Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải đô thị 130000 dân

v Tiê u chuẩnthoát nướcq:

· Tiêu chuẩn thoátnước trung bình:

q

tb

= 140 L/ngườ i.ngđ

· Tiêu chuẩn thoátnước lớn nhất trong 1 ngà y đêm:

qmax =Kngđ ¥q

tb =1,2 ¥ 140 =168 L/ng.ngđ

v Các số liệ uthủyvănvà chất lượng nước của nguồntiếp

nhậ n nướcthải– sông Đồng Nai (nguồn loạiA)vớ i các số liệ u sau:

· Lưu lượng trung bình của nước sô ng: Qs

=40 m

3

/s

· Vậ n tốc dò ng chả y trung bình: Vtb =0,5 m/s

· Độ sâ u trung bình: Htb =32 m

· Hàm lượ ng chấ t lơ lử ng trong nước sông: b

s =12 mg/L

· Hàm lượ ng oxy hò a tan: Os=4,8 mg/L

· Nhu cầuoxy sinh hó a : Ls=4,3 mg/L

· Nhiệ tđộ trungbình củanước sông: T =27

0

C

v Các số liệu về thời tiết, địa chất thủy văn và địa chất công

trình:

ß Nhiệ tđộ TB năm củakhôngkhí: 25

0

C

ß Hướ ng gió chủ đạ o trongnăm : Đông–Nam

ß Mực nướcngầm cao nhấ t ở khu vực đang xé t: 7m

ß Cấ u tạ ođịa chấ t ở vùng xây dựng trạmxử lý :

v Yêu cầ u cơ bản về chất lượng nước thải sau khi xử lý xả

vào sông Đồng Nai như sau:

ß pH: 6-9

ß Chấ t lơ lửng: không vượ t quá 22 mg/L.

ß NOS20

: không vượ t quá 15 ¸ 20 mg/L

ß Các chấ t nguy hạ i: không vượ t quá cácgiớ i hạn cho phe

pdf47 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 827 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Đồ án Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải đô thị 130000 dân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfDOAN.pdf
  • bakbe lang dot 1 (1).bak
  • dwgbe lang dot 1 (1).dwg
  • pdfBIA.pdf
  • bakCAO TRINH (DUNG).bak
  • dwgCAO TRINH (DUNG).dwg
  • bakmat bang tong the (VIET DUNG).bak
  • dwgmat bang tong the (VIET DUNG).dwg
Tài liệu liên quan