 2020. Lãnh đạo Tập đoàn TKV rất coi trọng đến vấn đề quy hoạch, đầu tư mở rộng sản xuất các mỏ và mở các mỏ mới. Chính vì lý do đó mà các công tác thăm dò, đánh giá tài nguyên của Công ty Địa chất mỏ - TKV giữ được vị trí rất quan trọng. Được sự quan tâm đặc biệt của Tập đoàn TKV, các khối lượng công việc được giao năm sau cao hơn năm trước, không còn phải nghỉ chờ đợi việc, tạo điều kện thuận lợi cho việc bố trí kế hoạch sản xuất trong toàn Tập đoàn. Do sắp xếp lại tổ chức, nghiệp vụ Công ty đã tạo điều kiện cho việc chuyên sâu về ngành của các cán bộ công nhân viên đã được đào tạo, đồng thời tạo điều kiện cho việc đầu tư đổi mới thiết bị cũng như công nghệ tiên tiến hiện đại hơn. Sự kế thừa và phát huy truyền thống 49 năm của người địa chất là nguồn động viên cho cán bộ công nhân viên toàn Công ty vững bước hoàn thành nhiệm vụ được giao. + Những khó khăn: Đối với công tác thăm dò địa chất của Công ty Địa chất mỏ - TKV hầu hết là các công trình rải rác, không tập trung, xa trung tâm chỉ đạo của xí nghiệp, Công ty. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất. Nhiều công trình ở vị trí rất cao và xa, việc chuẩn bị mặt bằng, nền đường, vận chuyển máy móc thiết bị, vật tư gặp rất nhiều khó khăn. Đa số các công trình đều nằm trong phạm vi của các mỏ đang khai thác hoặc đi qua các bãi thải có chiều dày tương đối lớn, điều kiện địa chất phức tạp như đứt gãy, phay phá, sạt lở, mất nước, nước phun đã gây ra không ít khó khăn và làm tăng chi phí trong quá trình thực hiện thi công các công trình khoan thăm dò địa chất. Máy móc thiết bị ngày càng già cỗi, ít được bổ xung thay thế. Vật tư phục vụ sản xuất là loại đặc chủng, ngày càng khan hiếm và chất lượng không đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Công ty được thành lập vào tháng 05 năm 2003, do tách một số đơn vị làm công tác thăm dò từ Công ty Địa chất và Khai thác khoáng sản, do có nhiều biến động về công tác tổ chức sản xuất từ Công ty đến các Xí nghiệp vì vậy phần nào cũng ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng của cán bộ công nhân viên. Lực lượng cán bộ công nhân viên có trình độ tay nghề cao không được bổ xung thường xuyên vì trước đây, quan niệm lấy khai thác Than làm nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu và địa chất tồn tại trên nền của khai thác Than. Do đó công tác đào tạo bổ xung nguồn nhân lực chuyên ngành địa chất có chất lượng chưa được coi trọng. Để đánh giá một cách đầy đủ và tìm ra biện pháp, phương án giải quyết những khó khăn còn tồn tại phần tiếp theo sẽ tiến hành phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của Công ty Địa chất mỏ - TKV năm 20067 Chương 2 PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐỊA CHẤT MỎ - TKV NĂM 2007 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là nghiên cứu một cách toàn diện và có căn cứ khoa học tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở số liệu thống kê hạch toán và tìm hiểu các điều kiện sản suất cụ thể nhằm đánh giá thực trạng quá trình sản xuất kinh doanh, rút ra những khuyết điểm để từ đó có biện pháp phát huy thế mạnh, những giải pháp nhằm hạn chế, khắc phục những khuyết điểm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong điều kiện sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường để tồn tại và phát triển đòi hỏi doanh nghiệp kinh doanh phải có lãi và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, Công ty Địa chất mỏ - TKV cũng không nằm ngoài quy luật đó, đòi hỏi Công ty phải có hướng sản xuất đúng đắn. Do vậy phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh là một nhiệm vụ không thể thiếu được đối với Công ty Địa chất mỏ - TKV nói riêng và trong mỗi doanh nghiệp nói chung. 2.1- ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐỊA CHẤT MỎ – TKV. Trong năm 2007 Công ty Địa chất mỏ - TKV đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch, phần lớn các chỉ tiêu mà Tập đoàn Than giao. Tình hình thực hiện kế hoạch và kết quả đạt được thể hiện tổng quát qua bảng 2-1. Theo số liệu phân tích trong bảng 2-1 tác giả có nhận xét khái quát sau: * Tính theo hiện vật: + Khối lượng về khoan thăm dò năm 2007 là 25.101m vượt với kế hoạch là 19.24% tương đương với 4.051m và tăng so với năm 2006 là 8.47% tương đương với 1.960m. + Khối lượng về hào thăm dò năm 2007 là 2.710m3 giảm so với kế hoạch là 0.37% tương đương với -10m3 và tăng so với năm 2006 là 122.86% tương đương với 1.494m3. + Khối lượng về khảo sát địa hình năm 2007 là 4.521m tăng so với kế hoạch là 49.06% tương đương với 1488ha và tăng so với năm 2006 là 7.41% tương đương với 312ha. * So với năm 2006, năm 2007 toàn bộ vốn kinh doanh của Công ty tăng 4.297 Trđ tức là tăng 11.06%. Trong đó chủ yếu tăng về tài sản lưu động. * Tính theo doanh thu thực hiện: Doanh thu có được từ hoạt động sản xuất địa chất năm 2007 là 45.190Tr.đ cao hơn năm 2006 là 41.001Trđ. Nguyên nhân là do, khối lượng công việc từ hoạt động sản xuất địa chất tăng. Lao động và tiền lương; số lao động năm 2007 là 694 người thấp hơn năm 2006 (729 người) và thấp hơn so với kế hoạch 2007 (703 người) là do sự sắp xếp lao động sau khi tách khỏi Công ty Địa chất và khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, tiền lương bình quân tăng lên năm 2007: 1.84Tr.đ, năm 2006: 1.79Tr.đ. Lý do chính là năng xuất lao động tăng lên làm giá trị lao động trong sản phẩm tăng và do sự thay đổi mức lương tối thiểu theo Nghị định mới của chính phủ từ 350.000đồng/người-tháng lên 450.000đ/ng-tháng. Năng xuất lao động; năng xuất lao động của công nhân năm 2006 (56.24 Tr.đ/người- năm), năm 2007 (65.12 Trđ/người/năm) chứng tỏ năng lực sản xuất của lao động ngày càng cao. Đồng thời, phản ánh kết quả tình hình sử dụng lao động, thời

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doccong_ty_dia_chat_mo_4303_5408.doc
Tài liệu liên quan