Đồ án Load balancing- Failover

(Bản scan)

Với sự bùng nổ tăng trưởng của Internet và vai trò ngày càng tăng quan trọng của nó trong cuộc sống của chúng ta, giao thông trên Internet đang tăng đáng kể, nó tăng hơn 100% hàng năm. Tải trên những máy chủ đang tăng một cách nhanh chóng vì thế những máy chủ sẽ dễ dàng bị quá tải trong thời gian ngắn, đặc biệt phổ biến ở những máy chủ web

pdf91 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 854 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Đồ án Load balancing- Failover, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLoad BalancingFailover.pdf