Giáo án Toán lớp 3 - Tuần 13 + 15

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

1.Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút )

+ Gọi học sinh lên bảng làm bài 1,2,3/68VBT

+ Nhận xét, chữa bài và cho điểm học sinh.

2.Bài mới:

* Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hiện so sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn (12 phút)

Mục tiêu: Giúp học sinh biết cách so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Cách tiến hành:

* Ví dụ:

+ Nêu bài toán: Đoạn thẳng AB dài 2 cm, đoạn thẳng CD dài 6 cm . Hỏi đoạn thẳng CD dài gấp mấy lần đoạn thẳng AB?

+ Khi có độ dài đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB ta nói độ dài đoạn thẳng AB bằng 1/3 độ dài đoạn thẳng CD

+ Hàng trên có 8 ô vuông, hàng dưới có 2 ô vuông. Hỏi số ô vuông hàng trên gấp mấy lần số ô vuông hàng dưới?

+ Số ô vuông hàng trên gấp 4 lần số ô vuông hàng dưới, vậy sô ô vuông hàng dưới bằng 1 phần mấy số ô vuông hàng trên ?

* Bài toán:

+ Mẹ bao nhiêu tuổi ?

+ Con bao nhiêu tuổi ?

+ Vậy tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con ?

+ Vậy tuổi con bằng 1 phần mấy tuổi mẹ?

+ Hướng dẫn hs cách trình bày bài như SGK

+ Bài toán trên được gọi là bài toán so sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn

Kết luận: Muốn so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn, ta cần tìm được số lớn gấp mấy lần số bé.

* Hoạt động 2: L.tập - Thực hành (13 phút)

Mục tiêu: Giúp học sinh Biết cách so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Cách tiến hành:

* Bài 1:

+ 1 học sinh đọc dòng đầu tiên của bảng

+ Hỏi: 8 gấp mấy lần 2?

+ Vậy 2 bằng 1 phần mấy 8?

+ Yêu cầu học sinh làm tiếp các phần còn lại

 

* Bài 2:

+ Gọi 1 học sinh đọc đề bài

+ Bài toán thuộc dạng gì ?

+ Yêu cầu học sinh làm bài

* Bài 3:

+ Gọi 1 học sinh đọc đề bài

+ Yêu cầu học sinh tự làm bài

+ Nhận xét chữa bài

Kết luận :

* Hoạt động cuối : Củng cố, dặn dò (5 phút)

+ Cô vừa dạy bài gì ?

+ Muốn so sánh số bé bằng 1 phần mấy số lớn ta làm thế nào?

+ Về nhà làm bài1, 2/69 VBT

+ Nhận xét tiết học

Rút kinh nghiệm tiết dạy :

 

 

 

 

 

 

doc31 trang | Chia sẻ: maiphuongzn | Lượt xem: 1472 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang nội dung tài liệu Giáo án Toán lớp 3 - Tuần 13 + 15, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctoan13-15.Doc
Tài liệu liên quan