Giải phẫu gối

Trục cơhọc của Gonomộtrie morphologique.

Axe mộcanique du membre infộrieur: du

centre de la tờte bord supộrieur de

l’astragale: CC’. Axe mộcanique du

fộmur: du centre de la tờte fộmorale à la

mộdiane inter-condylienne: CI. Axe

mộcanique du tibia: mộdiane du massif

spinal jusqu’au centre de la tibio-tarsienne: IC.

pdf14 trang | Chia sẻ: Mr Hưng | Lượt xem: 582 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Giải phẫu gối, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giải phẫu gối Giải phẫu gối Giải phẫu gối Trục cơ học của Gonomộtrie morphologique. Axe mộcanique du membre infộrieur : du centre de la tờte bord supộrieur de l’astragale : CC’. Axe mộcanique du fộmur : du centre de la tờte fộmorale à la mộdiane inter-condylienne : CI. Axe mộcanique du tibia : mộdiane du massif spinal jusqu’au centre de la tibio- tarsienne : IC. 1. Genou normal, angle  de 0°. 2. Déformation varisante de 17° avec arthrose interne. 3. Déformation valgisante de 22° avec arthrose externe. 1. condyle fémoral externe. 2. condyle fémoral interne divergent, allongé. (a) Antéro-postérieur. (b) Axial. Cơ rộng trong Lồi cầu trong xương đùi Sụn chêm trong Xương chầy Dây chằng ngang Lồi cầu ngoài xương đùi Cơ rộng trong D/c chéo sau trong D/c bên trong Sụn chêm trong Sụn chêm ngoài Cơ duỗi chung ngón chân dài D/c chéo trước ngoài Cơ rộng ngoài D/c bên trong Cơ rộng trong D/c sụn chêm-đùi sau Cơ bụng chân sau Cơ duỗi chung ngón chân dài Xương chầy Sụn chêm ngoài D/c bên ngoài Lồi cầu ngoài Cơ rộng trong Lồi cầu trong Cơ sinh đôi trong Cơ may Lồi cầu trong Cơ khoeo Cơ bụng chân trong Cơ mác dài Gân cơ khoeo Lồi cầu ngoài Cơ sinh đôi ngoài TM khoeo Cơ sinh đôi ngoài Lồi cầu trong Sụn chêm trong Xương chầy Cơ sinh đôi trong Gân cơ chân ngỗng Bao khớp Gân bán gân Cơ bán màng Cơ rộng trong Cơ dép Lồi cầu trong Cơ rộng trong Sụn chêm trong Xương chầy Cơ sinh đôi trong Bao khớp Cơ bán màng Gân tứ đầu đùi X bánh chè Hoffa d/c bánh chè D/c ngang D/c chéo sau trong D/c sụn chêm-đùi trước Cơ rộng trong Cơ bán màng TM khoeo Túi hoạt dịch trên x b/c Cơ thẳng trước Cơ thẳng trước Gân cơ tứ đầu Túi hoạt dịch D/c chéo trước ngoài TM khoeo X bánh chè Cơ khoeo Hoffa Hoffa Cơ bán màng D/c bánh chè Hoffa

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmri_giai_phau_goi_7478.pdf
Tài liệu liên quan