Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề môn Lý thuyết chuyên môn nghề Quản trị CSDL - Mã đề thi QTCSDL - TH50

Qui trình quản lý sách báo, tạp chí và phục vụ bạn đọc tại thư viện của trường được

thực hiện như sau:

+ Mỗi sinh viên khi có nhu cầu mượn sách tại thư viện có thể làm thủ tục cấp thẻ

thư viện. Thông tin về độc giả cùng với mã thẻ (do thư viện gán mã) và chi tiết các lần

mượn sách, trả sách sẽ được lưu trữ lại.

+ Tại thư viện thông tin về sách báo được cập nhập khi nhập sách mới và huỷ

sách không còn sử dụng được nữa. Các sách được phân loại theo thể loại và các thông

tin liên quan: Mã sách, tên sách, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang, giá, số

đầu sách đối với mỗi cuốn.

+ Thư viện cho phép độc giả có thể tra cứu những sách mình cần trong danh mục

sách tại thư viện. Khi có nhu cầu mượn thủ thư sẽ tiến hành các thủ tục kiểm tra độc giả

có được phép mượn hay không, và có còn sách đáp ứng không. (Tại một thời điếm, độc

giả chỉ được phép mượn 1 cuốn sách, nếu chưa trả cuốn sách trước thì không được

mượn tiếp) Nếu thoả mãn yêu cầu mượn, độc giả sẽ được làm thủ tục mượn và thông

tin tên độc giả, tên sách mượn, ngày mượn sẽ được lưu lại.

+ Khi trả sách thông tin được cập nhập đối với sách, độc giả. (Thông qua ngày trả

có thể biết được độc giả đã trả sách hay chưa)

+ Cuối tháng thư viện sẽ tiến hành thống kê tình hình mượn, trả sách và gửi

thông báo cho độc giả nào mượn sách quá hạn cùng với số tiền phải nộp phụ thuộc vào

số ngày quá hạn. Cứ sau 6 tháng thư viện sẽ tổng kết va đánh giá tình hình phục vụ: Số

đầu sách và độc giả được phục vụ, liệt kê theo thứ tự các sách có số lần mượn để có kế

hoạch bổ sung hay huỷ bỏ sách nếu không có người đọc.

pdf8 trang | Chia sẻ: tieuaka001 | Lượt xem: 605 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề môn Lý thuyết chuyên môn nghề Quản trị CSDL - Mã đề thi QTCSDL - TH50, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ II (2008 - 2011) NGHỀ: QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: QTCSDL - TH50 DANH SÁCH CHUYÊN GIA NGHỀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ LIỆU STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC KÝ TÊN 1. Trần Trung Tấn Chuyên gia trưởng Trường CĐN Công nghiệp HP 2. Trần Thị Thu Thủy Chuyên gia Trường CĐN Công nghiệp HP 3. Nguyễn Văn Thản Chuyên gia Trường CĐ CN Nam Định 4. Vũ Ngọc Hưng Chuyên gia Trường CĐN Bắc Giang 5. Chu Văn Lương Chuyên gia Trường CĐN Bắc Giang 6. Trương Văn Hòa Chuyên gia Trường CĐN Đà Nẵng 7. Nguyễn Thị Giang Chuyên gia Trường CĐN TNDT TN Hải phòng 6- 2011 NGHỀ: QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Thời gian: 8 giờ (Không kể thời gian giao đề thi) NỘI DUNG ĐỀ THI Phần A: Thực hiện cài đặt cơ sở dữ liệu Điểm đạt(10 điểm) Phần B: Xây dựng cơ sở dữ liệu theo yêu cầu Điểm đạt (10 điểm) Phần C: Sử dụng Query Analyzer để thực hiện các yêu cầu Điểm đạt(35 điểm) Phần D: Thực hiện quản trị hệ thống với các yêu cầu Điểm đạt (15 điểm) Phần E: Tự chọn Điểm đạt(30 điểm) Tổng cộng: (100 điểm) Ghi chú: Qui trình quản lý sách báo, tạp chí và phục vụ bạn đọc tại thư viện của trường được thực hiện như sau: + Mỗi sinh viên khi có nhu cầu mượn sách tại thư viện có thể làm thủ tục cấp thẻ thư viện. Thông tin về độc giả cùng với mã thẻ (do thư viện gán mã) và chi tiết các lần mượn sách, trả sách sẽ được lưu trữ lại. + Tại thư viện thông tin về sách báo được cập nhập khi nhập sách mới và huỷ sách không còn sử dụng được nữa. Các sách được phân loại theo thể loại và các thông tin liên quan: Mã sách, tên sách, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang, giá, số đầu sách đối với mỗi cuốn. + Thư viện cho phép độc giả có thể tra cứu những sách mình cần trong danh mục sách tại thư viện. Khi có nhu cầu mượn thủ thư sẽ tiến hành các thủ tục kiểm tra độc giả có được phép mượn hay không, và có còn sách đáp ứng không. (Tại một thời điếm, độc giả chỉ được phép mượn 1 cuốn sách, nếu chưa trả cuốn sách trước thì không được mượn tiếp) Nếu thoả mãn yêu cầu mượn, độc giả sẽ được làm thủ tục mượn và thông tin tên độc giả, tên sách mượn, ngày mượnsẽ được lưu lại. + Khi trả sách thông tin được cập nhập đối với sách, độc giả. (Thông qua ngày trả có thể biết được độc giả đã trả sách hay chưa) + Cuối tháng thư viện sẽ tiến hành thống kê tình hình mượn, trả sách và gửi thông báo cho độc giả nào mượn sách quá hạn cùng với số tiền phải nộp phụ thuộc vào số ngày quá hạn. Cứ sau 6 tháng thư viện sẽ tổng kết va đánh giá tình hình phục vụ: Số đầu sách và độc giả được phục vụ, liệt kê theo thứ tự các sách có số lần mượn để có kế hoạch bổ sung hay huỷ bỏ sách nếu không có người đọc. Phần A: Điểm đạt(10 điểm) THỰC HIỆN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM SQL SERVER 2000: Phần B: Điểm đạt(10 điểm) XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ THƯ VIỆN VỚI CÁC YÊU CẦU SAU: + Xác định được đầy đủ các quan hệ từ quá trình khảo sát ở trên. + Chuẩn hoá các quan hệ về dạng chuẩn 3NF. + Xác định kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc nếu có. + Sử dụng Query Analyzer để tạo các cơ sở dữ liệu trên. Phần C: Điểm đạt(35 điểm) SỬ DỤNG QUERY ANALYZER ĐỂ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU SAU: + Xây dựng các thủ tục SP_NHAPSACH, SP_NHAPDG với mục đích nhập thông tin sách và độc giả vào trong cơ sở dữ liệu. Yêu cầu phải kiểm tra các dữ liệu trùng lặp. + Xây dựng Trigger để đảm bảo quá trình khi thực hiện mượn một cuốn sách độc giả mất quyền mượn và ngược lại khi trả sách, quyền mượn được kích hoạt lại cho độc giả vừa trả. + Sử dụng câu lệnh SQL để nhập thông tin mượn sách vào trong cơ sở dữ liệu. (10 bản ghi) + Tạo thủ tục SP_TRASACH với các tham số được đưa vào là mã độc giả, mã sách, ngày mượn. Kiểm tra độc giả, sách và ngày mượn có thoả mãn yêu cầu trả hay không? Nếu có thực hiện quá trình trả sách, ngược lại thông báo lỗi. Phần D: Điểm đạt(15 điểm) THỰC HIỆN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VỚI CÁC YÊU CẦU SAU: + Export toàn bộ dữ liệu ra tệp tin với các định dạng cơ bản như .txt, .xls. + Tạo tài khoản người dùng QUANTRI trên hệ thống, có khả năng tạo truy vấn đến dữ liệu trên cơ sở dữ liệu bao gồm: select, update, delete có khả năng tạo cơ sở dữ liệu và khả năng tạo người dùng và quản trị người dùng. Nhưng không có quyền cấu hình và tắt Server. + Xây dựng 3 tập tin backup với các tên lần lượt là BKUP1, BKUP2 và BKUP3. Lập lịch cho quá trình backup cơ sở dữ liệu trên biết rằng hàng tuần vào thứ 2 sẽ backup tập tin BKUP1, thứ 4 backup tập tin BKUP2 và thứ 7 backup tập tin BKUP3. Phần E: Điểm đạt(30 điểm) Phần này do từng Trường tổ chức thi tốt nghiệp tự chọn nội dung để đưa vào đề thi. Tổng cộng: (100 điểm) I. TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO ĐỀ THI TỐT NGHIỆP Thiết bị thực hành STT Tên Thiết bị Thông số thiết bị Ghi chú 1. Bộ máy tính CPU 2.0 GHz, RAM 1GB, DVD, HDD 80GB, 2. Phần mềm Visual studio.NET; SQL S erver ; Microsoft Office Vật liệu thực hành 1. 2. 3. II. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: CÁC TIÊU CHÍ CHẤM KẾT QUẢ ĐIỂM TỐI ĐA PHẦN A THỰC HIỆN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM SQL SERVER 2000 10 điểm PHẦN B XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ THƯ VIỆN VỚI CÁC YÊU CẦU SAU: 10 điểm + Xác định được đầy đủ các quan hệ + Chuẩn hoá được quan hệ 2 2 + Xác định kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc 2 Tạo cơ sở dữ liệu và các bảng 4 PHẦN C SỬ DỤNG QUERY ANALYZER ĐỂ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU SAU: 35 điểm Xây dựng các thủ tục SP_NHAPSACH + Kiểm tra thông tin sách nhập vào + Thông báo thất bại nếu thông tin không hợp lệ + Nhập vào bảng nếu thông tin đúng. Xây dựng các thủ tục SP_NHAPDG 1 2 1 2 + Kiểm tra thông tin độc giả + Thông báo thất bại nếu thông tin không hợp lệ + Nhập vào bảng nếu thông tin đúng. 1 2 1 2 Xây dựng Trigger + Thực thi khi độc giả mượn sách + Thực thi khi độc giả trả sách + Quyền mượn được kích hoạt khi độc giả trả sách thành công. +Quyền mượn bị hạn chế khi độc giả mượn sách thành công. 1 2 2 3 3 Nhập thông tin mượn sách vào trong cơ sở dữ liệu. 1 Tạo thủ tục sp_TRASACH + Kiểm tra thông tin độc giả (có đang mượn sách hay không? + Kiểm tra thông tin sách mượn (Có đang được mượn hay không? + Kiểm tra ngày mượn + Thông báo lỗi nếu dữ liệu không đúng + Thực hiện update cho quá trình trả sách. 1 2 2 2 1 3 PHẦN D THỰC HIỆN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VỚI CÁC YÊU CẦU SAU 15 điểm Export toàn bộ dữ liệu ra tệp tin 4 Tạo tài khoản người dùng QUANTRI +Thực hiện được các thao tác: select, update, delete + Tạo được các đối tượng của cơ sở dữ liệu, tạo người dùng và quản trị người dùng. + Không được phép cấu hình và tắt Server. 1 2 2 2 + Xây dựng 3 tập tin backup BKUP1, BKUP2 và BKUP3. + Lập lịch cho quá trình backup 2 2 PHẦN E 30 điểm THỜI GIAN 1. Đúng thời gian 0 2. Chậm dưới 15 phút so với thời gian làm bài -10 TỔNG SỐ ĐIỂM 100 Qui đổi tổng số điểm về thang điểm 10 : (bằng chữ : ) ..........Ngày.........tháng........năm...... DUYỆT HỘI ĐỒNG TN TIỂU BAN RA ĐỀ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfqtcsdl_th50_8461.pdf